Mental Measurements Yearbook

Tato databáze z produkce Buros Center for Testing při University of Nebraska je komplexním průvodcem současných testovacích nástrojů. Databáze slouží zkušeným profesionálům i spotřebitelům. Obsahuje informace k vyhodnocování testů z oblasti psychologie, vzdělávání, obchodu a managementu.

Vyžádejte si více informací
header icon

Stručně

Předmětové pokrytí : Psychologie
Ideální pro: Akademické knihovnySpolečnostiHealth Care

Databáze obsahuje:

  • Fulltextové recenze více než 3 000 moderních testovacích nástrojů
  • Všechna předchozí vydání ročenky až do roku 1938 s více než 10 000 recenzemi v plném textu 

Obsah od odborníků na vybrané téma

Každý záznam v Mental Measurements Yearbook (MMY) obsahuje popisné informace (účel testu, vydavatele, cenu a hodnocení) a recenze od předních odborníků. Aby mohl být test do MMY zahrnut, musí být komerčně dostupný, publikovaný v angličtině a nově vytvořený, nebo od posledního zařazení znovu revidovaný.

Databázi MMY poprvé publikoval Oscar K. Buros. Uživatelům pomáhá dělat informovaná rozhodnutí o výběru nejlepšího testování. MMY prostřednictvím EBSCOhost obsahuje také archiv MMY se všemi ročenkami - od prvního vydání v roce 1938 až po současnost.