EBSCO Information Services เผยแพร่รายงานการประเมินราคาวารสารปี 2021

~ รายงานนี้คือการคาดการณ์การปรับตัวด้านราคาจากสำนักพิมพ์ในปีหน้าสำหรับกลุ่มลูกค้าห้องสมุดวิชาการ และห้องสมุดทางการแพทย์ ~

IPSWICH, Mass. — October 5, 2020 — รายงานการประเมินราคาวารสารปี 2021 จาก EBSCO Information Services (EBSCO) พร้อมให้ท่านได้ศึกษาแล้ว รายงานดังกล่าวคือการคาดการณ์ราคาทรัพยากรของสำนักพิมพ์โดยรวม สำหรับกลุ่มลูกค้าห้องสมุดทางการแพทย์ และห้องสมุดวิชาการ (ราคานำเสนอก่อนปัจจัยอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆ ) ซึ่งคาดว่าจะการปรับตัวอยู่ในช่วงสองถึงสามเปอร์เซ็นต์สำหรับรูปแบบเล่มเดี่ยว และหนึ่งถึงสามเปอร์เซ็นต์สำหรับแพ็คเกจ e-journalIPSWICH, Mass. — October 5, 2020 — รายงานการประเมินราคาวารสารปี 2021 จาก EBSCO Information Services (EBSCO) พร้อมให้ท่านได้ศึกษาแล้ว รายงานดังกล่าวคือการคาดการณ์ราคาทรัพยากรของสำนักพิมพ์โดยรวม สำหรับกลุ่มลูกค้าห้องสมุดทางการแพทย์ และห้องสมุดวิชาการ (ราคานำเสนอก่อนปัจจัยอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆ ) ซึ่งคาดว่าจะการปรับตัวอยู่ในช่วงสองถึงสามเปอร์เซ็นต์สำหรับรูปแบบเล่มเดี่ยว และหนึ่งถึงสามเปอร์เซ็นต์สำหรับแพ็คเกจ e-journal.

EBSCO นำเสนอรายงานการประเมินราคาวารสารโดยอ้างอิงจากการสำรวจกับสำนักพิมพ์จำนวนมาก ประกอบกับการศึกษา และทบทวนข้อมูลการกำหนดราคาในอดีต ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลในการตัดสินใจด้านงบประมาณในฤดูกาลการต่ออายุ

รายงานการประเมินราคาวารสารนี้ มีการพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาด โดยเน้นที่หัวข้อ และแนวโน้มมากมายที่ส่งผลกระทบต่อตลาดข้อมูลทางวิชาการ เช่น ความท้าทายด้านงบประมาณของห้องสมุด, แพ็คเกจ e-journal ต่างๆ, Open Access (OA) และผลกระทบของการกำหนดราคาเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

โดยปีนี้ถือเป็นความท้าทายด้านงบประมาณครั้งใหม่ เนื่องจากห้องสมุดมากมายกำลังจับตาสถาณการณ์ที่อาจทำให้เกิดการลดงบประมาณระลอกใหม่-ที่เกิดจากการหดตัวของเศรษฐกิจอันมีความเชื่อมโยงกับการแพร่ระบาดของโควิด -19, สิ่งนี้ทำให้บรรณารักษ์จากหลายหลายสถาบันทำการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานมากขึ้นในการจัดซื้อ และการวางกลยุทธ์การดำเนินงานเนื่องจากแรงกดดันด้านเงินทุนที่รัดตัวขึ้น โดยอาจจะใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อลดงบประมาณลง. และเนื่องจากแพ็คเกจ e-journal มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญที่สุดต่อการจัดการงบประมาณของห้องสมุด ทรัพยากรประเภทนี้จึงเป็นเป้าหมายที่มิอาจเลี่ยงในการลดขนาดหรือยกเลิก. และแม้การระบาดใหญ่ของไวรัส COVID-19 จะเพิ่มความต้องการในการใช้ทรัพยากรออนไลน์จากนอสถานที่ แต่ผลเสียทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดก็ยังมีผลกระทบที่ทำให้งบประเมินการนั้นสวนทางกับความต้องการของผู้ใช้

แม้ว่าการคาดการณ์ราคานี้จะมาจากการวิเคราะห์อย่างรอบด้าน แต่ EBSCO ขอแนะนำให้ใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้การคาดการณ์เหล่านี้ เนื่องจากการคาดการณ์ขึ้นอยู่กับแนวโน้มในอดีต และการประมาณการในปัจจุบัน. โดย EBSCO จะอัพเดตข้อมูลการประมาณการหากมีปัจจัยกระทบที่เป็นตัวแปรสำคัญเพิ่มเติม

เกี่ยวกับ EBSCO Information Service
EBSCO Information Service (EBSCO) คือผู้นำในการให้บริการสืบค้นแก่ห้องสมุดของโลก โดยให้บริการแก่ห้องสมุดกว่า 11,000 แห่ง ในกว่าร้อยประเทศ EBSCO Discovery Service™ (EDS) จัดหาเนื้อหาที่ครอบคลุมด้วยกล่องค้นหาแบบ single search ให้กับสถาบันต่างๆ นำเสนอลำดับความเกี่ยวข้องของข้อมูลที่ไม่มีใครเทียบเท่า และยังสามารถปรับแต่งได้ด้วย. EBSCO คือผู้ให้บริการเนื้อหาทางออนไลน์ในการทำงานวิจัยแก่ห้องสมุด รวมถึงฐานข้อมูล, คลังข้อมูลทางประวัติศาสตร์, ข้อมูลอ้างอิงเพื่อรักษาผู้ป่วย, และองค์ความรู้แก่องค์กรซึ่งรองรับผู้ใช้กว่าล้านคนจากกว่าหมื่นสถาบันทั่วโลก. EBSCO คือผู้ให้บริการวารสารและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แก่ห้องสมุด ด้วยรูปแบบการสมัครสมาชิกมากกว่า 36,000 เล่ม รวมถึง e-journal อีกกว่า 57,000 เล่ม และสามารถให้บริการเข้าใช้ทางออนไลน์ได้กว่า 100,000 เล่ม คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EBSCO ได้ที่ www.ebsco.com หรือ www.ebsco.com/e/th-th EBSCO Information Service คือแผนกนึงใน EBSCO Industries Inc. ซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัวที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1944

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม, กรุณาติดต่อ:

Kathleen McEvoy
Vice President of Communications
(800) 653-2726 ext. 2594
kmcevoy@ebsco.com