Academic Resources from American Psychological Association

ebsco.com/apa

Rose Sokol-Chang, PhD, Journals Publisher při American Psychological Association, hovoří o úloze APA databází ve vztahu k výzkumníkům v oboru psychologie.