Wykorzystujemy pliki cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z naszych stron internetowych. Aby dowiedzieć się jak używamy plików cookies, przeczytaj naszą Politykę Prywatności

EBSCO podczas I Kongresu Bibliotek Szkół Wyższych w Łodzi

W dniach 12-15 czerwca 2019 odbył się I Kongres Bibliotek Szkół Wyższych w Łodzi. Myślą przewodnią konferencji była chęć integracji środowiska bibliotekarzy szkół wyższych, stworzenie forum wymiany doświadczeń i myśli na najbardziej aktualne i istotne tematy, a także prezentacja obszarów i możliwości współpracy. Partnerem wydarzenia była firma EBSCO sp. z o.o.

Prelekcje przedstawicieli największych ośrodków akademickich i bibliotek szkół wyższych w Polsce dotyczyły zagadnień takich jak przyszłość bibliotek, bibliotekarzy i czytelników, efektywne tworzenie kolekcji, promocja i budowanie marki  biblioteki akademickiej, otwarty dostęp czy niezwykle istotnego zagadnienia analizy satysfakcji czytelników oraz badania aktywności bibliotek i ich użytkowników.

EBSCO sp. z o.o. zaangażowała się w organizację wydarzenia i była jednym z jego sponsorów. Podczas Kongresu firma zaprezentowała możliwości jakimi od stycznia 2019 roku dysponują biblioteki akademickie w całej Polsce dzięki współpracy EBSCO z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach pakietu podstawowego, w pełni opłaconego przez MNiSW, jednostki podległe temu Ministerstwu mają dostęp do naszych najobszerniejszych baz tj.: Academic Search Ultimate i Business Source Ultimate.

  • Baza Academic Search Ultimate zawiera ponad 10.000 aktywnych, pełnotekstowych czasopism i magazynów. 65% spośród nich jest dostępna bez okresu karencji, a ponad połowa to czasopisma indeksowane w bazach WoS i Scopus.
  • Baza Business Source Ultimate zawiera ponad 3.500 aktywnych, pełnotekstowych czasopism i magazynów. Blisko połowa z nich jest dostępna bez okresu embarga, a blisko jedna trzecia jest indeksowana w bazach WoS i Scopus.

Wydarzenie było również okazją do zaprezentowania projektu OpenDissertation, omówienia korzyści płynących z uczestnictwa w nim, a także podstawowych jego funkcjonalności.

  • OpenDissertation ma na celu promowanie, zwiększenie dostępności i wykorzystania repozytorium uczelnianego przez użytkowników z całego świata. Metadane prac absolwentów będą dostępne dla milionów czytelników poprzez platformę EBSCOhost, EBSCO Discovery Service oraz stronę opendissertations.org.

Wnioski pokongresowe można znaleźć na oficjalnej stronie wydarzenia: I Kongres Bibliotek Szkół Wyższych w Łodzi