Abychom vám mohli poskytnout lepší služby, používáme na webu cookies. Více informací najdete v našich zásadách ochrany soukromí.

Sociology Source Ultimate

Zásadní zdroj pro studenty sociologie

Vyžádat více informací

Databáze Sociology Source Ultimate nabízí více recenzovaných plnotextových časopisů než jakákoli jiná odborná databáze svého druhu. Je nepostradatelným zdrojem informací pro všechny, kteří se zabývají studiem aspektů lidského chování. Zahrnuje širokou škálu témat; od manželství a rodiny, až po demografii, politickou sociologii, náboženství či sociokulturní antropologii.

Kompletní pokrytí

Sociology Source Ultimate pokrývá mnoho klíčových titulů indexovaných v předních citačních indexech a stovky odborných plnotextových časopisů citovaných v klíčových oborových indexech. Databáze dále obsahuje rozáhlou indexaci knih, monografií, konferenčních sborníků a dalšího neperiodického obsahu.

Mezinárodní obsah

Anglické i cizojazyčné plnotextové časopisy publikované v Severní Americe, Asii, Africe, Oceánii, Evropě a Latinské Americe přináší globálnější pohled na výzkum v oblasti sociologie.

Speciální obsah

Sociology Source Ultimate nabízí také více než 26 000 autorských profilů nejcitovanějších a nejvlivnějších autorů databáze, kteří jsou odborníky ve svých oborech. Studenti a vědci tak mohou rychle určit autorovo profesní zaměření a získat bibliografické údaje a informace.

Seznamy titulů

Seznamy pokrytí titulů :
PDF Excel HTML
Seznam titulů dle obsahu :
PDF Excel HTML

Databáze obsahuje:

 • 1 072 titulů časopisů v aktivím plném textu
 • 1 009 titulů recenzovaných časopisů v aktivím plném textu
 • 612 titulů recenzovaných časopisů v aktivním plném textu bez embarga
 • 601 titulů časopisů v altivním plném textu, které jsou zároveň indexované ve Web of Science či Scopusu

*Stav předpokládaný k 30. červnu 2019

Předmětové pokrytí:

 • Deviantní chování
 • Diskriminace
 • Ekonomický rozvoj
 • Chudoba a bohatství
 • Migrace
 • Náboženská víra
 • Rodinné vztahy
 • Sociální hnutí
 • Populační růst
 • Genderová identita