EBSCO Information Services นำเสนอบริการฐานข้อมูลพร้อม Critical Reviews ด้วยการเปิดตัว ccAdvisor

~ ทรัพยากรนี้ครอบคลุมบทวิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 400 รายการ ~

IPSWICH, Mass. - 27 มีนาคม 2019 - ccAdvisor เป็นแหล่งรวบรวมบทวิจารณ์ออนไลน์ของฐานข้อมูลสารสนเทศและทรัพยากรดิจิทัลที่เปิดให้บริการแล้วจาก  EBSCO Information Services (EBSCO)  ccAdvisor นำเสนอบทวิจารณ์เชิงลึกเกี่ยวกับทรัพยากรดิจิทัลสำหรับห้องสมุดวิชาการและห้องสมุดทั่วไป ทรัพยากรนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง Choice และ Charleston Advisor ซึ่งถือเป็นแหล่งข้อมูลรีวิวที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับอย่างสูง

ccAdvisor เป็นแหล่งข้อมูล peer-reviewed เพี่ยงหนึ่งเดียวที่มีการอัพเดทข้อมูลด้านวิชาการ, เว็บไซต์และเครื่องมือสำหรับนักศึกษา,อาจารย์ อย่างต่อเนื่อง ด้วยบทวิจารณ์ที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชามากกว่า 400 เรื่อง ccAdvisor จึงมีส่วนช่วยสนับสนุนการประเมินผลและคัดเลือกทรัพยากรดิจิทัลเพื่อใช้พัฒนาคอลเลกชันและการสืบค้นแก่บรรณารักษ์และคณาจารย์

แต่ละบทวิจารณ์ประกอบด้วยข้อมูลตั้งแต่ 1,500 ถึง 3,000 คำและเนื้อหาเชิงวิเคราะห์ระดับทั่วไป, รายละเอียดทางเทคนิค,การกำหนดราคา, ข้อมูลสัญญา และผลิตภัณฑ์คู่แข่ง เพื่อช่วยผู้ใช้สามารถกำหนดทรัพยากรที่เหมาะสมกับความต้องการได้มากที่สุด ccAdvisor นำเสนอแบบฟอร์มการประเมินด้วยตารางให้คะแนนแบบโต้ตอบ "เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์" สำหรับการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้และอำนวยความสะดวกในการรวบรวมและบันทึกข้อมูล

คุณ Mark Cummings ในฐานะที่เป็นบรรณาธิการของสำนักพิมพ์ Choice กล่าวว่า ccAdvisor เป็นมากกว่าเครื่องมื่อเปรียบเทียบทรัพยากรทั่วไป “เพราะมันยังช่วยตรวจสอบแหล่งข้อมูลแบบเปิด เว็บไซต์สาธารณะ และเครื่องมืองานวิจัย การทำงานของมันจึงเป็นครอบคลุมทุกด้านสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์ที่ต้องการประเมินขอบเขตและคุณภาพของทรัพยากรการวิจัยที่พวกเขาต้องการอ้างอิงได้อย่างรวดเร็ว ccAdvisor คืออุปกรณ์อันทรงพลังในการการประเมินฐานข้อมูลสารสนเทศ”

ต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ  ccAdvisor, เข้าชมเวบไซต์ที่: https://www.ebsco.com/products/research-databases/ccadvisor.

เกี่ยวกับ EBSCO Information Service

EBSCO Information Service (EBSCO) คือผู้ให้บริการสืบค้นแก่ห้องสมุดอันดับต้นๆของโลก รองรับห้องสมุดกว่า 11,000 แห่งในกว่าร้อยประเทศ EBSCO Discovery Service™ (EDS) จัดหาเนื้อหาที่ครอบคลุมด้วยกล่องค้นหาแบบ single search ให้กับสถาบันต่างๆ นำเสนออันดับความเกี่ยวข้องของข้อมูลที่ไม่มีใครเทียบเท่าและยังสามารถปรับแต่งได้ด้วย EBSCO คือจัดหาเนื้อหาทางออนไลน์ในการทำงานวิจัยแก่ห้องสมุด รวมถึงฐานข้อมูล,คลังข้อมูลทางประวัติศาสตร์, ข้อมูลอ้างอิงทางการรักษาผู้ป่วย, และองค์ความรู้แก่องค์กรซึ่งรองรับผู้ใช้กว่าล้านคนจากกว่าหมื่นสถาบันทั่วโลก EBSCO คือผู้ให้บริการวารสารและหนังสืออิเลกทรอนิกส์แก่ห้องสมุด ด้วยรูปแบบการสมมัครสมาชิกมากกว่า 36,000 เล่ม รวมถึง e-journal อีกกว่า 57,000 เล่ม แลยังสามารถให้เข้าใช้ออนไลน์ได้อีก 100,000 เล่ม คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EBSCO ได้ที่ www.ebsco.com หรือ www.ebsco.com/e/th-th EBSCO Information Service คือแผนกนึงใน EBSCO Industries Inc. ซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัวที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1944