Om u een betere ervaring op onze website te geven, maken wij gebruik van cookies Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, kunt u ons privacybeleid raadplegen.

Het FOLIO-project

Het FOLIO-project is een samenwerkingsinitiatief van bibliotheken, leveranciers en ontwikkelaars met als doelstelling een nieuw hoofdstuk in bibliotheekautomatisering te schrijven. EBSCO is deelnemer aan het project en levert naast financiële steun, expertise op het gebied van project- en productmanagement. Projectbronnen zoals discussiefora, een evenementenkalender, Special Interest Groups (SIG’s), ontwikkelingsinformatie en meer vindt u op www.folio.org.

Het FOLIO-bibliotheekplatform

FOLIO is een open source bibliotheekplatform waarbij innovatie centraal staat. Het platform voldoet aan de traditionele eisen voor bronnenbeheer, met onder meer functionaliteiten voor circulatie, acquisitie, catalogisering en rapportage, en is daarnaast uit te breiden naar nieuwe gebieden. FOLIO is een volledig open initiatief waarbij alle geïnteresseerden op de hoogte kunnen blijven van de laatste ontwikkelingen, en iedereen een actieve bijdrage aan het platform kan leveren in de vorm van functionele expertise of code. Het FOLIO-platform is ontwikkeld op basis van een microservice-architectuur, waardoor onderdelen van het systeem eenvoudig doorontwikkeld of vervangen kunnen worden wanneer technologieën evolueren of wensen veranderen. De ontwikkeling van het FOLIO-platform is in volle gang. Bibliotheken kunnen FOLIO vanaf 2019 in gebruik gaan nemen.

Door de diversiteit aan projectdeelnemers ontstaat een dynamische gemeenschap waarin bibliotheken expertise op kunnen doen of een leverancier kunnen vinden. Bibliotheken die op zoek zijn naar ondersteunde oplossingen profiteren van ongekende flexibiliteit en keuzevrijheid.

FOLIO Services from EBSCO

Open Source software is gratis. Het runnen van de software kost echter tijd en moeite, en vergt inzet van personeel. Voor bibliotheken die FOLIO op een kostenefficiënte manier willen implementeren, maar die niet over de interne capaciteiten beschikken die nodig zijn voor de hosting en ondersteuning van het platform, biedt EBSCO diverse diensten.

Met de ‘FOLIO Services from EBSCO’ ondersteunen wij bibliotheken bij:

  • Implementatie: Migratie van traditionele ILS-data, vereenvoudiging van workflows en een gefaseerde implementatie van het FOLIO-platform.
  • Hosting, beheer en ondersteuning: Hosting in de AWS-cloud, beheer, verbeteringen en doorlopende ondersteunende dienstverlening.
  • Professionele services: Een gespecialiseerd team levert diensten op het gebied van implementatie en maatwerkontwikkelingen.

Bezoek de internationale website voor meer informatie