Abychom vám mohli poskytnout lepší služby, používáme na webu cookies. Více informací najdete v našich zásadách ochrany soukromí.

Zkušenosti knihoven v období krize

Datum publikace: 15-10-2020 Kategorie: Knihovny

Ve středu 30. září jste měli možnost se zúčastnit kulatého stolu „Coffee with EBSCO“ se zástupci knihoven z Itálie, Izraele a České republiky. Diskutovalo se o konkrétních zkušenostech knihoven s řešením koronavirové krize, o aktuální situaci i dalším vývoji. Účastnice diskuze se shodly, že jako každá krize je i ta současná příležitostí pro další rozvoj, urychlila některé změny a nadále ovlivňuje chování a požadavky studentů, výzkumníků a dalších uživatelů knihovny, pokud jde o rozsah a dostupnost informačních zdrojů.

Více k tématu se dočtete v krátkém rozhovoru s jednou z účastnic diskuze - Hanou Landovou, ředitelkou Knihovny České zemědělské univerzity v Praze a předsedkyní výkonného výboru Asociace knihoven vysokých škol ČR. Záznam diskuze najdete zde.

Změnila pandemie fungování vaší knihovny?

V akutní fázi jarní vlny epidemie, kdy byl omezen volný pohyb osob a byly uzavřeny vysoké školy, fungovala naše knihovna zásadně jinak, než jsme všichni zvyklí. Po krátkou dobu byla uzavřena zcela a poskytovali jsme výhradně online služby, později jsme mohli aspoň částečně obnovit i prezenční služby – ale vždy tak, abychom respektovali jak celostátní opatření, tak ta, která byla specifická pro naši univerzitu. Bylo to neobvyklé a náročné období, ale snažíme se s kolegy, abychom si z něj odnesli to, co by celý tým a naše služby mohlo posunout dál.

Urychlila změny, které jste měli v plánu již dříve? Co nového vás naučila?

Mělo to zásadní vliv na komunikaci v našem týmu, přenastavení způsobu a organizace práce i uvažování o jednotlivých službách. Hodně to akcelerovalo rozvoj našeho PR – ustavili jsme speciální tým kolegyň a kolegů, kteří se – ke svým běžným knihovnickým povinnostem – začali intenzivně věnovat komunikaci směrem k uživatelům. Zároveň jsme se všichni posunuli v online komunikaci v rámci jednotlivých oddělení i celé knihovny. To, co předtím bylo využíváno jen příležitostně (v případě nemoci apod.) se stalo pravidelnou součástí našich pracovních dnů – sdílená úložiště dokumentů, online porady, práce z domova. Já osobně jsem si po dlouhé době zařídila certifikát pro digitální podepisování. Online výuku a konzultace jsme měli vyzkoušené již z předchozích let a teď se nám zkušenosti velmi hodily – a kolegyně - lektorky získaly jistotu a mnoho dalších podnětů pro další práci.

Připravovali jste se na podzimní semestr jinak?

Připravovali a bohužel se zdá, že přípravy plně zužitkujeme. Hodně jsme řešili technické vybavení jednotlivých knihovníků – pro případ, že by bylo nutné pracovat zase buď výhradně či pravidelně z domova. Připravili jsme se technicky i na varianty, že je nás část v knihovně a část doma – kvůli poradám atd. (to již opět pravidelně využíváme). Připravovali jsme knihovnu na zátěžový provoz na začátku semestru – abychom byli schopni zajistit bezpečné prostředí pro všechny příchozí. Společně s univerzitním odborem bezpečnosti jsme pořizovali ochranné prostředky, abychom jich měli dostatek pro všechny knihovníky a uživatele. A ladili jsme různé scénáře již známé z jara – od situace, kdy do knihovny nemůže vstoupit vůbec nikdo až po dnes již běžná pouhá základní hygienická opatření (dezinfekce, rozestupy, roušky). Aktuálně to vypadá, že minimálně do konce října bude hlavní síla našich služeb v online prostředí – ale myslím, že jsme na to připraveni.

Jaký očekáváte další vývoj? Myslíte, že role akademických knihoven se do budoucna promění?

Vývoj ohledně pandemie si nedovoluji předvídat. Myslím ale, že je zřejmé, že celá situace proměňuje způsob, jakým uvažujeme nejen o každodenních věcech – ale také o tom, jak budou vysoké školy – a s nimi i jejich knihovny - fungovat do budoucna. Osobně bych si velmi přála ten scénář, kdy budou na základě aktuálních zkušeností dále posilovány a zkvalitňovány online služby, různé varianty komunikace s uživateli (kteří ne všichni mohou přijít fyzicky k nám do kampusu, i když není epidemie) a také různé způsoby práce a komunikace v rámci týmu. My už teď víme, že je potřeba posílit oblast českých elektronických studijních materiálů a jejich legální dostupnost. Pevně ale doufám, že nezmizí role (vysokoškolské) knihovny jako místa pro bezpečné setkávání a spolupráci.

Zaznamenáno: 21. 9. 2020

Diskuzi „Coffee with EBSCO“ s Hanou Landovou z Knihovny České zemědělské univerzity v Praze, Laurou Ballestra z Università Cattaneo v Itálii a Tamarou Ganor z Hebrew University v Izraeli si můžete přehrát ze záznamu.

Přehrát ze záznamu Program globálních webinářů

Share this: