TRUSTe

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ U PRODUKTŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI EIS

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 19. září 2018

Divize EBSCO Information Services společnosti EBSCO Publishing, Inc. a její přidružené společnosti*, společnost EBSCO Industries, Inc. a její přidružené společnosti, DynaMed, LLC a Yankee Book Peddler, Inc. podnikající pod názvem GOBI Library Solutions from EBSCO (společně jako „společnost EBSCO Information Services“ nebo „my“ nebo „nás“ nebo „naše“) respektují vaše osobní údaje a budou je chránit dodržováním těchto zásad ochrany osobních údajů.

Společnost EBSCO Information Services si přeje, abyste s jejími produkty a službami měli kladnou zkušenost. Chceme, abyste věděli, že respektujeme osobní údaje a bezpečnost našich uživatelů. Naším cílem je poskytnutí zážitku, který vám přinese informace, zdroje a služby, které jsou pro vás užitečné. Za účelem dosažení tohoto cíle můžeme od vás shromažďovat informace. Způsob shromažďování informací je uveden níže. Tyto zásady ochrany osobních údajů v souladu s naší činností stanovují pravidla ochrany osobních údajů, kterými se řídíme.

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanovují způsob ochrany vašich osobních údajů při užívání našeho software, našich mobilních aplikací a dalších produktů a služeb (dále jako „služby“). Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, služby nepoužívejte.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se těchto zásad ochrany osobních údajů či našich postupů práce s daty nebo v případě, že nám chcete odeslat žádost o přístup k údajům subjektu, nás můžete kontaktovat pomocí jedné z následujících metod:

 1. Přes web: Klikněte prosím zde. (Tento hypertextový odkaz vás přesměruje na naši platformu správy ochrany osobních údajů poskytovanou naším dodavatelem, společností OneTrust, Inc.)

 2. Poštou: EBSCO Industries, Inc.
  5724 Highway 280 E
  Birmingham, AL 35242, Spojené státy americké
  K rukám: Pověřenec pro ochranu osobních údajů, právní oddělení


 3. E-mailem: privacy@ebsco.com

*Seznam zástupců ochrany údajů naleznete v tabulce na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.

Jaké informace jsou shromažďovány a jak se používají?

[Informace o dětských oblastech v oddíle H těchto zásad]

A. Jaké informace shromažďujeme?

1. Osobní údaje: informace, které vás identifikují jako jednotlivce nebo se týkají identifikovatelné fyzické osoby, a to včetně těchto informací: jméno, titul, datum narození, jedinečný identifikátor (např. číslo účtu), název společnosti, pracovní funkce, odbornost, poštovní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, informace o kreditní kartě, geolokace, určité informace o zařízení a IP adresa. Pokud nám nebo našim poskytovatelům služeb v souvislosti s našimi službami odesíláte osobní údaje týkající se jiných osob, prohlašujete, že k tomu máte oprávnění a že máte oprávnění udělit nám souhlas k užívání těchto informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

2. Neosobní údaje: Informace, které přímo neodhalují vaši identitu: jakékoli informace, které přímo neodhalují vaši identitu ani se přímo nevztahují k identifikovatelné fyzické osobě. To může zahrnovat jedinečný identifikátor (nepřipojený k vašemu uživatelskému jménu nebo IP adrese) a související informace o analýze a používání, které používáme ke sledování využití našich služeb, sledování trendů v našich službách, správě služeb a vylepšování zkušeností uživatelů. 

B. Jak shromažďujeme informace?

Osobní údaje shromažďujeme a používáme pouze v případě, že nám je dobrovolně poskytnete, nebo pokud nám je poskytne zákazník jakožto právnická osoba v souvislosti se svým způsobem ověřování uživatelů pro přístup k našim službám, s výjimkou vaší IP adresy, která může být automaticky zaznamenána, když budete k našim službám přistupovat.

Za omezených okolností také shromažďujeme omezené obchodní kontaktní informace od oprávněných třetích stran. To nám pomáhá aktualizovat nebo rozšiřovat naše záznamy. Pokud nám poskytnete osobní údaje o jiných osobách, nebo pokud nám ostatní poskytnou vaše údaje, budeme tyto informace používat pouze pro konkrétní důvod, pro který nám byly poskytnuty. Příklady typů osobních informací, které mohou být získány z veřejných zdrojů nebo nakoupených od třetích stran a v kombinaci s informacemi, které o vás již máme, mohou zahrnovat jméno, e-mailovou adresu, funkci a příslušnost společnosti/instituce.

Aby bylo možné používat některé z jedinečných funkcí v rámci našich služeb, musí uživatel nejprve vyplnit registrační formulář nebo zadat e-mailovou adresu, což vyžaduje poskytnutí omezených osobních údajů uživatele. Toto poskytnutí osobních údajů je výhradně dobrovolné. E-mailovou adresu nám navíc musíte poskytnout v případě, že se s námi chcete spojit elektronickou poštou.

Automaticky shromažďujeme neosobní údaje, které jsou generovány na základě vašeho používání našich služeb. Tyto neosobní údaje používáme v agregované podobě. Tyto neosobní údaje nijak nespojujeme s osobními údaji.

Soubory cookie:  Společnost EBSCO a naši smluvní partneři mohou do souborů prohlížeče počítače uživatele umisťovat soubory cookie"nebo jiný, v daném odvětví používaný mechanismus sledování nebo shromažďování informací. Soubor cookie jsou data uložená na pevném disku uživatele, která obsahují informace o uživateli.  Soubory cookie používáme ke shromažďování informací o tom, jak užíváte naše služby, což nám umožňuje sledovat zájmy našich uživatelů a zaměřovat se na ně.  Tyto informace pak využíváme pouze ke zlepšování zkušeností uživatelů s našimi službami.  Pro analytické účely používáme také soubory cookie třetích osob.  Využívání souborů cookie třetích osob se řídí jejich zásadami ochrany osobních údajů.

Uživatelé mohou prohlížeč nebo software třetích osob nastavit tak, aby soubory cookie nevyužívaly. Prostředky, pomocí kterých můžete odmítnout soubory cookie v ovládacích prvcích webového prohlížeče, se liší podle prohlížeče, proto doporučujeme otevřít nabídku nápovědy vašeho prohlížeče, kde naleznete další informace. Upozorňujeme, že pokud uživatel odmítne nebo zakáže určité soubory cookie, část našich služeb možná nebude moci využívat. Soubory cookie také mohou využívat některé cizí internetové stránky, na které poskytujeme odkazy. Nad těmito internetovými stránkami, jejich soubory cookie ani technickými prostředky nemáme žádnou kontrolu ani k nim nemáme přístup.

Níže je uveden seznam souborů cookie, které mohou využívat některé nebo všechny naše služby:

Typ

Účel

Nezbytné

Tyto naprosto nezbytné soubory cookie používáme k tomu, abychom pro vás zajistili dostupnost našich služeb a některých jejich funkcí.

Předvolba

Tyto soubory cookie používáme k uložení vašich nastavení a předvoleb.

Zabezpečení

Tyto soubory cookie používáme k ověřování uživatelů a k identifikaci a prevenci bezpečnostních rizik.

Výkon

Tyto soubory cookie používáme ke shromažďování informací o tom, jak komunikujete s našimi službami, a naše služby s jejich pomocí zlepšujeme.

Některé naše služby používají soubory cookie třetích stran, které slouží například ke zlepšování výkonu nebo služeb nebo za účelem poskytování relevantnějšího obsahu našim uživatelům. Některé příklady souborů cookie, které používáme v rámci našich služeb:

Produkt

Typ a název

Účel

Accel-5.com, Flipster App (Mobile), EBSCONET.com, DynaMed, DynaMed Plus

Analytický soubor cookie služby Google Analytics

Soubor cookie společnosti Google, Inc., který shromažďuje agregované statistické údaje o tom, jak uživatelé web používají (tj. jaké stránky navštěvují, jakou dobu na webu stráví, jak se na web dostali a které odkazy otevírají), nám umožňuje zlepšovat uživatelské prostředí a poskytovat návštěvníkům obsah, který považují za nejužitečnější.  Tento soubor cookie neshromažďuje ani neukládá žádné osobní údaje.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google týkajících se jejích analytických služeb naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google

Společnost Google umožňuje, abyste
zde pro všechny internetové stránky vypnuli sledování své aktivity ze strany jejích analytických služeb. 

Flipster

Cookie crashlytics od společnosti Google, Inc.

Cizí soubor cookie poskytovaný společností Google, Inc., který za účelem stability produktu shromažďuje agregovaná data o poruchách.  Tento soubor cookie neshromažďuje ani neukládá žádné osobní údaje.  Shromážděné informace se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti Crashlytics, které naleznete zde.

EBSCONET.com

Analytický soubor cookie od společnosti Full Story

Tento soubor cookie třetí strany poskytovaný společností FullStory, Inc. sleduje, jak webové stránky používáte při jednotlivých relacích. To nám umožňuje pochopit, jak naši zákazníci webové stránky používají, a dále je zlepšovat. 

Společnost Full Story nemá ke shromážděným informacím přístup. Shromážděné informace se řídí těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Accel-5.com

Reklamní soubor cookie od Google AdWords

Cizí soubor cookie poskytovaný společností Google, Inc., který shromažďuje údaje o vašich aktivitách v rámci služeb za účelem poskytování cílené reklamy, ale osobně ani přímo vás neidentifikuje.  

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google týkajících se reklamních funkcí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.

Od sledování ze strany analytické služby společnosti Google na všech internetových stránkách se můžete odhlásit zde. Můžete se také odhlásit pomocí nastavení reklam nebo nesouhlasu uživatele podle organizace NAI.

EBSCO Discovery Service, EBSCOhost, bádání, dynamické zdraví

Analytické soubory cookie od Cxense

Cizí soubor cookie poskytovaný společností Cxense, Inc., který shromažďuje údaje o vašich aktivitách v rámci služeb a na stránkách www.cxense.com za účelem poskytování personalizovaného obsahu a personalizovaných služeb, ale osobně nebo přímo vás neidentifikuje.  

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Cxense týkajících se jejích personalizačních funkcí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Cxense.

Zrušit sledování ze strany společnosti Cxense na všech internetových stránkách můžete zde. Zrušit sledování můžete i nastavením hlavičky DNT v prohlížeči.  Další informace o nastavení hlavičky DNT naleznete v informacích o hlavičce DNT.

Webové majáky:  Společnost EBSCO Information Services používá webové majáky samotně nebo ve spojení se soubory cookie pro shromažďování informací o využívání našich služeb uživateli a jejich interakci s e-maily řečené společnosti. Webové majáky jsou zřetelné elektronické obrázky, které mohou rozpoznat určité typy informací v počítači, například soubory cookie, když zobrazíte konkrétní web navázaný na daný webový maják a popis webové stránky navázaný na webový maják.  Webové majáky můžete stejně jako soubory cookie ovládat pomocí nastavení prohlížeče nebo aplikace.

C. Jak informace používáme?

Osobní údaje, které shromažďujeme, používáme pro omezené účely zpracování vašich transakcí, určení totožnosti držitelů účtů, zákaznických služeb, autorizace, zákaznické podpory, zpracování obsahu, klasifikace obsahu a poskytování informací o našich službách. Tyto informace uchováváme tak dlouho, dokud bude váš účet aktivní, nebo jak je nutné k poskytování služeb, k plnění našich zákonných povinností, řešení sporů a vynucování smluv.

Například naše služba EBSCOhost využívá personalizační funkci, která vyžaduje vyplnění registračního formuláře předtím, než uživatel může tuto funkci použít. Personalizační funkce služby EBSCOhost poskytuje uživatelům prostředky k vytvoření a uložení jejich historie vyhledávání. Věříme, že je tato personalizační funkce užitečným nástrojem, který zkvalitní zkušenost uživatele; vyžaduje ale poskytnutí osobních údajů.

Shromažďované neosobní údaje používáme ke správě služeb, k diagnostice, k shromažďování statistických dat o využívání konkrétního obsahu, k ochraně služeb a jejich obsahu před zneužitím a ke zlepšování uživatelské zkušenosti.

Osobní i neosobní údaje, které shromažďujeme, můžeme poskytovat zástupcům třetích stran, dodavatelům, smluvním stranám, partnerům nebo poskytovatelům obsahu společnosti EBSCO Information Services (společně jako „smluvní partneři“) za účelem správy nákupů našich produktů a služeb, provádění servisu našich systémů a získávání podpůrných služeb pro naše podniky. Osobní informace třetím osobám ani smluvním partnerům neprodáváme a smluvním partnerům je poskytujeme pouze způsobem uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů. V situacích, kdy poskytujeme osobní údaje smluvním partnerům, dbáme na to, aby k nim měli přístup pouze tehdy, pokud zajistí, že s nimi budou nakládat jako s důvěrnými informacemi a používat je pouze k provádění služeb, které vykonávají pro společnost EBSCO Information Services. Při rozhodování, zda osobní údaje poskytneme smluvním partnerům, získáváme ujištění, že budou osobní údaje vhodně chránit v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Osobní údaje, které od vás shromažďujeme, mohou být přeneseny a zpracovány v jiných zemích než v té, kde žijete. Zákony na ochranu údajů se v těchto zemích mohou lišit od zákonů vaší země. Konkrétně servery, které používáme k poskytování našich služeb, jsou umístěny ve Spojených státech amerických. To znamená, že když shromažďujeme vaše osobní údaje, můžeme je zpracovávat ve Spojených státech amerických nebo v zemi, kde žijete. Když však vaše osobní údaje zpracováváme, bez ohledu na místo zpracování, provádíme odpovídající ochranná opatření, jak je uvedeno níže, abychom zajistili, že vaše osobní údaje zůstanou chráněny v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Vaše údaje o užívání našich služeb můžeme poskytovat našim přidruženým společnostem za účelem poskytování nebo zlepšování našich služeb. Informace o vašem užívání našich služeb nebudeme poskytovat žádným cizím třetím osobám, ledaže je to nezbytné pro zlepšení zkušenosti s produktem, plnění právního ujednání mezi námi a vaším zaměstnavatelem nebo přidruženou institucí, na jehož základě máte přístup k našim službám, pro vynucování podmínek užívání, plnění našich smluvních závazků vykazování agregovaných údajů o užívání poskytovatelům obsahu nebo plnění požadavků zákona.

Vyhrazujeme si také právo poskytnout vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon, nebo v dobré víře, že je to přiměřeně nezbytné k plnění požadavků soudního řízení, v rozsahu povoleném příslušnými místními zákony, v reakci na vznesené nároky nebo za účelem ochrany či prosazování nebo podpory práv, majetku, bezpečnosti nebo blaha naší společnosti, našich zaměstnanců, zákazníků nebo veřejnosti.

Vaše osobní údaje nebudeme používat k automatizovanému rozhodování.

V nepravděpodobném případě akvizice všech nebo v podstatě všech aktiv společností EBSCO Publishing, Inc., DynaMed, LLC, EBSCO Industries, Inc. nebo Yankee Book Peddler, Inc. mohou být informace o zákaznících, které mohou obsahovat i osobní údaje, součástí převáděných aktiv, pokud to umožňují příslušné místní zákony.

V nepravděpodobném případě akvizice všech nebo v podstatě všech aktiv společnosti EBSCO Information Services mohou být informace o zákaznících, které mohou obsahovat i osobní údaje, součástí převáděných aktiv, pokud to umožňují příslušné místní zákony.

D. Jaký je náš právní základ pro shromažďování a používání vašich osobních údajů? (pouze EHP)

Náš právní základ pro shromažďování a používání výše popsaných osobních údajů závisí na dotčených osobních údajích a konkrétním kontextu, ve kterém je shromažďujeme.

Obvykle však od vás shromažďujeme osobní údaje pouze (i) v případě, že potřebujeme osobní údaje k provedení smlouvy s vámi nebo vaší organizací, (ii) v případě, že je zpracování v našem oprávněném zájmu, který není přepsán vašimi zájmy ochrany údajů nebo základními právy a svobodami, nebo (iii) v případě, že k tomu máme váš souhlas. V některých případech můžeme mít také zákonnou povinnost shromažďovat od vás osobní údaje nebo jiným způsobem potřebovat osobní údaje k ochraně vašich nezbytně důležitých zájmů nebo nezbytně důležitých zájmů jiných osob.

Požádáme-li vás o poskytnutí osobních údajů v souladu s právním požadavkem nebo za účelem provedení smlouvy s vaší institucí, dáme vám o tom vědět v příslušném čase a sdělíme vám, zda je poskytnutí vašich osobních údajů povinné, či nikoli (a také jaký je možný dopad, pokud své osobní údaje neposkytnete).

Obdobně platí, že pokud shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů (nebo oprávněných zájmů třetích stran), dáme vám v příslušném čase jasnou informaci o tom, jaké tyto oprávněné zájmy jsou.

Pokud máte dotazy nebo potřebujete bližší informace týkající se právního základu, podle kterého shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, kontaktujte nás pomocí výše uvedených kontaktních údajů.

E. Jak osobní údaje zabezpečujeme?

Společnost EBSCO Information Services přijala vhodná technická a organizační opatření, aby zajistila, že osobní údaje, které jsme shromáždili nebo v budoucnu shromáždíme, budou v bezpečí. Omezili jsme například počet lidí, kteří mají k osobním údajům přístup, pomocí elektronických zabezpečovacích systémů a ochrany heslem, které chrání před neoprávněným přístupem. Připomínáme, že společnost EBSCO Information Services poskytuje odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto webové stránky se při ochraně osobních údajů nemusí řídit stejnými zásadami ochrany osobních údajů jako společnost EBSCO Information Services. Při doporučování těchto webových stránek postupujeme s přiměřenou péčí, ale za jejich obsah ani jejich zásady ochrany osobních údajů neneseme odpovědnost. Žádáme uživatele, aby si při opuštění našich služeb a přesměrování na webové stránky třetí osoby přečetli její prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Při přenosu a příjmu přijímaných dat o zákaznících vždy používáme v oboru obvyklé technologie. V našich fyzických zařízeních máme vhodná bezpečnostní opatření na ochranu před ztrátou, zneužitím nebo pozměňováním informací, které jsme od vás shromáždili v souvislosti s našimi službami.

F. Jak mohu získat přístup k informacím o mé osobě a tyto informace opravit, změnit, odstranit apod.?

Chceme vás ujistit, že ke svým osobním údajům, které shromažďujeme a uchováváme, máte přístup. Na požádání vám sdělíme, zda o vás máme nějaké osobní údaje. Můžete nás kontaktovat pomocí výše uvedených kontaktních údajů, chcete-li uplatnit tato práva:

Na vaši žádost odpovíme do třiceti (30) dnů od jejího obdržení.

Pokud jste udělili souhlas, můžete jej kdykoli zrušit; zrušení není účinné zpětně. Zrušení souhlasu zašlete prosím poštou nebo e-mailem na kontaktní adresu uvedenou výše.  

Pokud se nacházíte v EU, od 25. května 2018 máte právo v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů podat stížnost u orgánu dozoru.

G. Jaké mám možnosti?

Chápeme, že možná nebudete chtít, abychom našim smluvním partnerům poskytovali vaše osobní údaje nebo abychom tyto informace používali pro účely, o nichž si myslíte, že mohou být neslučitelné s účelem sběru těchto informací (v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů), nebo s nimiž možná vyslovíte souhlas později. Proto nás můžete kontaktovat a informovat nás, že tato použití vašich osobních údajů nechcete povolit. Chcete-li tak učinit, kontaktujte nás prosím pomocí výše uvedených kontaktních informací.

Je pro nás důležité, aby osobní údaje, které shromažďujeme, byly vhodné a relevantní pro účely, pro které je hodláme používat. Osobní údaje budeme používat pouze způsobem, který je slučitelný s účely, pro které byly shromážděny nebo následně schváleny osobou, která informace poskytla. Společnost EBSCO Information Services učiní přiměřené kroky k zajištění toho, aby se osobní údaje týkaly zamýšleného užití a byly přesné, úplné a aktuální.

Můžete se přihlásit k odběru e-mailového newsletteru nebo jiných našich marketingových materiálů. Pokud si již nepřejete nechat si tyto informace zasílat, aktualizujte si předvolby elektronického kontaktu klepnutím na odkaz „odhlásit odběr“ v zasílaných e-mailech nebo v nastavení účtu na našich webových stránkách nebo nás kontaktujte na adrese privacy@ebsco.com. Můžete to provést okamžitě a bezplatně.

H. Shromažďování a používání informací od dětí: Informace pro rodiče

Většina našich služeb není zaměřena na děti. U služeb, které jsou určeny pro děti mladší 16 let, dodržujeme ustanovení zákona o ochraně osobních údajů dětí v elektronickém prostředí („zákon COPPA“) i dalších příslušných zákonů. Pokud chce uživatel mladší 16 let používat naše funkce personalizace, požádáme jej, aby se zaregistroval pouze křestním jménem (které Federální obchodní komise Spojených států amerických nepovažuje za osobní údaj) a náhodným uživatelem vygenerovaným jedinečným identifikátorem.

Pokud jste rodič a máte otázky týkající se našich postupů, neváhejte nás kontaktovat pomocí kontaktních údajů uvedených výše.

I. Jak dlouho uchováváme tyto údaje?

Osobní údaje, které od vás shromažďujeme, uchováváme v případě, že máme trvalý oprávněný obchodní zájem nebo jinou právní potřebu tak činit (například za účelem poskytnutí služby, kterou jste požadovali, nebo pro dodržení platných právních, daňových nebo účetních požadavků).

Pokud nemáme žádný další oprávněný obchodní zájem nebo právní potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, odstraníme je, nebo je anonymizujeme. Pokud to není možné (například proto, že vaše osobní údaje byly uloženy v záložních archivech), pak budou vaše osobní údaje bezpečně uložené a izolované před dalším zpracováním, dokud nebude možné je odstranit.

J. Jaká jsou moje práva?

Společnost EBSCO Information Services vám na požádání sdělí, zda zpracováváme jakékoli vaše osobní údaje. V závislosti na vaší zemi pobytu můžete mít zákonná práva týkající se vašich osobních údajů. Na jejich základě můžete spravovat, měnit, omezovat nebo mazat své osobní údaje prostřednictvím nastavení účtu, případně nás můžete za tímto účelem kontaktovat pomocí výše uvedených informací. Na vaši žádost odpovíme v rozumném časovém rámci.

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, můžete proti tomuto zpracování vznést za určitých okolností námitku. V takových případech vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, s výjimkou situací, kdy budeme mít přesvědčivé důvody pro pokračování ve zpracovávání, nebo v případě, že to bude nutné z hlediska plnění povinností a/nebo právních důvodů. V případech, kde používáme vaše osobní údaje za účely přímého marketingu, se můžete kdykoli rozhodnout vznést námitku nebo se odhlásit pomocí odkazu pro zrušení odběru v dané komunikaci, případně za tímto účelem kontaktovat společnost EBSCO Information Services pomocí výše uvedených kontaktních informací.

Štít EU–USA na ochranu soukromí (EU-U.S. Privacy Shield) a Štít Švýcarsko–USA na ochranu soukromí (Swiss-U.S. Privacy Shield)

Ve věcech shromažďování, užívání a uchovávání osobních údajů předávaných z Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo Švýcarska do Spojených států amerických se společnost EBSCO Information Services řídí rámcovými zásadami předávání osobních údajů mezi EU a USA a Švýcarskem a USA dle znění Ministerstva obchodu Spojených států amerických. Společnost EBSCO Information Services ministerstvu obchodu potvrdila, že se těmito zásadami řídí. V případě rozporu mezi našimi zásadami ochrany osobních údajů a zásadami předávání osobních údajů mezi EU a USA platí posledně jmenované zásady. Chcete-li se dozvědět více o zásadách Privacy Shield a zobrazit naše potvrzení, navštivte stránku Ministerstva obchodu Spojených států amerických na adrese [https://www.privacyshield.gov/list].

Tyto naše zásady ochrany osobních údajů popisují druhy osobních údajů, které shromažďujeme, druhy třetích stran, kterým tyto informace poskytujeme, a účely shromažďování a poskytování osobních údajů. Rezidenti EU a Švýcarska mají právo na přístup k osobním údajům, které společnost EBSCO Information Services uchovává, a v některých případech mají právo na opravu nebo změnu osobních údajů, které jsou nepřesné nebo byly zpracovány v rozporu se zásadami předávání osobních údajů mezi EU a USA, v rozsahu povoleném zákonem. Pro výkon tohoto práva nás kontaktujte na adrese privacy@ebsco.com.

Společnost EBSCO Information Services nese odpovědnost za případy, kdy předá osobní údaje třetím osobám, které je zpracují způsobem, který není v souladu se zásadami předávání osobních údajů mezi EU a USA.

Ve věcech osobních údajů přijatých nebo předaných podle rámcových zásad Privacy Shield podléhá společnost EBSCO Information Services regulační pravomoci Federální obchodní komise Spojených států amerických.  V určitých situacích může mít na základě zákonné žádosti veřejného orgánu společnost EBSCO Information Services povinnost osobní údaje sdělit, včetně případů splnění povinnosti v souvislosti s národní bezpečností nebo vymáháním práva.

V souladu se zásadami předávání osobních údajů mezi EU a USA se společnost EBSCO Information Services zavazuje řešit stížnosti týkající se shromažďování nebo používání vašich osobních údajů.  Fyzické osoby z EU nebo Švýcarska se se svými dotazy nebo stížnostmi mohou na společnost EBSCO Information Services obrátit poštou na adresu 5724 Highway 280 E, Birmingham, AL 35242, Spojené státy americké, k rukám Data Privacy Officer nebo elektronicky na adresu privacy@ebsco.com.  Společnost EBSCO Information Services se dále zavázala, že nevyřešené stížnosti ve věci dodržování zásad předávání osobních údajů mezi EU a USA postoupí subjektu pro alternativní řešení sporů na území USA. Pokud jsme vaše připomínky k užívání či ochraně osobních údajů nevyřešili uspokojivě, na adrese https://feedback-form.truste.com/watchdog/request kontaktujte (zdarma) nezávislou americkou organizaci pro řešení sporů na území USA, kterou využíváme.

Za určitých podmínek, podrobněji popsaných na stránkách věnovaných zásadám Privacy Shield [https://www.privacyshield.gov/article?ID=How-to-Submit-a-Complaint], máte nárok na zahájení závazného rozhodčího řízení, pokud byly neúspěšně vyčerpány jiné postupy řešení sporů.  

Otázky

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo našich postupů, použijte kontaktní údaje uvedené na příslušné stránce nebo v seznamu výše.

Pokud jsme vaše připomínky k užívání či ochraně osobních údajů nevyřešili uspokojivě, na adrese [https://feedback-form.truste.com/watchdog/request]. kontaktujte (zdarma) nezávislou americkou organizaci pro řešení sporů na území USA, kterou využíváme

Změny zásad ochrany osobních údajů

Budeme vás informovat o změnách těchto zásad ochrany osobních údajů zveřejněním aktualizovaných zásad na této stránce. Berete na vědomí, že užívání našich služeb je založeno na těchto zásadách ochrany osobních údajů aktuálních v době užívání.  Pokud provedeme podstatné změny, upozorníme vás na ně prostřednictvím služeb před jejich účinností. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tuto stránku, kde naleznete nejnovější informace o našich postupech ochrany osobních údajů.

Různé

Signály pro zákaz sledování:: Společnost EBSCO Information Services nerozpoznává automatizované signály prohlížeče týkající se sledovacích mechanismů, které mohou zahrnovat instrukce „nesledovat“.

Představitelé pro ochranu údajů -

Představitel společnosti EBSCO pro ochranu údajů

Stát zápisu společnosti do rejstříku

EBSCO International, Inc.

Spojené království a Švédsko

EBSCO Information Services SAS

Francie

EBSCO GmbH

Rakousko

EBSCO Information Services GmbH

Německo

EBSCO Information Services B.V.

Nizozemsko

EBSCO Information Services S.r.l.

Itálie

EBSCO Subscription Services Espana S.L.U.

Španělsko

EBSCO Information Services s.r.o.

Česká republika

EBSCO Sp. z.o.o.

Polsko

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI EIS

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 19. září 2018

Divize EBSCO Information Services společnosti EBSCO Publishing, Inc. a její přidružené společnosti*, společnost EBSCO Industries, Inc. a její přidružené společnosti, DynaMed, LLC a Yankee Book Peddler, Inc. podnikající pod názvem GOBI Library Solutions from EBSCO (společně jako „společnost EBSCO“ nebo „my“) respektují vaše osobní údaje a budou je chránit dodržováním těchto zásad ochrany osobních údajů.

Společnost EBSCO Information Services si přeje, abyste s používáním námi provozovaných webových stránek měli pozitivní zkušenost. Chceme, abyste věděli, že respektujeme osobní údaje a bezpečnost našich uživatelů. Naším cílem je poskytnutí zážitku, který vám přinese informace, zdroje a služby, které jsou pro vás užitečné. Za účelem dosažení tohoto cíle můžeme od vás shromažďovat informace. Způsob shromažďování informací je uveden níže. Tyto zásady ochrany osobních údajů v souladu s naší činností stanovují pravidla ochrany osobních údajů, kterými se řídíme.

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanovují postupy ochrany osobních údajů platné na webových stránkách společnosti EBSCO Information Services, včetně našeho kariérního webu https://www.ebsco.com/careers, (dále jen „webové stránky“) a informace, které shromažďujeme, když nás žádáte o informace týkající se našich produktů nebo služeb. Webové stránky nezahrnují weby, na kterých hostujeme naše produkty, služby a aplikace. Ty se řídí vlastními zásadami ochrany osobních údajů.  Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nenavštěvujte tyto webové stránky.
V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se těchto zásad ochrany osobních údajů či našich postupů práce s daty nebo v případě, že nám chcete odeslat žádost o přístup k údajům subjektu, nás můžete kontaktovat pomocí jedné z následujících metod:

 1. Přes web: Klikněte prosím zde. (Tento hypertextový odkaz vás přesměruje na naši platformu správy ochrany osobních údajů poskytovanou naším dodavatelem, společností OneTrust, Inc.)

 2. Poštou: EBSCO Industries, Inc.
  5724 Highway 280 E
  Birmingham, AL 35242, Spojené státy americké
  k rukám: Pověřenec pro ochranu osobních údajů, právní oddělení


 3. E-mailem: privacy@ebsco.com

*Seznam zástupců ochrany údajů naleznete v tabulce na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.

Jaké informace jsou shromažďovány a jak se používají?

[Informace o dětských oblastech v oddíle H těchto zásad]

A. Jaké informace shromažďujeme?

1. Osobní informace: Informace, které vás identifikují jako jednotlivce nebo se týkají identifikovatelné fyzické osoby, a to včetně těchto informací: jméno, titul, název společnosti, pracovní funkce, odbornost, poštovní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, informace o kreditní kartě, geolokace, určité informace o zařízení a IP adresa. Náš kariérní web navíc shromažďuje následující osobní údaje, které nám poskytnete během procesu žádosti o zaměstnání: historie zaměstnanosti, životopis, historie vzdělávání a citlivé a/nebo demografické informace, jako je pohlaví, informace o vašem občanství a/nebo národnosti, lékařské nebo zdravotní informace a/nebo váš rasový nebo etnický původ. Pokud nám nebo našim poskytovatelům služeb odesíláte osobní údaje týkající se jiných osob, prohlašujete, že k tomu máte oprávnění a že máte oprávnění udělit nám souhlas k užívání těchto informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

2.  Non-osobní údaje:  Informace, které přímo neodhalují vaši identitu: jakékoli informace, které přímo neodhalují vaši identitu ani se přímo nevztahují k identifikovatelné fyzické osobě. To může zahrnovat jedinečný identifikátor (nepřipojený k vašemu uživatelskému jménu nebo IP adrese) a související informace o analýze a používání, které používáme ke sledování využití našich webových stránek, sledování trendů na našich webových stránkách, správu webových stránek a zlepšování Zkušenosti.

B. Jak shromažďujeme informace?

Osobní údaje shromažďujeme a používáme pouze tehdy, když nám je dobrovolně poskytnete, s výjimkou vaší polohy a IP adresy, které mohou být automaticky zachyceny při vašem přístupu na naše webové stránky. Aby bylo možné používat některé části našich webových stránek, musí uživatel nejprve vyplnit registrační formulář nebo poskytnout e-mailovou adresu, což bude vyžadovat zveřejnění osobních údajů. Navíc, chcete-li požádat o zaměstnání u společnosti EBSCO Information Services, budete muset zveřejnit osobní údaje týkající se vaší identity a historie zaměstnání. Toto poskytnutí osobních údajů je výhradně dobrovolné. Chcete-li nás však kontaktovat e-mailem, musíte nám poskytnout e-mailovou adresu.

Za omezených okolností také shromažďujeme omezené obchodní kontaktní informace od oprávněných třetích stran. To nám pomáhá aktualizovat nebo rozšiřovat naše záznamy. Pokud nám poskytnete osobní údaje o jiných osobách, nebo pokud nám ostatní poskytnou vaše údaje, budeme tyto informace používat pouze pro konkrétní důvod, pro který nám byly poskytnuty. Příklady typů osobních informací, které mohou být získány z veřejných zdrojů nebo nakoupených od třetích stran a v kombinaci s informacemi, které o vás již máme, mohou zahrnovat jméno, e-mailovou adresu, funkci a příslušnost společnosti/instituce.

Soubory cookie:  Do souborů prohlížeče v počítači uživatele můžeme umisťovat soubory cookie nebo jiný v daném odvětví používaný mechanismus sledování nebo shromažďování informací. Soubor cookie jsou data uložená na pevném disku uživatele, která obsahují informace o uživateli.  Soubory cookie používáme ke shromažďování informací o tom, jak používáte naše webové stránky, což nám umožňuje sledovat zájmy našich uživatelů a vylepšovat pro ně prostředí na našich webových stránkách.  Pro marketingové účely také používáme soubory cookie třetích stran (například pro zájmově orientovanou online inzerci), které nám umožňují zobrazovat reklamní materiály společnosti EBSCO Information Services na jiných webech, které navštívíte u našich internetových partnerů. Tyto reklamní materiály se zobrazují na základě vaší návštěvy našich webových stránek. (Mezi tyto soubory cookie patří například remarketing pomocí služby Google Analytics, hlášení zobrazení v reklamní síti Google a demografické údaje a hlášení o zájmu služby Google Analytics). Využívání souborů cookie třetích osob se řídí jejich zásadami ochrany osobních údajů.

Uživatelé mohou prohlížeč nebo software třetích stran nastavit tak, aby soubory cookie nevyužívaly. Prostředky, pomocí kterých můžete odmítnout soubory cookie v ovládacích prvcích webového prohlížeče, se liší podle prohlížeče, proto doporučujeme otevřít nabídku nápovědy vašeho prohlížeče, kde naleznete další informace. Upozorňujeme, že pokud uživatel odmítne nebo zakáže určité soubory cookie, část našich webových stránek možná nebude moci využívat. Soubory cookie také mohou využívat některé cizí internetové stránky, na které poskytujeme odkazy. Nad těmito internetovými stránkami, jejich soubory cookie ani technickými prostředky nemáme žádnou kontrolu ani k nim nemáme přístup.

Níže je uveden seznam souborů cookie, které mohou využívat některé nebo všechny naše služby:

Typ

Účel

Nezbytné

Tyto naprosto nezbytné soubory cookie používáme k tomu, abychom pro vás zajistili dostupnost našich služeb a některých jejich funkcí.

Předvolba

Tyto soubory cookie používáme k uložení vašich nastavení a předvoleb.

Zabezpečení

Tyto soubory cookie používáme k ověřování uživatelů a k identifikaci a prevenci bezpečnostních rizik.

Výkon

Tyto soubory cookie používáme ke shromažďování informací o tom, jak komunikujete s našimi službami, a naše služby s jejich pomocí zlepšujeme.

Kromě toho některé naše webové stránky používají soubory cookie třetích stran, které slouží například ke zlepšování výkonu nebo služeb. Některé příklady souborů cookie, které používáme v rámci našich webových stránek:

Typ

Název

Účel

Analytický soubor cookie

AppleSauce

Ve spolupráci se soubory cookie společnosti EIS sleduje uživatele v rámci našich domén (sledování mezi doménami).

Analytický soubor cookie

Google Analytics

Tento soubor cookie třetí strany poskytnutý společností Google, Inc. shromažďuje agregované statistické údaje o tom, jak uživatelé webové stránky používají (tj. jaké stránky navštěvují, jakou dobu na webových stránkách stráví, jak se na webové stránky dostali a které odkazy otevírají), a umožňuje nám zlepšovat uživatelské prostředí a poskytovat návštěvníkům obsah, který považují za nejužitečnější.  Tento soubor cookie neshromažďuje ani neukládá žádné osobní údaje.
Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google týkajících se jejích analytických služeb naleznete v 
zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.  

Společnost Google umožňuje, abyste
zde pro všechny internetové stránky vypnuli sledování své aktivity ze strany jejích analytických služeb. 

Analytický soubor cookie

Automatický marketingový soubor cookie určený ke sledování provozu na webu (Munchkin)

Tento soubor cookie třetí strany poskytovaný společností Marketo Inc. vás při návratu na naše webové stránky rozpozná jako jedinečného uživatele a sleduje různá data související s vaším používáním našich webových stránek za účelem poskytnutí vlastního obsahu nebo služeb souvisejících s vašimi specifickými zájmy. Soubor cookie Marketo Munchkin shromažďuje informace o vašem počítači a vašich návštěvách našich marketingových webových stránek, například vaši IP adresu, geografickou polohu, typ prohlížeče, referenční zdroj, délku návštěvy a prohlížené stránky.

Soubory cookie umístěné serverem Marketo může číst pouze společnost Marketo. Další informace o souborech cookie společnosti Marketo a jejich použití naleznete na stránce zásad souborů cookie a stránce ochrany osobních údajů společnosti Marketo.

Reklamní soubor cookie

DoubleClick by Google (Ad Platform)

Tento soubor cookie třetí strany poskytovaný společností Google, Inc. shromažďuje údaje o vašich aktivitách v rámci webových stránek společnosti EBSCO a dalších webových stránek za účelem poskytování cílené reklamy, ale osobně ani přímo vás neidentifikuje.   Tyto informace mohou být použity v kombinaci s údaji shromážděnými prostřednictvím jiných výše uvedených souborů cookie. 

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google týkajících se reklamních funkcí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.

Sledování ze strany služby Google Analytics na všech internetových stránkách můžete zakázat zde. Můžete se také odhlásit pomocí nastavení reklam nebo nesouhlasu uživatele podle organizace NAI.

Webové stránky společnosti EBSCO Information Services mohou používat funkce sociálních médií, například tlačítko „To se mi líbí“ na Facebooku („funkce sociálních médií“). Tyto funkce mohou shromažďovat údaje o vaší IP adrese a stránkách, které na našich webových stránkách navštěvujete, a mohou nastavit soubor cookie, který umožní správné fungování této funkce. Tyto funkce sociálních médií vám také mohou poskytnout možnost zveřejnit na vaší stránce profilu, kterou poskytuje síť sociálních médií třetí strany, informace o vašich aktivitách na našich webových stránkách za účelem sdílení těchto informací s ostatními uživateli v rámci vaší sítě. Funkce sociálních médií jsou buď hostovány třetí stranou, nebo jsou hostovány přímo na webových stránkách. Vaše interakce s těmito funkcemi se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti, která příslušné funkce sociálních médií poskytuje.

Webové majáky:  Společnost EBSCO Information Services používá webové majáky samostatně nebo ve spojení se soubory cookie pro shromažďování informací o využívání našich webových stránek zákazníky a návštěvníky a jejich interakci s e-maily společnosti EBSCO Information Services. Webové majáky jsou zřetelné elektronické obrázky, které mohou rozpoznat určité typy informací v počítači, například soubory cookie, když zobrazíte konkrétní web navázaný na daný webový maják a popis webové stránky navázaný na webový maják.  Webové majáky můžete stejně jako soubory cookie ovládat pomocí nastavení prohlížeče nebo aplikace.

C. Jak informace používáme?

Osobní údaje, které shromažďujeme, budeme používat pouze pro omezené interní účely, které mohou zahrnovat mimo jiné zpracování vašich transakcí, určení totožnosti držitelů účtů, zákaznický servis, vývoj, zpracování obsahu, klasifikaci obsahu, hodnocení vaší kvalifikace pro zaměstnání, ověření vaší žádosti o zaměstnání a poskytnutí informací o našich produktech a službách. Tyto údaje budeme uchovávat. Tyto osobní údaje také můžeme použít ke zlepšení a přizpůsobení našeho obsahu.

Osobní i neosobní údaje, které shromažďujeme, můžeme poskytovat zástupcům třetích stran, dodavatelům, smluvním stranám, partnerům nebo poskytovatelům obsahu společnosti EBSCO Information Services (společně jako „smluvní partneři“) za účelem správy nákupů našich produktů a služeb, provádění servisu našich systémů a získávání podpůrných služeb pro naše podniky. Osobní údaje třetím stranám ani smluvním partnerům neprodáváme a smluvním partnerům je poskytujeme pouze způsobem uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů. V situacích, kdy poskytujeme osobní údaje smluvním partnerům, dbáme na to, aby k nim měli přístup pouze tehdy, pokud zajistí, že s nimi budou nakládat jako s důvěrnými informacemi a používat je pouze k provádění služeb, které vykonávají pro společnost EBSCO Information Services. Při rozhodování, zda osobní údaje poskytneme smluvním partnerům, získáváme ujištění, že budou osobní údaje vhodně chránit v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Osobní údaje, které od vás shromažďujeme, mohou být přeneseny a zpracovány v jiných zemích než v té, kde žijete. Zákony na ochranu údajů se v těchto zemích mohou lišit od zákonů vaší země. Konkrétně servery, které používáme k poskytování našich služeb, jsou umístěny ve Spojených státech amerických. To znamená, že když shromažďujeme vaše osobní údaje, můžeme je zpracovávat ve Spojených státech amerických nebo v zemi, kde žijete. Když však vaše osobní údaje zpracováváme, bez ohledu na místo zpracování, provádíme odpovídající ochranná opatření, jak je uvedeno níže, abychom zajistili, že vaše osobní údaje zůstanou chráněny v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Vaše údaje o užívání našich služeb můžeme poskytovat našim přidruženým společnostem za účelem poskytování nebo zlepšování našich služeb. Informace o vašem užívání našich služeb nebudeme poskytovat žádným cizím třetím stranám, ledaže by to bylo nezbytné pro zlepšení používání produktu, plnění právního ujednání mezi námi a vaším zaměstnavatelem nebo přidruženou institucí, na jehož základě máte přístup k našim službám, pro vynucování podmínek užívání, plnění našich smluvních závazků týkajících se vykazování agregovaných údajů o užívání poskytovatelům obsahu nebo plnění požadavků zákona.

Vyhrazujeme si také právo poskytnout vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon, nebo v dobré víře, že je to přiměřeně nezbytné k plnění požadavků soudního řízení, v reakci na vznesené nároky nebo za účelem ochrany či prosazování nebo podpory práv, majetku, bezpečnosti nebo blaha naší společnosti, našich zaměstnanců, zákazníků nebo veřejnosti. 

Vaše osobní údaje nebudeme používat k automatizovanému rozhodování.

V nepravděpodobném případě akvizice všech nebo v podstatě všech aktiv společnosti EBSCO Information Services mohou být informace o zákaznících, které mohou obsahovat i osobní údaje, součástí převáděných aktiv, pokud to umožňují příslušné místní zákony.

D. Jaký je náš právní základ pro shromažďování a používání vašich osobních údajů? (pouze EHP)

Náš právní základ pro shromažďování a používání výše popsaných osobních údajů závisí na dotčených osobních údajích a konkrétním kontextu, ve kterém je shromažďujeme.

Obvykle však od vás shromažďujeme osobní údaje pouze (i) v případě, že potřebujeme osobní údaje k provedení smlouvy s vámi nebo vaší organizací, (ii) v případě, že je zpracování v našem oprávněném zájmu, který není přepsán vašimi zájmy ochrany údajů nebo základními právy a svobodami, nebo (iii) v případě, že k tomu máme váš souhlas. V některých případech můžeme mít také zákonnou povinnost shromažďovat od vás osobní údaje nebo jiným způsobem potřebovat osobní údaje k ochraně vašich nezbytně důležitých zájmů nebo nezbytně důležitých zájmů jiných osob.

Požádáme-li vás o poskytnutí osobních údajů v souladu s právním požadavkem nebo za účelem provedení smlouvy s vaší institucí, dáme vám o tom vědět v příslušném čase a sdělíme vám, zda je poskytnutí vašich osobních údajů povinné, či nikoli (a také jaký je možný dopad, pokud své osobní údaje neposkytnete).

Obdobně platí, že pokud shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů (nebo oprávněných zájmů třetích stran), dáme vám v příslušném čase jasnou informaci o tom, jaké tyto oprávněné zájmy jsou.

Pokud máte dotazy nebo potřebujete bližší informace týkající se právního základu, podle kterého shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, kontaktujte nás pomocí výše uvedených kontaktních údajů.

E. Jak osobní údaje zabezpečujeme?

Společnost EBSCO Information Services přijala vhodná technická a organizační opatření, aby zajistila, že osobní údaje, které jsme shromáždili nebo v budoucnu shromáždíme, budou v bezpečí. Omezili jsme například počet lidí, kteří mají k osobním údajům přístup, pomocí elektronických zabezpečovacích systémů a ochrany heslem, které chrání před neoprávněným přístupem. Připomínáme, že společnost EBSCO Information Services poskytuje odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto webové stránky se při ochraně osobních údajů nemusí řídit stejnými zásadami ochrany osobních údajů jako společnost EBSCO Information Services. Při doporučování těchto webových stránek postupujeme s přiměřenou opatrností, ale za jejich obsah ani jejich zásady ochrany osobních údajů neneseme odpovědnost. Žádáme uživatele, aby si při opuštění našich webových stránek a přesměrování na webové stránky třetí strany přečetli její prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Při přenosu a příjmu přijímaných dat o zákaznících vždy používáme v oboru obvyklé technologie. V našich fyzických zařízeních máme vhodná bezpečnostní opatření na ochranu před ztrátou, zneužitím nebo pozměňováním údajů, které jsme od vás shromáždili v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

F. Jak mohu získat přístup k informacím o mé osobě a tyto informace opravit, změnit, odstranit apod.?

Chceme vás ujistit, že ke svým osobním údajům, které shromažďujeme a uchováváme, máte přístup. Na požádání vám sdělíme, zda nějaké vaše osobní údaje máme. Můžete nás kontaktovat pomocí výše uvedených kontaktních údajů, chcete-li uplatnit tato práva:

Na vaši žádost odpovíme do třiceti (30) dnů od jejího obdržení.

Pokud jste udělili souhlas, můžete jej kdykoli zrušit; zrušení není účinné zpětně. Ohledně zrušení souhlasu nás prosím kontaktujte pomocí výše uvedených kontaktních údajů.

Pokud se nacházíte v EU, od 25. května 2018 máte právo v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů podat stížnost u orgánu dozoru.

G. Jaké mám možnosti?

Chápeme, že možná nebudete chtít, abychom našim smluvním partnerům poskytovali vaše osobní údaje nebo abychom tyto informace používali pro účely, o nichž si myslíte, že mohou být neslučitelné s účelem sběru těchto informací (v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů), nebo s nimiž možná vyslovíte souhlas později. Proto nás můžete kontaktovat a informovat nás, že tato použití vašich osobních údajů nechcete povolit. Chcete-li tak učinit, kontaktujte nás prosím pomocí výše uvedených kontaktních informací.

Je pro nás důležité, aby osobní údaje, které shromažďujeme, byly vhodné a relevantní pro účely, pro které je hodláme používat. Osobní údaje budeme používat pouze způsobem, který je slučitelný s účely, pro které byly shromážděny nebo následně schváleny osobou, která informace poskytla. Společnost EBSCO Information Services učiní přiměřené kroky k zajištění toho, aby se osobní údaje týkaly zamýšleného užití a byly přesné, úplné a aktuální. 

Můžete se přihlásit k odběru e-mailového newsletteru nebo jiných našich marketingových materiálů. Pokud si již nepřejete nechat si tyto informace zasílat, aktualizujte si předvolby elektronického kontaktu kliknutím na odkaz „odhlásit odběr“ v zasílaných e-mailech nebo v nastavení účtu na našich webových stránkách, případně nás kontaktujte na adrese privacy@ebsco.com. Můžete to provést okamžitě a bezplatně.

H. Shromažďování a používání informací od dětí

Naše webové stránky nejsou určeny dětem mladším 16 let. Žádná osoba mladší 16 let nesmí poskytovat žádné osobní údaje našim webovým stránkám nebo na nich. Osobní údaje dětí mladších 16 let vědomě neshromažďujeme. Pokud je vám méně než 16 let, nepoužívejte tyto webové stránky ani jejich funkce a neposkytujte jejich prostřednictvím žádné údaje. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili nebo obdrželi osobní údaje od dítěte mladšího 16 let, aniž bychom měli ověřený souhlas jeho rodičů, tyto údaje odstraníme. Pokud se domníváte, že bychom mohli mít nějaké údaje od dítěte mladšího 16 let nebo o něm, kontaktujte nás prosím pomocí výše uvedených údajů.

Pokud jste rodič a máte otázky týkající se našich postupů, neváhejte nás kontaktovat pomocí kontaktních údajů uvedených výše.

I. Jak dlouho uchováváme tyto údaje?

Osobní údaje, které od vás shromažďujeme, uchováváme v případě, že máme trvalý oprávněný obchodní zájem nebo jinou právní potřebu tak činit (například za účelem poskytnutí služby, kterou jste požadovali, nebo pro dodržení platných právních, daňových nebo účetních požadavků).

Pokud nemáme žádný další oprávněný obchodní zájem nebo právní potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, odstraníme je, nebo je anonymizujeme. Pokud to není možné (například proto, že vaše osobní údaje byly uloženy v záložních archivech), pak budou vaše osobní údaje bezpečně uložené a izolované před dalším zpracováním, dokud nebude možné je odstranit.

J. Jaká jsou moje práva?

Společnost EBSCO Information Services vám na požádání sdělí, zda zpracováváme jakékoli vaše osobní údaje. V závislosti na vaší zemi pobytu můžete mít zákonná práva týkající se vašich osobních údajů. Na jejich základě můžete spravovat, měnit, omezovat nebo mazat své osobní údaje prostřednictvím nastavení účtu, případně nás můžete za tímto účelem kontaktovat pomocí výše uvedených informací. Na vaši žádost odpovíme v rozumném časovém rámci.

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, můžete proti tomuto zpracování vznést za určitých okolností námitku. V takových případech vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, s výjimkou situací, kdy budeme mít přesvědčivé důvody pro pokračování ve zpracovávání, nebo v případě, že to bude nutné z hlediska plnění povinností a/nebo právních důvodů. V případech, kde používáme vaše osobní údaje za účely přímého marketingu, se můžete kdykoli rozhodnout vznést námitku nebo se odhlásit pomocí odkazu pro zrušení odběru v dané komunikaci, případně za tímto účelem kontaktovat společnost EBSCO Information Services pomocí výše uvedených kontaktních informací.

Štít EU–USA na ochranu soukromí (EU-U.S. Privacy Shield) a Štít Švýcarsko–USA na ochranu soukromí (Swiss-U.S. Privacy Shield)

Ve věcech shromažďování, užívání a uchovávání osobních údajů předávaných z Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo Švýcarska do Spojených států amerických se společnost EBSCO Information Services řídí rámcovými zásadami předávání osobních údajů mezi EU a USA a Švýcarskem a USA dle znění Ministerstva obchodu Spojených států amerických.  Společnost EBSCO Information Services ministerstvu obchodu potvrdila, že se těmito zásadami řídí.  V případě rozporu mezi našimi zásadami ochrany osobních údajů a zásadami předávání osobních údajů mezi EU a USA platí posledně jmenované zásady. Chcete-li se dozvědět více o zásadách Privacy Shield a zobrazit naše potvrzení, navštivte stránku Ministerstva obchodu Spojených států amerických na adrese [https://www.privacyshield.gov/list].

Tyto naše zásady ochrany osobních údajů popisují druhy osobních údajů, které shromažďujeme, druhy třetích stran, kterým tyto informace poskytujeme, a účely shromažďování a poskytování osobních údajů. Rezidenti EU a Švýcarska mají právo na přístup k osobním údajům, které společnost EBSCO Information Services uchovává, a v některých případech mají právo na opravu nebo změnu osobních údajů, které jsou nepřesné nebo byly zpracovány v rozporu se zásadami předávání osobních údajů mezi EU a USA, v rozsahu povoleném zákonem. Pro výkon tohoto práva nás kontaktujte na adrese privacy@ebsco.com.

Společnost EBSCO Information Services nese odpovědnost za případy, kdy předá osobní údaje třetím osobám, které je zpracují způsobem, který není v souladu se zásadami předávání osobních údajů mezi EU a USA.

Ve věcech osobních údajů přijatých nebo předaných podle rámcových zásad Privacy Shield podléhá společnost EBSCO Information Services regulační pravomoci Federální obchodní komise Spojených států amerických.  V určitých situacích může mít na základě zákonné žádosti veřejného orgánu společnost EBSCO Information Services povinnost osobní údaje sdělit, včetně případů splnění povinnosti v souvislosti s národní bezpečností nebo vymáháním práva.

V souladu se zásadami předávání osobních údajů mezi EU a USA se společnost EBSCO Information Services zavazuje řešit stížnosti týkající se shromažďování nebo používání vašich osobních údajů.  Fyzické osoby z EU nebo Švýcarska se se svými dotazy nebo stížnostmi mohou na společnost EBSCO Information Services obrátit poštou na adresu 5724 Highway 280 E, Birmingham, AL 35242, Spojené státy americké, k rukám Data Privacy Officer nebo elektronicky na adresu privacy@ebsco.com.  Společnost EBSCO Information Services se dále zavázala, že nevyřešené stížnosti ve věci dodržování zásad předávání osobních údajů mezi EU a USA postoupí subjektu pro alternativní řešení sporů na území USA. Pokud jsme vaše připomínky k užívání či ochraně osobních údajů nevyřešili uspokojivě, na adrese https://feedback-form.truste.com/watchdog/request kontaktujte (zdarma) nezávislou americkou organizaci pro řešení sporů na území USA, kterou využíváme.

Za určitých podmínek, podrobněji popsaných na stránkách věnovaných zásadám Privacy Shield [https://www.privacyshield.gov/article?ID=How-to-Submit-a-Complaint], máte nárok na zahájení závazného rozhodčího řízení, pokud byly neúspěšně vyčerpány jiné postupy řešení sporů.   

Otázky

Máte-li jakékoli dotazy, komentáře nebo připomínky týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo našich postupů, kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů uvedených výše.

Pokud jsme vaše připomínky k užívání či ochraně osobních údajů nevyřešili uspokojivě, na adrese [https://feedback-form.truste.com/watchdog/request] kontaktujte (zdarma) nezávislou americkou organizaci pro řešení sporů na území USA, kterou využíváme.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Budeme vás informovat o změnách těchto zásad ochrany osobních údajů zveřejněním aktualizovaných zásad na této stránce. Vyjadřujete souhlas s tím, že dalším používáním těchto webových stránek potvrzujete a souhlasíte se všemi podmínkami obsaženými v těchto zásadách ochrany osobních údajů, které jsou platné v době používání. Pokud provedeme podstatné změny, upozorníme vás na ně prostřednictvím oznámení na těchto webových stránkách ještě před jejich účinností. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tuto stránku, kde naleznete nejnovější informace o našich postupech ochrany osobních údajů.

Různé

Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na informace shromažďované společností LearningExpress, LLC. Další informace o postupech společnosti LearningExpress, LLC týkajících se osobních údajů naleznete na jejích webových stránkách www.learningexpresshub.com.

Signály pro zákaz sledování:: Společnost EBSCO nerozpoznává automatizované signály prohlížeče týkající se sledovacích mechanismů, které mohou zahrnovat instrukce „nesledovat“.

Představitelé pro ochranu údajů -

Představitel společnosti EBSCO pro ochranu údajů

Stát zápisu společnosti do rejstříku

EBSCO International, Inc.

Spojené království a Švédsko

EBSCO Information Services SAS

Francie

EBSCO GmbH

Rakousko

EBSCO Information Services GmbH

Německo

EBSCO Information Services B.V.

Nizozemsko

EBSCO Information Services S.r.l.

Itálie

EBSCO Subscription Services Espana S.L.U.

Španělsko

EBSCO Information Services s.r.o.

Česká republika

EBSCO Sp. z.o.o.

Polsko