Om u een betere ervaring op onze website te geven, maken wij gebruik van cookies Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, kunt u ons privacybeleid raadplegen.

Wat is digitale preservering?

Geplaatst op 30-10-2019 in Bibliotheken


Digitale preservering is geen nieuw concept, maar wel één van toenemend belang in een wereld waarin organisaties meer en meer digitale assets genereren. In deze gastblog van Emma Davenport, Marketing Manager bij Arkivum, leest u wat digitale preservering precies inhoudt.

Simpel gezegd is digitale preservering het proces waarmee toekomstige toegang tot digitale bestanden en objecten verzekerd wordt, ongeacht of deze van oorsprong digitaal of gedigitaliseerd zijn. Het is een beheerproces voor digitale objecten dat zorgt voor bruikbaarheid op de lange termijn; gebruik blijft mogelijk zelfs wanneer bestandstypen en technologieën evolueren.

Onder digitale preservering kunnen veel taken vallen, waaronder:

 • Evaluatie van de geschiktheid voor preservering
 • Identificatie
 • Integriteitsverificatie
 • Karakterisering van de content
 • Duurzaamheidsborging
 • Authenticiteitsverificatie
 • Toegangsrechten en logging
 • Toevoeging van metadata over het preserveringsproces

Binnen veel organisaties wordt van een kleine groep mensen verwacht dat zij al deze taken uitvoeren. In deze gevallen kan automatisering van het preserveringsproces helpen de werkdruk te verlagen. Doordat het team niet alles tegelijkertijd hoeft te doen, kunnen zij zich richten op een aantal belangrijke kernactiviteiten.

Het is van belang om goed naar het bestandstype te kijken bij digitale preservering, want hoe zorgt u ervoor dat u toegang houdt wanneer het format veroudert? Heeft u zonder speciale software nog toegang tot de WordPerfect-bestanden die u in de jaren ’80 creëerde? Wat als Adobe over vele jaren besluit de ondersteuning van Adobe Illustrator te beëindigen en u geen toegang meer heeft tot uw originele artwork?

De Digital Preservation Coalition (DPC) definieert digitale preservering als volgt: “the series of managed activities necessary to ensure continued access to digital materials for as long as necessary… and refers to all of the actions required to maintain access to digital materials beyond the limits of media failure or technological and organizational change”.

Digitale preservering is geen nieuw concept, maar wel één die van toenemend belang is in een wereld waarin organisaties meer en meer digitale assets in steeds meer verschillende bestandstypen en uit verschillende databronnen genereren. U wilt wellicht PDF’s preserveren, en e-mails, berichten op sociale media, stemopnamen, instant-messengerberichten, of zelfs volledige websites.

Digitale preservering is meer dan het op meerdere locaties bewaren van back-ups van uw bestanden. Een goed digitaal back-upplan is belangrijk, maar het is niet het enige element van preservering. Zo worden bij back-ups bijvoorbeeld de bestandstypen over het algemeen niet genormaliseerd.

Enkele belangrijke overwegingen wanneer u digitale objecten wilt preserveren:

1. Wat wilt u bereiken met digitale preservering? Bijvoorbeeld:

 • Documenteert u artefacten die cultureel gezien van belang zijn om toekomstige generaties te helpen deze periode te begrijpen?
 • Preserveert u de data voor een vastgestelde periode om te voldoen aan de wettelijke vereisten?

2. Welke bestandstypen en databronnen moeten in uw preserveringsstrategie opgenomen worden?

3. Wie binnen uw organisatie en/of in de community moeten toegang hebben?

4. Hoeveel digitale objecten moet u preserveren?

 • Om hoeveel bestanden gaat het?
 • Om hoeveel bytes gaat het?

Digitale preservering is een continu proces. Informatieprofessionals zullen dit proces doorlopend verfijnen, aanvullen en veranderen. Het draait om het toegankelijk houden van materialen op de lange termijn, soms zelfs “voor eeuwig”. Het beleid dat passend is op dag één van het proces is niet hetzelfde beleid dat na vijf of tien jaar gebruikt kan worden, dus het is van groot belang dat de gehanteerde strategie constant evolueert. De combinatie van menselijke besluitvorming en doelgerichte technologie vormt de sleutel tot succesvolle digitale preservering. Perpetua van Arkivum biedt professionele diensten en software voor het beheren en automatiseren van het preserveringsproces, het maken van back-upplannen, het naleven van normen, het verzorgen van langetermijnbruikbaarheid van data en de integratie van digitale objecten.

Share this: