Wykorzystujemy pliki cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z naszych stron internetowych. Aby dowiedzieć się jak używamy plików cookies, przeczytaj naszą Politykę Prywatności

EBSCO nawiązuje współpracę z Code Ocean

~ Partnerstwo stwarza podstawy dla wzrostu wpływu otwartych badań naukowych i promuje ich odtwarzalność ~

Warszawa, 21 stycznia 2020 r. - Nowe strategiczne partnerstwo pomiędzy EBSCO Information Services (EBSCO) a Code Ocean zapewni światowej społeczności badawczej platformę ułatwiającą dzielenie się i ponowne wykorzystywanie kodu i danych obliczeniowych. Gwarantuje ono powtarzalność zgłaszanych badań oraz czyni je otwartymi, zorganizowanymi, dostępnymi i interoperacyjnymi.

Obecnie, wraz z postępem technologicznym, który pozwala nam rozpowszechniać znacznie więcej niż tylko słowa na stronach, naukowcy, instytucje akademickie, fundatorzy i wydawcy oczekują coraz bardziej wymagających narzędzi, które sprawiają, że badania obliczeniowe są intuicyjne, oparte na współpracy, interoperacyjne i trwałe. Umowa dotycząca inwestycji i odsprzedaży zawarta przez EBSCO podkreśla kluczowe znaczenie, jakie przypisuje się promowaniu i wspieraniu tych wymogów. Bazując na obecnym sukcesie Code Ocean w zakresie współpracy z wydawcami, firma EBSCO będzie działać jako partner, rozszerzając potencjalny zasięg i wpływ Code Ocean na instytucje na całym świecie.

Code Ocean powstał w wyniku pracy habilitacyjnej współzałożyciela firmy Simona Adara w Cornell-Tech. Jak wielu naukowców, Adar spoglądał na wcześniej opublikowane prace i starał się na nich budować. Szybko odkrył, jak trudno jest ponownie wykorzystać kod i dane oraz jak trudno jest udowodnić odtwarzalność, nawet opublikowanych wyników. Wraz ze współzałożycielem i dyrektorem technicznym Ramem Dayanem, zebrali zespół, który zbudował platformę mającą na celu zwiększenie tempa nauki.

Dyrektor generalny Code Ocean, Simon Adar, mówi, że długa historia firmy EBSCO w służbie środowisk akademickich w celu poprawy przepływu pracy badawczej i silnej pozycji na rynku sprawia, że jest ona idealnym partnerem dla Code Ocean. "Współpraca z firmą EBSCO, jako inwestorem i sprzedawcą, przyczyni się do tego, że Code Ocean stanie się światowym liderem w dziedzinie publikacji, powtarzalności i codziennych badań".

Dyrektor generalny EBSCO Information Services, Tim Collins, mówi, że inwestowanie w Code Ocean i pomoc w jego udostępnianiu to sposób na rozwiązanie problemów, z którymi borykają się badacze i zapewnienie wydawcom i instytucjom większych możliwości. "Inwestując w pracę wykonywaną przez Code Ocean i wspierając ją, firma EBSCO będzie mogła zająć się usprawnieniem działalności badawczej i promować współpracę, która zapewni pełny obieg prac badawczych, ujawni krytyczny kod i dane badawcze oraz wesprze powtarzalność badań".

Partnerstwo to jest zgodne z niedawną współpracą EBSCO z Arkivum, wykorzystującą portfel SaaS EBSCO i Perpetua Arkivum, która umożliwia długoterminowe zarządzanie danymi. Ogłoszenie Code Ocean zbiega się w czasie z ogłoszeniem partnerstwa EBSCO z protocols.io, które zapewniają badaczom dostęp do metod badawczych, co jest kolejnym istotnym elementem w procesie badawczym.

O Code Ocean
Code Ocean to oparta na chmurze obliczeniowej platforma odtwarzania, która zapewnia naukowcom i programistom łatwy sposób tworzenia, udostępniania, odkrywania i uruchamiania kodu naukowego. Badacze i naukowcy mogą opracowywać i współpracować nad kodem oraz udostępniać go jako kod wykonywalny za pomocą Digital Object Identifier (DOI) stworzonego przez Code Ocean w celu wsparcia przypisywania kodu do kodu. Code Ocean otrzymał w 2018 r. nagrodę ALPSP Award for Innovation in Publishing za pionierską współpracę z wiodącymi wydawcami na świecie w zakresie umieszczania kodu roboczego naukowców w publikowanych artykułach badawczych, przy jednoczesnym zapewnieniu naukowcom zachowania praw autorskich. Code Ocean został założony w 2015 roku w celu zaoszczędzenia czasu badaczy i rozwoju nauki poprzez uczynienie kodu bardziej użytecznym i łatwiejszym do powielenia. codeocean.com


O EBSCO Information Services
EBSCO Information Services (EBSCO) jest wiodącym dostawcą usług z zakresu wyszukiwania dla bibliotek na całym świecie, posiadającym ponad 11 000 klientów w ponad 100 krajach. EBSCO Discovery Service™ (EDS) zapewnia każdej instytucji kompleksowe, pojedyncze pole wyszukiwania dla całej kolekcji, oferując niezrównaną jakość rankingu i szerokie możliwości dostosowywania. EBSCO jest również wiodącym dostawcą treści badawczych online dla bibliotek, w tym setek baz danych naukowych, archiwów historycznych i narzędzi do podejmowania decyzji klinicznych, obsługujących miliony użytkowników końcowych w dziesiątkach tysięcy instytucji. EBSCO jest wiodącym dostawcą elektronicznych czasopism i książek dla bibliotek, z możliwością zarządzania prenumeratą ponad 360 000 serii, w tym ponad 57 000 e-czasopism, jak również dostępem online do ponad 1 000 000 e-booków. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej EBSCO pod adresem: www.ebsco.pl. EBSCO Information Services jest oddziałem firmy EBSCO Industries, Inc., firmy rodzinnej od 1944 roku.

 

###

Kontakt do biura EBSCO w Warszawie:

email: kontakt@ebsco.com
tel.: 22 745 11 05