Wykorzystujemy pliki cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z naszych stron internetowych. Aby dowiedzieć się jak używamy plików cookies, przeczytaj naszą Politykę Prywatności

EBSCO zwiększa środki ostrożności w związku z COVID-19

Opublikowany 13-03-2020 w

Zgodnie z zaleceniami Stanów Zjednoczonych i międzynarodowych organizacji ochrony zdrowia, firma EBSCO opracowuje swoje globalne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa pracowników, aby pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19).

Środki ostrożności w zakresie bezpieczeństwa:

Od dziś firma EBSCO podejmuje wzmożone środki ostrożności, zwłaszcza w stanach, krajach i regionach Stanów Zjednoczonych, które ogłosiły stan wyjątkowy. Wśród dyrektyw, takich jak zakaz uczestnictwa w spotkaniach, w których uczestniczy 20 lub więcej osób oraz zakaz podróżowania za granicę, najnowsze uaktualnienia naszych zasad dotyczących pracowników obejmują zakaz podróżowania do/z i z/do stanów USA oraz krajów, które ogłosiły stan wyjątkowy, a także nowe wymagania dotyczące pracy zdalnej. Dotyczą one wielu biur firmy EBSCO na całym świecie, w tym siedziby głównej firmy EBSCO Information Services w Ipswich, Massachusetts. Chociaż nie są znane żadne przypadki COVID-19 w Ipswich, stan Massachusetts należy do tych, które ogłosiły stan wyjątkowy. Dlatego właśnie podejmujemy ten proaktywny krok, aby pomóc w zapewnieniu zdrowia i bezpieczeństwa członków naszego zespołu.

Dostępność usług i poziomy wsparcia:

Należy mieć pewność, że te dodatkowe środki bezpieczeństwa nie spowodują przerwy w dostępności do produktów i nie będą miały wpływu na poziom usług i wsparcia, którego można oczekiwać od EBSCO.Jako firma zajmująca się w dużej mierze dostarczaniem zasobów elektronicznych w nowoczesnym, opartym na chmurze środowisku, nie jesteśmy zależni od jednej lokalizacji w zakresie utrzymania produktów i usług. Co więcej, dostępność usług, wsparcia i naszych przedstawicieli pozostaje niezmieniona. Wielu naszych pracowników od dłuższego czasu regularnie pracuje na odległość.

Materiały drukowane:

Jeśli znajdujesz się w sytuacji, w której Twój kampus nie może przyjąć drukowanych książek od GOBI, GOBI jest gotowe do wsparcia i współpracy z naszymi klientami, aby omówić ich indywidualną sytuację i znaleźć najlepsze rozwiązanie, które zaspokoi ich potrzeby. Na przykład, w sytuacji, gdy wiele uniwersytetów przestawia się na nauczanie online, rozważenie dostosowania obsługi i korzystania z materiałów elektronicznych pomogłoby uniknąć zakłóceń w dostępie do materiałów drukowanych i zmaksymalizować dostępność zasobów online do celów badawczych i wsparcia w zakresie prowadzenia zajęć. Zachęcamy do skontaktowania się z przedstawicielem GOBI w celu uzyskania pomocy.

Jeśli jesteś klientem JETS otrzymującym czasopisma drukowane, ale nie możesz przyjąć tych przesyłek, w EBSCO jesteśmy gotowi wesprzeć Twoje potrzeby. Może to obejmować przechowywanie przez EBSCO przesyłek do momentu, gdy klient będzie gotowy do ich przyjęcia. Należy skontaktować się z przedstawicielem EBSCO odpowiedzialnym za usługi związane z czasopismami, aby uzyskać odpowiednie wsparcie.

Przyszłość:

Nasze zasady dotyczące pracowników będą dostosowywane w miarę potrzeb, gdy pojawią się nowe szczegóły. Ponadto EBSCO planuje proaktywnie pomagać klientom poprzez różne programy wsparcia związane nie tylko z samym wirusem, ale także z dziedzinami, które mają teraz znaczenie, takimi jak najlepsze praktyki optymalizacji nauczania na odległość.  Będziemy dzielić się materiałami i szczegółami, gdy tylko staną się one dostępne.

Życzymy zdrowia i dobrego samopoczucia Tobie, Twoim współpracownikom, rodzinie i przyjaciołom.

Share this: