Zásady ochrany soukromí

Přečtěte si nejčastější otázky

Ochrana osobních údajů našich zákazníků a zaměstnanců je pro nás důležitá. V roce 2016 schválila Evropská unie nové nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR), které je nyní závazné pro všechny organizace shromažďující informace o občanech EU.

Co zavedení GDPR předcházelo?

​Do oblasti zabezpečení dat průběžně investujeme. Používáním našich produktů a služeb nám svěřujete své údaje. Chápeme, že je naší povinností spravovat tyto údaje bezpečně a v souladu se zásadami GDPR.

Přečtěte si naše zásady ochrany soukromí

Co děláme pro to, abychom našim závazkům dostáli:

Sběr osobních údajů – Zrevidovali jsme způsob shromažďování osobních údajů na všech úrovních. Zavedli jsme automatizovaná opatření, která odpovídají požadavkům GDPR.

​Transparentnost – Přijali jsme nová opatření, která našim zákazníkům a jejich uživatelům zajistí snadný přístup k informacím, které o nich evidujeme.

Posílení zabezpečení dat – Technickému zabezpečení ochrany dat věnujeme v EBSCO dlouhodobě velkou pozornost. Disponujeme moderním zabezpečením v celém životním cyklu zpracování informací.

Přenositelnost osobních údajů – Kdokoli může získat kopii svých osobních údajů, přesunout je, nebo vymazat. Zavedli jsme nová opatření a dále pracujeme na vylepšení funkcionality.

Privary Shield – Přihlásili jsme se k dodržování systému „Privacy Shield“ – zásad zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů i po jejich předání do USA.

Data Processing Agreements – V minulosti jsme přijali řadu náročných zásad ochrany osobních údajů. Zrevidovali jsme je a na GDPR se pečlivě připravili.

EBSCO v roli zpracovatele osobních údajů

V souvislosti GDPR vystupují zákazníci EBSCO Information Services (EIS) jako správci osobních údajů a EIS jako zpracovatel. Správce rozhoduje o tom, za jakým účelem jsou data zpracovávaná a až na základě tohoto rozhodnutí s nimi zpracovatel disponuje.