Wykorzystujemy pliki cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z naszych stron internetowych. Aby dowiedzieć się jak używamy plików cookies, przeczytaj naszą Politykę Prywatności

RILM Abstracts of Music Literature with Full Text

Obszerny pełnotekstowy zbiór światowej literatury muzycznej

Prośba o informacje

Umożliwia badaczom muzyki dostęp do jednej z najbogatszych, ale i najbardziej kompleksowych kolekcji pełnotekstowych zasobów muzyki. Oprócz danych bibliograficznych, starannie wyselekcjonowanych przez międzynarodowy zespół ekspertów wydawnictwa RILM, baza ułatwia również wyszukiwanie informacji w publikacjach pełnotekstowych oraz przeglądanie całej ich zawartości na platformie EBSCOhost.

Rozległy i wszechstronny zasięg w skali globalnej

RILM Abstracts of Music Literature with Full Text zawiera około miliona stron z ponad 200 czasopism pełnotekstowych (których nie znajdziemy nigdzie indziej online) z 50 krajów opublikowanych w 40 językach od początku XX w. do czasów obecnych. Większość czasopism jest dostępnych od pierwszych wydań i od okładki do okładki, tak więc baza oprócz artykułów naukowych i recenzji zawiera także nekrologi, notatki redakcyjne, listy, reklamy, wiadomości itp.

Unikalne i ważne zasoby dla badań muzycznych

Obszerna kolekcja kluczowych publikacji, w tym ponad 90 czasopism, których nie znajdziemy nigdzie indziej online, obejmuje rozległym i szczegółowym zakresem muzykę i dziedziny pokrewne, a także powiązane obszary tematyczne, takie jak: muzykologia, etnomuzykologia, teoria muzyki, instrumenty, pedagogika inne dyscypliny powiązane z muzyką.

Kluczowe aspekty

  • Międzynarodowe i wielowymiarowe narzędzie badawcze z obszaru muzyki
  • Ponad 200 czasopism pełnotekstowych, z których 90 nie znajdziemy nigdzie indziej online
  • Zawartość obejmuje 50 krajów i 40 różnych języków
  • Zakres pełnotekstowy od początków XX w. do czasów obecnych
  • Comiesięczne aktualizacje zapewniają

Obejmuje całą zwartość RILM Abstracts of Music Literature Index

RILM Abstracts of Music Literature nadal pozostaje podstawową bazą publikacji na temat muzyki z wydawanych w 178 krajach w 173 językach, od języka Azeh do Zulu, od XIX w do czasów obecnych. Zawiera około miliona rekordów bibliograficznych, głębokie indeksowanie według kontrolowanego słownictwa oraz szczegółowe streszczenia artykułów opublikowanych nie tylko w języku angielskim, ale i językach lokalnych. Międzynarodowy zakres i dokładne streszczenia wyróżniają RILM wśród innych zasobów. Żadna inna kolekcja muzyczna nie zawiera tak szerokiego indeksowania i zasięgu pełnotekstowego.

Odwiedź stronę wydawcy, aby zobaczyć kompletną listę tytułów dostępnych w RILM Abstracts of Music Literature with Full Text.