EBSCO Information Services ซื้อฐานข้อมูล Linguistics Abstract Online จาก Wiley

~ EBSCO นำเสนอดัชนีหัวข้อเรื่องที่ผสานเนื้อหาวารสารทางวิชาการเข้ากับแหล่งข้อมูลทางด้านภาษาศาสตร์ ~

IPSWICH, Mass - วันที่ 11 ธันวาคม 2018 - บริษัท EBSCO Information Services (EBSCO) ได้ขยายการนำเสนอแหล่งข้อมูลทางด้านภาษาศาสตร์ด้วยการเข้าซื้อฐานข้อมูล Linguistics Abstracts Online จาก Wiley  ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำและเชี่ยวชาญในการผลิตสิ่งพิมพ์ทางวิชาการมามากกว่า 200 ปี  Linguistics Abstracts Online เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมที่นำเสนอดัชนีคุณภาพสูงครอบคลุมบทคัดย่อสิ่งพิมพ์สาขาวิชาภาษาศาสตร์ชั้นนำและวารสารทางด้านการศีกษาภาษามากมาย ฐานข้อมูลนี้ยังนำเสนอเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อช่วยให้นักวิชาการสามารถตามทันการพัฒนาทางด้านภาษาศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

 Linguistics Abstracts Online นำเสนอวารสารมากกว่า 800 รายชื่อย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1911 และยังรวบรวมบันทึกทางวิชาการนับพันรายการที่ได้รับการจัดหัวข้อเรื่องโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์เฉพาะทาง ทรัพยากรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่กำลังศึกษาวิชาภาษาศาสตร์และวรรณคดี การเขียนเอกสาร อาจารย์ที่จัดเตรียมการเรียนการสอน บรรณารักษ์ผู้รวบรวมบรรณานุกรมและตรวจสอบเอกสารอ้างอิง

Linguistics Abstracts Online ครอบคลุมขอบเขตและการศึกษาด้านภาษาศาสตร์อย่างกว้างขวาง อาทิเช่น วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์, การสื่อสาร, ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์, การศึกษาและสอนคนหูหนวก, การสอนภาษาอังกฤษ, ภาษาและวัฒนธรรม, สัทศาสตร์, จิตวิทยา, ภาษาศาสตร์เชิงทฤษฎี และ การศึกษาภาษาศาสตร์แขนงอื่นๆ อีกมากมาย

คุณ Michael Laddin รองประธานอาวุโสฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์บริษัท EBSCO Information Services กล่าวว่า Linguistics Abstracts Online จะช่วยพัฒนาดัชนีหัวข้อเรื่องของ EBSCO อย่างมีนัยสำคัญ " การซื้อฐานข้อมูล Linguistics Abstracts Online จากสำนักพิมพ์ Wiley นอกจากจะเป็นการเพิ่มทรัพยากรข้อมูลในวิชาที่สำคัญให้กับ EBSCO แล้ว Linguistics Abstracts Online ยังทำให้ EBSCO สามารถนำเสนอดัชนีคุณภาพสูงเฉพาะทางซึ่งทำให้นักวิจัยสามารถค้นหาเนื้อหาที่ดีที่สุดและมีความน่าเชื่อถือผ่านทรัพยากรของเรา"

Linguistics Abstracts Online เป็นส่วนเสริมของบรรณานุกรม MLA International Bibliography ของ EBSCO ซึ่งนำเสนอเอกสารอ้างอิงวารสารและหนังสือตั้งแต่ปี ค.ศ. 1920 ดัชนีหัวข้อเรื่องช่วยส่งเสริมประสบการณ์การทำงานวิจัยโดยนักวิจัยสามารถเข้าถึงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ต้องการสืบค้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การนำเสนอเนื้อหาที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ การจัดประเภทและการพัฒนาคำศัพท์เฉพาะเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการทำงานของบรรณารักษ์ และการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Linguistics Abstracts Online ได้ที่:

https://www.ebsco.com/products/research-database/linguistics-abstracts-online

เกี่ยวกับ Wiley

Wiley คือผู้นำด้านการวิจัยและการศึกษาระดับโลกและนำเสนอวารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์เทคนิค และบริการในการเรียนรู้ระบบดิจิตอลที่ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย สมาคมวิชาการ สถาบันธุรกิจ องค์กรรัฐบาลและบุคคลทั่วไปสามารถบรรลุเป้าหมายทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพมาเป็นเวลากว่า 200 เยี่ยมชมเวบไซต์ทางการของสำนักพิมพ์ได้ที่ www.wiley.com

เกี่ยวกับ EBSCO Information Service

EBSCO Information Service (EBSCO) คือผู้ให้บริการสืบค้นแก่ห้องสมุดอันดับต้นๆของโลก รองรับห้องสมุดกว่า 11,000 แห่งในกว่าร้อยประเทศ EBSCO Discovery Service™ (EDS) จัดหาเนื้อหาที่ครอบคลุมด้วยกล่องค้นหาแบบ single search ให้กับสถาบันต่างๆ นำเสนออันดับความเกี่ยวข้องของข้อมูลที่ไม่มีใครเทียบเท่าและยังสามารถปรับแต่งได้ด้วย EBSCO คือจัดหาเนื้อหาทางออนไลน์ในการทำงานวิจัยแก่ห้องสมุด รวมถึงฐานข้อมูล,คลังข้อมูลทางประวัติศาสตร์, ข้อมูลอ้างอิงทางการรักษาผู้ป่วย, และองค์ความรู้แก่องค์กรซึ่งรองรับผู้ใช้กว่าล้านคนจากกว่าหมื่นสถาบันทั่วโลก EBSCO คือผู้ให้บริการวารสารและหนังสืออิเลกทรอนิกส์แก่ห้องสมุด ด้วยรูปแบบการสมมัครสมาชิกมากกว่า 36,000 เล่ม รวมถึง e-journal อีกกว่า 57,000 เล่ม แลยังสามารถให้เข้าใช้ออนไลน์ได้อีก 100,000 เล่ม คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EBSCO ได้ที่ www.ebsco.com หรือ www.ebsco.com/e/th-th  EBSCO Information Service คือแผนกนึงใน EBSCO Industries Inc. ซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัวที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1944