EBSCO Open Research Infrastructure: ระเบียบการ ข้อมูล และรหัสการวิจัย

โพสต์ 06-07-2021 ใน

เรียนรู้เกี่ยวกับ Code Ocean และ protocols.io พันธมิตรของ EBSCO และวิธีการที่แพลตฟอร์มเหล่านี้ช่วยให้สถาบันตอบสนองต่อข้อกำหนดการวิจัยแบบเปิดและสนับสนุนเวิร์กโฟลว์ของนักวิจัย

การสร้างโครงสร้างพื้นฐานของการวิจัยแบบเปิด ถือเป็นจุดเริ่มต้นแผนงานของสถาบันการศึกษาหลากหลายแห่ง เพื่อสนับสนุนกระบวนการวิจัยและแนะนำวิธีใหม่ๆ ในการจัดการกับผลงานวิจัย สถาบันหลายแห่งได้มองหาวิธีการที่จะทำให้แน่ใจว่ามีการใช้หลักการ F.A.I.R data principles ที่ซึ่งเน้นที่ความสามารถในการสืบค้น เข้าถึง ทำงานร่วมกัน และความสามารถในการใช้ซ้ำ. Code Ocean และ protocols.io เป็นเครื่องมือที่นักวิจัยสามารถใช้ประโยชน์เหล่านั้นได้ โดยแพลทฟอร์มนี้มีความสอดคล้องโดยตรงกับรายงานการปรับปรุงความสามารถในการทำซ้ำของสหภาพยุโรป (EU)

Code Ocean และ protocols.io เป็นแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยแบบเปิดที่สร้างขึ้นโดยนักวิจัยเพื่อให้นักวิจัยเริ่มสร้างงานและเข้าถึงเนื้อหาแบบเปิด (เมื่อได้ทำการเผยแพร่สู่สาธารณะ) นักวิจัยสามารถสำรวจ และเข้าถึงผลงานวิจัยอย่างเปิดเผยในสาขาวิชาต่างๆ รวมถึง BioChemistry, Economics และ Engineering ที่เผยแพร่บน Code Capsules สร้างขึ้นบน Code Ocean และผ่าน protocols.io โดยสถาบันที่สมัครรับข้อมูลจะได้รับประโยชน์จากการจัดการเพิ่มเติม การสนับสนุน ผลประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน และยังสามารถจัดหาเครื่องมือการวิจัยแบบเปิดเพื่อสนับสนุนนักวิจัยในการนำแนวทางปฏิบัติแบบเปิดมาใช้งาน เครื่องมือเหล่านี้ยังสามารถใช้ในการเรียนการสอนต่างๆ เพื่อให้นักศึกษา นักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิจัยมืออาชีพ ได้พัฒนาทักษะของตนโดยใช้เครื่องมือโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยแบบเปิดเหล่านี้

ในบันทึกการสัมมนาออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ) นี้, EBSCO ได้สรุปคุณลักษณะ และการเปลี่ยนแปลงของภาษาที่ใช้ในการวิจัย รวมถึงวิธีการที่ผลงานวิจัยได้รับการพัฒนาจากเนื้อหาแบบคงที่ เป็นเนื้อหาแบบไดนามิกเชิงโต้ตอบ. Code Ocean และ protocols.io ได้จัดเตรียมเครื่องมือสำหรับนักวิจัยเพื่อใช้ในงานประจำของพวกเขา ซึ่งเหมาะสมกับเวิร์กโฟลว์การตีพิมพ์แบบใหม่

Open Research Methods: Collaboration, Publishing and Infrastructure รับชมบันทึกการสัมมนาออนไลน์

ท่านสามารถเพิ่มข้อมูลด้านล่างนี้ลงในเว็บไซต์การจัดการข้อมูลการวิจัยได้ เพื่อให้นักวิจัยของท่านมีทางเลือกในการใช้เครื่องมือใหม่ๆเหล่านี้

Code Ocean: Where great computational research is created, organised, and shared. Data, code, compute — sign up now: https://codeocean.com/signup

protocols.io: Bring structure to your research with a secure platform for developing and sharing reproducible methods. Create a profile now: https://www.protocols.io/create (คุณสามารถใช้ ORCID Id ได้)

Share this: