EBSCO และ ALA มอบทุนการศึกษา 5 รางวัลแก่บรรณารักษ์สำหรับการร่วมงานประชุม ALA Midwinter

~ ทุนการศึกษานี้จะช่วยขยายโอกาสการพัฒนาวิชาชีพแก่บรรณารักษ์ในการเข้าร่วมการประชุมแห่งชาติที่จะมีขึ้น ~

IPSWICH, Mass - วันที่ 10 มกราคม 2019 - บริษัท EBSCO Information Services (EBSCO) มอบทุนการศึกษารางวัลละ 1,000 เหรียญดอลลาห์สหรัฐแก่บรรณารักษ์จำนวน 5 รางวัลเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุม ALA Midwinter 2019 ที่จัดโดยความร่วมมือกับ American Library Association (ALA) โดยมุ่งหวังให้บรรณารักษ์สามารถนำความรู้ที่ได้จากการประชุมไปพัฒนาวิชาชีพและขยายโอกาสในการสร้างเครือข่าย

ผู้ชนะรางวัล 3 ตำแหน่งแรกมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา:

  • คุณ Carla Myers ผู้ช่วยศาสตราจารย์และผู้ประสานงานการสื่อสารทางวิชาการประจำห้องสมุดมหาวิทยาลัย Miami University เมือง Miami รัฐ Ohio
  • คุณ Danielle Osterdorf บรรณารักษ์ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัย University of Colorado เมือง Aurora รัฐ Colorado วิทยาเขต Anschutz Medical Campus (เข้าร่วมประชุมครั้งแรก)
  • คุณ Jill Hofmockel อาจารย์และบรรณารักษ์ของโรงเรียนมัธยม City West High School เมือง Iowa รัฐ Iowa
  • คุณ Vickie Coyle ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อโรงเรียนประจำโรงเรียนคาทอลิก All Saints Catholic School เมือง Manassas รัฐ Verginia (เข้าร่วมประชุมครั้งแรก)
  • คุณ Vanesa Evers ผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านและพนักงานฝึกหัดโครงการห้องสมุดดิจิทัลประจำมหาวิทยาลัย Drexel University เมือง Philadelphia รัฐ Pennsylvania (เข้าร่วมประชุมครั้งแรก)

สำหรับหนึ่งในกระบวนการคัดเลือกนั้นผู้สมัครต้องเขียนเรียงความเพื่ออธิบายถึงวิธีการพัฒนางานบรรณารักษ์ท่ามกลางความท้าทายต่างๆที่ห้องสมุดกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่พวกเขาคาดว่าจะได้นำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาวิชาชีพบรรณารักษ์จากการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ หนึ่งในผู้ชนะรางวัลคุณ Vickie Coyle ของโรงเรียนคาทอลิก All Saints Catholic School เขียนเกี่ยวกับความสำคัญของการสร้างเครือข่ายว่า “เป้าหมายของฉันในการเข้าร่วมการประชุม ALA Midwinter คือการสร้างเครือข่ายกับผู้เข้าร่วมงานเพื่อขยายความรู้ด้านนวัตกรรมใหม่ๆของบรรณารักษ์ในการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพ ฉันมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูงและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนและงานวิจัยของพวกเขามากที่สุด"ผู้สมัครอีกท่านคุณ Jill Hofmockel จากโรงเรียนมัธยท Iowa City West High School กล่าวถึงเป้าหมายของเธอในการเข้าร่วมการประชุม ALA Midwinter ในครั้งนี้ว่า “ ฉันหวังที่จะกลับไปพร้อมกับความรู้และเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานของอาจารย์บรรณารักษได้ทั้งเมือง”

บริษัท EBSCO มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนชุมชนห้องสมุดทั่วโลกและรักษาประเพณีอันยาวนานในการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับการเข้าร่วมการประชุม ALA โดยพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในช่วงเวลาอาหารเช้าและได้รับเกียรติจากตัวแทนบริษัท EBSCO และ ALA เป็นผู้มอบรางวัล

เกี่ยวกับ ALA

American Library Association (ALA) เป็นองค์กรวิชาชีพที่ไม่แสวงหาผลกำไรของสมาชิกบรรณารักษ์มากกว่า 57,000 คนที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาบริการของห้องสมุดและส่งเสริมผลประโยชน์ของสังคมข้อมูลสาธารณะ: www.ala.org

เกี่ยวกับ EBSCO Information Service

EBSCO Information Service (EBSCO) คือผู้ให้บริการสืบค้นแก่ห้องสมุดอันดับต้นๆของโลก รองรับห้องสมุดกว่า 11,000 แห่งในกว่าร้อยประเทศ EBSCO Discovery Service™ (EDS) จัดหาเนื้อหาที่ครอบคลุมด้วยกล่องค้นหาแบบ single search ให้กับสถาบันต่างๆ นำเสนออันดับความเกี่ยวข้องของข้อมูลที่ไม่มีใครเทียบเท่าและยังสามารถปรับแต่งได้ด้วย EBSCO คือจัดหาเนื้อหาทางออนไลน์ในการทำงานวิจัยแก่ห้องสมุด รวมถึงฐานข้อมูล,คลังข้อมูลทางประวัติศาสตร์, ข้อมูลอ้างอิงทางการรักษาผู้ป่วย, และองค์ความรู้แก่องค์กรซึ่งรองรับผู้ใช้กว่าล้านคนจากกว่าหมื่นสถาบันทั่วโลก EBSCO คือผู้ให้บริการวารสารและหนังสืออิเลกทรอนิกส์แก่ห้องสมุด ด้วยรูปแบบการสมมัครสมาชิกมากกว่า 36,000 เล่ม รวมถึง e-journal อีกกว่า 57,000 เล่ม แลยังสามารถให้เข้าใช้ออนไลน์ได้อีก 100,000 เล่ม คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EBSCO ได้ที่ www.ebsco.com หรือ www.ebsco.com/e/th-th    EBSCO Information Service คือแผนกนึงใน EBSCO Industries Inc. ซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัวที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1944