Abychom vám mohli poskytnout lepší služby, používáme na webu cookies. Více informací najdete v našich zásadách ochrany soukromí.

Business Source® Ultimate

Nový standard výzkumu v obchodních oborech

Vyžádat více informací

Databáze Business Source Ultimate představuje solidní business plan pro vaše studenty, a to díky bezprecedentní nabídce recenzovaných plnotextových periodik a dalších zdrojů, poskytujících informace o historickém vývoji a současných trendech v obchodních vědách. Databáze obsahově pokrývá témata z oblasti účetnictví, financí, bankovnictví, marketingu, managementu a mnoha dalších - vše v rámci jediné kolekce, obsahující kromě bibliografických záznamů také plné texty periodik.

Kromě přístupu k zásadním plnotextovým časopisům mohou studenti těžit znalosti a informace také z případových studií, národních ekonomických přehledů, SWOT analýz a profilů společností nebo také z rozhovorů s klíčovými hráči v oboru - obchodními manažery a analytiky.

Globální perspektiva

Anglické i cizojazyčné plnotextové časopisy publikované v Severní Americe, Asii, Africe, Oceánii, Evropě a Latinské Americe umožňují studentům sledovat aktuální celosvětové trendy a témata z oblasti obchodu a nabízí jim pohled na studium a výzkum z globálnější perspektivy.

Videozáznamy jako cenná součást obsahu

Kolekce o počtu více než 60 000 videozáznamů od agentury Associated Press přináší uživatelům zcela novou dimenzi vyhledávání. Při vyhledávání se na seznamu výsledků zobrazují v karuselu relevantní videa. Databáze obsahuje mnoho tematický videí publikovaných od roku 1930 do současnosti a je aktualizována každý měsíc.

Unikátní "Company View"

Sekce “Company View” nabízí podrobný přehled a informace o více než 1,1 milionu největších veřejných a soukromě vlastněných společností, a to včetně finančních a produktových informací, přehledu poboček, informací o počtu zaměstnanců nebo jiných tržních specifik.

Funkce “Content in Context” (obsah v kontextu) umožňuje studentům dohledávat více informací k dané společnosti prostřednictvím kontextového vyhledávání souvisejících informací, včetně následujících:Případové studie

 • Případové studie
 • Tržní profily
 • SWOT analýzy
 • Knihy/Monografie
 • Články z obchodních časopisů, magazínů a obchodních publikací
 • Průzkumy trhu
 • Produktové recenze
 • Novinové články
 • Zprávy o zemích

Seznamy titulů

Časopisy & magazíny :
PDF Excel HTML
Pracovní verze dokumentů :
PDF Excel HTML
Další zdroje :
PDF Excel HTML
Seznam titulů dle obsahu :
PDF Excel HTML

Databáze obsahuje:

 • 3 507 titulů časopisů v aktivím plném textu
 • 2 112 titulů recenzovaných časopisů v aktivím plném textu
 • 1 401 titulů recenzovaných časopisů v aktivním plném textu bez embarga
 • 1 103 titulů časopisů v altivním plném textu, které jsou zároveň indexované ve Web of Science či Scopusu

*Stav předpokládaný k 30. červnu 2019

Předmětové pokrytí

 • Účetnictví
 • Administrativa
 • Bankovnictví
 • Ekonomie
 • Finance
 • Lidské zdroje
 • Management
 • Marketing