เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากเว็บไซต์ของเรา

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สรุปการสัมมนาผ่านเวบ : วิธีการทำให้ eCollections เข้ากับกระบวนการการทำงานของคุณ

โพสต์ 26-12-2017 ใน


เราจะทำให้ eCollections เข้ากับแผนการการจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของคุณอย่างไร? ชมการสัมมนาผ่านเว็บเพื่อฟังเกี่ยวกับประโยชน์และความท้าทายของการจัดซื้อ eCollections

เมื่อเร็วๆมานี้ การสัมมนาผ่านเว็บ Choice/ ACRL webinar ครอบคลุมหัวข้อวิธีการทำให้ eCollections - เข้ากับกระบวนการการทำงานของห้องสมุด ข้อดีและข้อเสียของการจัดซื้อ eCollection ผ่านผู้ให้บริการข้อมูล ผู้ร่วมอภิปราย ได้แก่ คุณ Jo Anne Newyear-Ramirez บรรณารักษ์ประจำ University of California Berkeley และคุณ Linda Teresa Di Biase บรรณารักษ์ประจำห้องสมุด University of Washington ดำเนินการโดย คุณ Jenny Hudson ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการพัฒนาทรัพยากร GOBI สำหรับลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก

การสัมมนาผ่านเว็บซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก GOBI Library Solutions บริษัท EBSCO ได้อภิปรายภาพรวมของแต่ละห้องสมุด ตามด้วยการถาม - ตอบของผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งบรรณารักษ์แต่ละคนได้เสนอมุมมองต่อไปนี้:

  • ทำไมคุณถึงบอกรับ eCollections ไว้ในห้องสมุดของคุณ
  • eCollections เหมาะสมกับกลยุทธ์การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของคุณอย่างไร
  • ข้อเสียอะไรที่คุณพบในการบอกรับ eCollections
  • บอกรับ eCollection ในระบบสมาชิกภาคีอย่างไร
  • ผู้ให้บริการข้อมูลอำนวยความสะดวกในการจัดซื้อ eCollection อย่างไร

คุณ Di Biase ได้กล่าวถึงประโยชน์อันมากมายของการบอกรับ eCollections ในห้องสมุดเธอ “ข้อมูลที่เรารวบรวมไว้ใน eCollections ที่จัดซื้อมาแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการเนื้อหาทางวิชาการครอบคลุมแขนงต่างๆอย่างครบถ้วน” เธอยังให้ข้อคิดเห็นอีกว่า eCollections มีประโยชน์เพิ่มขึ้นทั้งด้านเนื้อหาและการวางแผนงบประมาณ คุณ Newyear-Ramirez กล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อต้องทำงานกับผู้ให้บริการข้อมูล “ฟังก์ชั่นการนำเสนอรายงานจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรและการตัดสินใจของเรา ข้อมูลนี้จะเก็บประวัติของสิ่งที่เราได้จัดซื้อไปแล้วเพื่อให้เราเข้าใจรูปแบบการจัดซื้อของเราเองและช่วยในการประเมินสิ่งที่เราต้องจัดซื้อเพิ่มเติม”

ชมบันทึกการสัมมนาผ่านเว็บเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และความท้าทายในการจัดซื้อ eCollections จากมุมมองของบรรณารักษ์ด้านวิชาการและวิธีที่ผู้ให้บริการระบบห้องสมุดสามารถช่วยจัดการทรัพยากรเหล่านี้

เรียนรู้เพิ่มเติม