ALA และ EBSCO ขยายโอกาสทุนเพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมงานประชุมประจำปี ALA แก่บรรณารักษ์ทั่วโลก

บรรณารักษ์ที่พำนักอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกามีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลจำนวนสูงสุดกว่า 2,500 เหรียญดอลลาห์สหรัฐเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานประชุม

IPSWICH, Massachusetts – วันที่ 6 พฤศจิกายน 2018 – สมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library Association - ALA) ร่วมมือกับบริษัท EBSCO (EBSCO Information Services) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่บรรณารักษ์ที่พำนักอยู่นอกประเทศสหรัฐและมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมงานประชุมและชมนิทรรศการประจำปี 2019 ของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน (ALA) จำนวน 3 ทุน

การประชุมในครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-25 มิถุนายนที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และด้วยเงินรางวัลนี้จะช่วยให้บรรณารักษ์จากทั่วโลกสามารถเข้าร่วมการประชุมเพื่อเป็นโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพด้านการศึกษาและสร้างเครือข่ายห้องสมุดกับผู้เข้าร่วมท่านอื่น

ทุนรางวัลแต่ละทุนมีจำนวนสูงสุดกว่า 2,500 เหรียญดอลลาห์สหรัฐเพื่อเป็นค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอื่นๆ พิธีมอบทุนรางวัลจะจัดขึ้นในช่วงอาหารเช้าโดยตัวแทนบริษัท EBSCO และ ALA จะเป็นผู้มอบทุนรางวัลแก่ผู้ชนะ

ผู้ประสงค์สมัครชิงทุนนี้จะต้องเป็นสมาชิกของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน (ALA) โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2019 ผู้สมัครจะต้องส่งเรียงความเพื่อตอบคำถามในหัวข้อ: "เนื่องจากห้องสมุด บรรณารักษ์ และนักวิจัยมีการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีอย่างก้าวหน้าในปัจจุบัน คุณคาดหวังว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดที่เทคโนโลยีจะช่วยแก้ไขได้ภายในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า เพื่อให้ห้องสมุดสามารถตอบสนองความต้องการของบรรณารักษและนักวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น?” โดยคณะกรรมการของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน (ALA) จะเป็นผู้ตัดสินผู้ชนะรางวัลในครั้งนี้

เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เวบไซต์ http://www.ala.org/awardsgrants/ebsco-ala-annual-conference-international-sponsorship