Wykorzystujemy pliki cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z naszych stron internetowych. Aby dowiedzieć się jak używamy plików cookies, przeczytaj naszą Politykę Prywatności

Budowanie kompetencji informacyjnych wśród pracowników

Opublikowany 20-11-2019 w dla Biznesu

Krajobraz badawczy zmienia się szybko. Technologia nie jest już odrębną dziedziną, ale sposobem życia. Dowiedz się, w jaki sposób Twoi pracownicy poszukują informacji i jakie platformy mogą pomóc w budowaniu kompetencji informacyjnych.

Zwyczaje dzisiejszych pracowników związane z poszukiwaniem informacji zostały ukształtowane przede wszystkim przez wyszukiwarki, również w trakcie studiów. Niektórzy twierdzą, że ich umiejętności myślenia poznawczego, zdolności werbalne i doświadczenia edukacyjne wpływają na terminy lub słowa kluczowe, których używają w wyszukiwaniu podczas prowadzenia badań. Brak tych kompetencji informacyjnych może stanowić poważny problem w miejscu pracy. Współcześnie pracownik może nie w pełni rozumieć różne rodzaje zasobów informacyjnych i nie być w stanie odróżnić informacje “dobre” od “złych”. Oznacza to, że istnieje znaczący rozdźwięk pomiędzy kompetencjami informacyjnymi, których potrzebuje pracownik oraz w tym, czego oczekuje się w miejscu pracy.

Ankieta przeprowadzona wśród absolwentów szkół wyższych przez Project Information Literacy wskazuje, że “w miarę dostosowywania się do ponad 40-godzinnego tygodnia pracy, przy rozwiązywaniu problemów informacyjnych absolwenci polegają na swojej wiedzy komputerowej i wykorzystywali kompetencje informacyjne z czasów studiów. Niestety, kompetencje te zatrzymały się na poziomie z tamtego okresu. Potrzeby pracodawców zakładały jednak bardziej wszechstronne i zróżnicowane podejście do badań”. Pracodawcy, których przebadano, wskazali, że przy wyborze kandydata brali pod uwagę przede wszystkim ilość zasobów, które kandydaci wykorzystali do badań.

Twoja organizacja stoi przed niewiarygodnym wyzwaniem, jakim jest nauczanie, budowanie i zapewnianie umiejętności korzystania z informacji przez pracowników. Wykorzystanie odpowiedniej technologii może przyczynić się do poprawy umiejętności absorbowania i analizowania informacji przez Twoich pracowników – w sposób automatyczny.

Stwórz samoobsługowy portal badawczy

Badacze oczekują wyrafinowanego i nowoczesnego dostępu do informacji w jednym miejscu. Chcą mieć możliwość samodzielnego dostępu do informacji przy ograniczonej pomocy menedżera wiedzy. Sposób, w jaki ten portal jest zorganizowany i zaprezentowany, może mieć wpływ na budowanie kompetencji informacji. Inwestowanie w narzędzia CMS w celu zbudowania portalu i przechowywanie tam nie tylko treści, ale także kluczowych integracji w celu zmniejszenia frustracji (zintegrowane SSO, platforma wyszukiwania i kanały rss) skłania badaczy do wyboru tego, czego potrzebują, bez konieczności tworzenia własnych rozwiązań.

Ponadto, wykorzystanie elastycznego portalu pozwala Twojej organizacji na tworzenie profili działów, pomagając w lepszym ukierunkowaniu pracowników i prezentowaniu istotnych informacji.

Wykorzystanie właściwej technologii wyszukiwania

Większość pracowników jest przyzwyczajona do rozpoczynania wyszukiwania (zarówno jako konsument, jak i badacz) za pomocą jednego okienka wyszukiwania. Na przestrzeni lat, technologia wyszukiwania rozwinęła się również, aby lepiej przewidywać potrzeby użytkowników, a technologia wyszukiwania, którą stosuje Twoja organizacja musi się do tego modelu dopasować. Wykorzystanie wyszukiwarki w procesie badawczym może przyczynić się do budowania kompetencji informacyjnych. Funkcjonalność platformy takiej jak EBSCO Discovery Service™, nie tylko spełnia oczekiwania pracownika w zakresie wykorzystania, ale również pomaga poprawić jego umiejętność analizy i absorpcji treści. Funkcjonalności, takie jak indeksowanie tematyczne, ranking relewancji i dostęp do pełnego tekstu pomagają pracownikowi określić, jaka treść jest najbardziej istotna dla jego wyszukiwania.

Ponadto, specyficzne cechy wyszukiwarki, takiej jak EDS, pomagają wzmocnić kompetencje pracownika:

  1. Ulepszanie wyników wyszukiwania - filtry i ograniczniki Prezentując podejście “open tray” do najbardziej powszechnych elementów ograniczających, takich jak pełny tekst, zakres dat publikacji i rodzaj źródła - EDS pomaga pracownikom rozpocząć ocenę kryteriów w ramach zadanej struktury.
  2. Przewidywanie intencji użytkownika - autouzupełnianie i autokorekta Funkcje takie jak Did-You-Mean, Autocomplete i Autocorrect prezentują użytkownikom sugestie i podpowiadają poprawne wyszukiwanie terminów, zmniejszając liczbę fałszywych wyników i błędów.
  3. Gromadzenie informacji w sposób etyczny - wyszukiwanie cytatów Uwzględnienie odpowiednich cytatów w badaniach naukowych jest podstawową umiejętnością informacyjną, którą naukowcy muszą w pełni zrozumieć i wykorzystać w swoich działaniach badawczych. EDS zapewnia badaczowi możliwość wyszukiwania w cytatach - pozwalając użytkownikowi na płynne poruszanie się i łatwe znajdowanie cytowanych dzieł. Funkcja eksportowania cytowań umożliwia użytkownikom zapisywanie lub wysyłanie cytatów pocztą elektroniczną w wybranych przez siebie formatach, dzięki czemu mogą oni łatwo organizować i cytować źródła swoich badań.
  4. Podłączanie do informacji specyficznych dla danego tematu - Hiperłącza do baz danych Tematyczne bazy danych stają się coraz bardziej popularne wśród badaczy, ale skuteczne łączenie się z nimi poprzez prostą listę baz danych może stanowić wyzwanie. Na przykład użytkownik może nie być świadomy, że wykorzystał informacje dostarczone przez CINAHL. W tym przypadku w grę wchodzi funkcja taka jak hiperłącze do baz danych. Funkcja ta pozwala badaczowi zapoznać się z dostępnością specjalistycznych baz danych posiadanych przez organizację, pomaga mu rozpocząć budowanie lepszych połączeń i uświadamia mu, że biblioteka posiada odpowiednią zawartość dla jego obszaru (lepszą niż Internet).
  5. Dostęp w każdej chwili i w każdym miejscu Współcześnie badania nie ograniczają się jedynie do komputera stacjonarnego. Zespoły badawczo-rozwojowe mogą być na miejscu lub pracować zdalnie, portal badawczy i technologia wyszukiwania muszą oferować więc rozwiązania pozwalające, by z nich korzystać wszędzie tam, gdzie jest pracownik. Zapewnienie rozwiązania responsywnego wspiera “ciągłe badania”, które z kolei poprawiają kompetencje informacyjne. Oferowanie odpowiednich zasobów informacyjnych jest pierwszym krokiem do budowania umiejętności analizy i absorpcji informacji. Oferowanie kompleksowych rozwiązań, które łączą nowoczesny portal badawczy UI z wyszukiwaniem i “technologią dostępu” pomaga w budowaniu kluczowych umiejętności w zakresie alfabetyzacji informacyjnej, które z kolei pobudzą rozwój Twojej organizacji.

Obejrzyj wideo

Share this: