Abychom vám mohli poskytnout lepší služby, používáme na webu cookies. Více informací najdete v našich zásadách ochrany soukromí.

Důležitost propojení e-learningového systému a EBSCO Discovery Service

Datum publikace: 12-11-2020 Kategorie: Knihovny

Integrace e-learningového systému (též LMS – Learning Management System) s EBSCO Discovery Service™ (EDS) a EBSCOhost® pomáhá přednášejícím najít odborné tituly z fondu knihovny a studentům zajistit snadný přístup prostřednictvím e-learningové (LMS) platformy školy.

Během současné pandemie, kdy se vysoké školy více než kdy jindy spoléhají na vzdálený přístup, je zásadní, aby i jejich e-learningové systémy fungovaly ve spojení s informačními zdroji knihovny.

Moodle, Canvas, ale i ostatní LMS systémy zajišťují studentům vzdálený přístup k rozvrhu, osnovám a studijním materiálům. Právě přístup ke studijním materiálům se ale může snadno zkomplikovat, když vyučující sdílí se studenty špatný odkaz. Příkladem je zkopírování URL odkazu ze stránek knihovny a vložení do LMS systému. Pokud totiž student na tento odkaz klikne, přístup mu bude odepřen, nebo se bude muset znovu přihlašovat. Pod náporem studijních povinností studenti nechtějí ztrácet čas. Ani pro vyučující není situaci, kdy musí opětovně kontroloval přístup k odborným titulům, ideální. A právě tady vstupuje do hry propojení e-learningového sytému školy s EBSCO Discovery Service™ (EDS) a EBSCOhost® - jinak tzv. Learning Tools Interoperability (LTI).

LTI je standard e-learningových technologií vyvinutý IMS Global Learning Consortium. Zprostředkovává kontakt e-learningového systému s jiným systémem. Konkrétně LTI v EBSCO Discovery Service a EBSCOhost pomáhá pedagogům vyhledat odkazy na zdroje knihovny v rámci LMS systému a zajistit správné prolinkování a sdílení. Studenti poté mohou článek otevřít, uložit a exportovat, aniž by museli opustit důvěrně známé prostředí LMS.

Funguje to tak, že uživatel je ověřen přímo v LMS systému. LTI integrace je nativní a v rámci EDS/EBSCOhost je k dispozici bezplatně. Aktuálně EDS a EBSCOhost podporují integraci s Canvas. Další e-learninvové systémy, jako jsou Blackboard, Desire2Learn a Moodle, budou brzy následovat.

Pro vyučující a studenty je přístup k informačním zdrojům knihovny prostřednictvím LMS systému školy vítanou alternativou, která šetří čas, a to zejména teď, kdy je osobní kontakt omezen na minimum.

Přečtěte si odpovědi na nejčastější otázky týkající se LTI v EDS/EBSCOhost »

View Recording Q&A

Share this: