EBSCO Information Services (EBSCO) นำเสนอผลิตภัณฑ์ PsycTHERAPY®

PsycTHERAPY เป็นฐานข้อมูลที่ช่วยให้แพทย์ ที่ปรึกษา และ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาวิดีโอทางจิตบำบัด คอลเลคชั่นนี้เสนอวิธีการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและแสดงให้เห็นถึงอุปสรรคที่พบบ่อยในระหว่างการบำบัด และมีทรานสคริปต์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาการบำบัดที่แม่นยำได้ในช่วงเวลาที่ต้องการ

IPSWICH, Mass. — พฤศจิกายน 5, 2019— EBSCO Information Services (EBSCO) นำเสนอผลิตภัณฑ์ PsycTHERAPY® ทรัพยากรเฉพาะสำหรับผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติการด้านจิตวิทยา

PsycTHERAPY เป็นฐานข้อมูลที่ช่วยให้แพทย์ ที่ปรึกษา และ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาวิดีโอทางจิตบำบัด คอลเลคชั่นนี้เสนอวิธีการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและแสดงให้เห็นถึงอุปสรรคที่พบบ่อยในระหว่างการบำบัด และมีทรานสคริปต์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาการบำบัดที่แม่นยำได้ในช่วงเวลาที่ต้องการ

คอลเลคชั่นวีดีโอที่ไม่เหมือนใครนี้รวมรวมเอานักบำบัดที่มีชื่อเสียงกว่า 140 คน และมีหัวข้อทางจิตบำบัดมากกว่า 240 เรื่อง รวมถึงหัวข้อความวิตกกังวล, การเสพย์ติด ความกลัว ความสัมพันธ์ และ ภาวะซึมเศร้า โดยแสดงวิธีการรักษาหัวข้อเหล่านี้ด้วยการบำบัดที่หลากหลาย เช่นการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ  การบำบัดโดยเน้นการฝึกฝนการปรับเปลี่ยนตนเอง จิตบำบัดที่มุ่งเน้นการยอมรับและพันธสัญญา

PsycTHERAPY คือทรัพยากรคอลเลคชั่นล่าสุดในด้านจิตวิทยาของ EBSCO ซึ่งคอลเลคชั่นในด้านจิตวิทยานั้นประกอบไปด้วย PsycINFO®, PsycARTICLES®, PsycTESTS®, and PsycEXTRA® คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพยากรด้านจิตวิทยาของ EBSCO ได้ที่ https://www.ebsco.com/academic-libraries/subjects/psychology

เกี่ยวกับ EBSCO Information Service

EBSCO Information Service (EBSCO) คือผู้นำในการให้บริการสืบค้นแก่ห้องสมุดของโลก โดยให้บริการแก่ห้องสมุดกว่า 11,000 แห่ง ในกว่าร้อยประเทศ EBSCO Discovery Service™ (EDS) จัดหาเนื้อหาที่ครอบคลุมด้วยกล่องค้นหาแบบ single search ให้กับสถาบันต่างๆ นำเสนอลำดับความเกี่ยวข้องของข้อมูลที่ไม่มีใครเทียบเท่า และยังสามารถปรับแต่งได้ด้วย. EBSCO คือผู้ให้บริการเนื้อหาทางออนไลน์ในการทำงานวิจัยแก่ห้องสมุด รวมถึงฐานข้อมูล, คลังข้อมูลทางประวัติศาสตร์, ข้อมูลอ้างอิงเพื่อรักษาผู้ป่วย, และองค์ความรู้แก่องค์กรซึ่งรองรับผู้ใช้กว่าล้านคนจากกว่าหมื่นสถาบันทั่วโลก. EBSCO คือผู้ให้บริการวารสารและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แก่ห้องสมุด ด้วยรูปแบบการสมัครสมาชิกมากกว่า 36,000 เล่ม รวมถึง e-journal อีกกว่า 57,000 เล่ม และสามารถให้บริการเข้าใช้ทางออนไลน์ได้กว่า 100,000 เล่ม คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EBSCO ได้ที่ www.ebsco.com หรือ www.ebsco.com/e/th-th EBSCO Information Service คือแผนกนึงใน EBSCO Industries Inc. ซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัวที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1944

“PsycTHERAPY เป็นฐานข้อมูลที่ช่วยให้แพทย์ ที่ปรึกษา และ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาวิดีโอทางจิตบำบัด คอลเลคชั่นนี้เสนอวิธีการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและแสดงให้เห็นถึงอุปสรรคที่พบบ่อยในระหว่างการบำบัด และมีทรานสคริปต์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาการบำบัดที่แม่นยำได้ในช่วงเวลาที่ต้องการ”