Wykorzystujemy pliki cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z naszych stron internetowych. Aby dowiedzieć się jak używamy plików cookies, przeczytaj naszą Politykę Prywatności

Projekt FOLIO

FOLIO to partycypacyjny projekt realizowany przy udziale bibliotek, specjalistów ds. sprzedaży i programistów, którzy na nowo definiują technologię biblioteczną. EBSCO jest dumnym uczestnikiem projektu FOLIO, zapewniającym finansowanie oraz wiedzę specjalistyczną w zakresie zarządzania projektami i produktami. Zasoby projektu są dostępne pod adresem FOLIO.org i obejmują tablice dyskusyjne, kalendarz wydarzeń, specjalne grupy robocze, informacje o rozwoju, planowanych działaniach w ramach projektu i inne.

Platforma usług bibliotecznych FOLIO

FOLIO jest platformą usług bibliotecznych zbudowaną dla innowacji opartą na oprogramowaniu typu open source. Platforma zapewnia bibliotekom podstawowe funkcje, w tym obieg biblioteczny, zakupy, katalogowanie i raportowanie, i można ją rozszerzyć na nowe obszary. FOLIO jest prawdziwie otwartą platformą pozwalającą każdemu na uczestnictwo poprzez wniesienie ekspertyzy funkcjonalnej, opracowanie kodu lub bieżące śledzenie zmian. Bazująca na architekturze mikrousług, platforma FOLIO umożliwia by komponenty mogły być łatwo rozbudowywane lub wymieniane w miarę rozwoju technologii i wymagań. Prace nad platformą FOLIO są w toku. Biblioteki będą wdrażały FOLIO od 2019 roku.

Bogate środowisko uczestników projektu zapewnia aktywna społeczność bibliotekarzy, z której można czerpać wiedzę lub w której znaleźć dostawcę usług. Daje to bibliotekom możliwość znalezienia innowacyjnego i jednocześnie elastycznego rozwiązania.

Usługi FOLIO od EBSCO

Oprogramowanie typu open source jest bezpłatne. Jednak jego uruchomienie wymaga czasu i zaangażowania oraz zasobów ludzkich. Dla bibliotek, które chcą uruchomić FOLIO w wysoce opłacalny sposób, ale nie mają zasobów, aby program wdrożyć lub pracowników, którzy mogliby obsługiwać platformę, EBSCO oferuje pakiet dedykowanych usług.

Usługi FOLIO od EBSCO:

  • Wdrożenie: tradycyjna migracja danych ILS, uproszczenie przepływu pracy oraz etapowe wdrożanie platformy FOLIO.
  • Hosting, utrzymanie i wsparcie: hosting w chmurze AWS, ulepszenie i bieżące usługi wsparcia.
  • Profesjonalne usługi: dedykowany zespół specjalistów ds. wdrożeń i rozwoju niestandardowego.

Więcej infromacji w języku angielskim.