EBSCO Information Services gir en optimal, helhetlig søkeløsning for e-tidsskrifter, e-bøker og forskningsdatabaser. Dette støttes opp av den mest kraftfulle discoveryløsningen på markedet, som sørger for at alle informasjonsbehov treffes, og som sikrer den aller beste søkeopplevelsen for sluttbrukerne.