Wykorzystujemy pliki cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z naszych stron internetowych. Aby dowiedzieć się jak używamy plików cookies, przeczytaj naszą Politykę Prywatności

Zasady Polityki Prywatności

Przejdź do FAQ

Ochrona danych osobowych naszych klientów i pracowników to dla nas podstawa. W roku 2016, Unia Europejska zaaprobowała nową politykę prywatności: Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO), która odnosi się do wszystkich organizacji przetwarzających dane osobowe obywateli Unii Europejskiej.

Jak się przygotowało EBSCO?

Nasze bieżące działania opierają się na ciągłej inwestycji w doskonalenie systemów pomagających w dążeniu do zapewnienia prywatności, bezpieczeństwa i procesów operacyjne niezbędnych do spełnienia wymagań RODO i innych obowiązujących przepisów. Jako podmiot przetwarzający dane, EBSCO rozumie obowiązek pomocy swoim klientom w spełnieniu wymogów RODO.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności »

W jaki sposób zapewniamy obsługę klienta

Ochrona danych osobowych - dokonaliśmy szczegółowej analizy praktyk gromadzenia danych osobowych dla wszystkich naszych aplikacji i udokumentowaliśmy nasze źródła danych. Wprowadziliśmy zautomatyzowane środki, które spełniają wymogi RODO.

Transparentność - Naszym zadaniem jest zapewnienie klientom i ich użytkownikom końcowym dostępu do skutecznego zarządzania i ochrony ich danych osobowych. Opracowaliśmy zautomatyzowane środki, które zapewniają transparentność dla naszych klientów.

Zapewnienie właściwego poziomu integralności i bezpieczeństwa danych - Utrzymujemy techniczne i organizacyjne praktyki oraz środki bezpieczeństwa w celu ochrony poufności, bezpieczeństwa, dostępności i integralności danych naszych klientów.

Możliwość transferu danych - Każdy użytkownik końcowy powinien mieć możliwość otrzymywania, usuwania lub przekazywania wszystkich swoich danych osobowych. Mając to na uwadze, wdrożyliśmy nowe funkcje i kontynuujemy prace nad ulepszeniami produktów, które optymalizują te możliwości.

Ochrona prywatności - EBSCO posiada uprawnienia zgodne z zasadami Ochrony Prywatności UE-USA i Swiss-USA, zweryfikowane przez niezależny podmiot zewnętrzny, TrustArc, Inc. Przestrzeganie tych dobrowolnych zasad jest wyrazem naszego zaangażowania w utrzymanie najwyższych standardów prywatności i bezpieczeństwa danych w odniesieniu do przetwarzania danych naszych klientów.

Umowy dot. przetwarzania danych - W przeszłości korzystaliśmy z solidnych umów o przetwarzaniu danych osobowych, do których teraz wprowadziliśmy zmiany, aby zarówno obecne jak i przyszłe umowy spełniały wymagania RODO.

EBSCO jako podmiot przetwarzający dane osobowe

W odniesieniu do RODO klienci EBSCO Information Services (EIS) będą pełnili rolę administratora wszelkich danych osobowych przekazywanych przez nich do EIS w związku z korzystaniem przez nich z produktów i usług EIS. Administrator danych określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, podczas gdy przetwarzający dane przetwarza je w imieniu administratora danych. EIS jest podmiotem przetwarzającym dane w odniesieniu do swoich klientów i przetwarza te dane osobowe w imieniu administratora danych korzystającego z produktów i usług nabytych od EIS.