GDPR Compliance & Privacy

GDPR FAQ

การปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าและพนักงานของเราเป็นสิ่งที่ EBSCO ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องตลอดมา ในปี 2559 The European Union ได้อนุมัติกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวที่เรียกว่า The General Data Protection Regulation (GDPR) ซึ่งมีผลบังคับใช้กับทุกองค์กรที่มีการเก็บข้อมูลของประชากรในทวีปยุโรปเอาไว้

EBSCO มีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

​เรามุ่งมั่นและมีการลงทุนเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดของ GDPR และกฏระเบียบอื่นๆอย่างต่อเนื่อง ในฐานะที่เราเป็นผู้ดูแลจัดการข้อมูล EBSCO เข้าใจดีถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้าในการดำเนินตามกฏข้อบังคับของ GDPR

View our privacy policy »

เราจะให้ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าได้อย่างไร?

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว - เราทำการตรวจสอบข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนตัวอย่างละเอียดทั้งเรื่องการใช้งานและเอกสาร เรามีระบบตรวจสอบอัตโนมัติเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ GDPR

ให้ความชัดเจนและโปร่งใส - เรามีบทบาทในการให้ผู้ใช้ได้รับการปกป้องข้อมูลส่วนตัวอย่างมีประสิทธิภาพ เราพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบอัตโนมัติเพื่อมอบความโปร่งใสให้กับลูกค้าของเรา

ยกะดับความปลอดภัยของข้อมูล - เราดูแลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวทั้งทางด้านเทคนิคและแนวทางปฏิบัติ เพื่อปกป้องความลับ, ความมั่นคง และ ความซื่อสัตย์ แก่ข้อมูลของลูกค้าเรา

การพกพาและการโอนย้ายข้อมูล - ผู้ใช้ทุกคนควรมีความสามารถในการรับ, ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของตน ด้วยเหตุนี้เราจึงได้นำคุณลักษณะใหม่ๆมาใช้และกำลังดำเนิน

Privacy Shield - EBSCO ได้รับการรับรองจาก EU-US Privacy Shield และ Swiss-US ซึ่งได้รับการยืนยันโดยองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ TrustArc, Inc. การปฏิบัติตามกรอบความสมัครใจนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะรักษามาตรฐานสูงสุดของความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้าเรา

ข้อตกลงในการประมวลผลข้อมุล - ในอดีตเราได้ใช้ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลที่มีความเคร่งครัดและได้มีการแก้ไขเพื่อให้ข้อตกลงเหล่านี้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ GDPR ในอนาคตอีกด้วย

ในฐานะที่ EBSCO เป็นผู้จัดการข้อมูล

ตามข้อกำหนดของ GDPR ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ EBSCO (EIS) จะเปรียบเสมือนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนตัวที่พวกเขาให้แก่ EIS EBSCO เปรียบเสมือนผู้จัดการข้อมูลซึ่งจะทำการประมวลข้อมูลตามความประสงค์ของผู้ควบคุมข้อมูลเท่านั้น