ประกาศผู้ได้รับรางวัล EBSCO Solar Grant ประจำปี 2018

~ บริษัท EBSCO มอบรางวัล EBSCO Solar Grant แก่ห้องสมุด 3 แห่ง รางวัลละ 1 แสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ~

IPSWICH, Massachusetts - วันที่ 22 มิถุนายน 2561 - บริษัท EBSCO Information Services (EBSCO) ได้ประกาศผู้ได้รับรางวัล EBSCO Solar Grant ประจำปี 2018 ซึ่งได้แก่ ห้องสมุดชุมชน Red Feather Lakes ในเมือง Red Feather Lakes รัฐ Colorado ห้องสมุดมหาวิทยาลัย Shepherd University เมือง Shepherdstown รัฐ West Virginia และห้องสมุดมหาวิทยาลัย University of West Indies เมือง Mona ประเทศจาเมกาเพื่อมอบเงินรางวัลเป็นจำนวนเงิน 100,000 เหรียญ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

ห้องสมุดชุมชน Red Feather Lakes เป็นห้องสมุดขนาดเล็กในชุมชนแถบเทือกเขาโคโลราโด ห้องสมุดกลายเป็นสถานที่สำคัญสำหรับคนในพื้นที่ในระหว่างที่เกิดไฟป่าและอุทกภัย การที่ห้องสมุดเปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทนแสงอาทิตย์จะช่วยให้สามารถเก็บพลังงานไว้ใช้ในยามเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลเกี่ยวภัยพิบัติแก่ชุมชนได้

คุณ John Parker ผู้ประสานงานโครงการและอาสาสมัครเตรียมความพร้อมในพื้นที่พร้อมกับกลุ่ม North 40 Mountain Alliance ประจำห้องสมุดชุมชน Red Feather Lakes กล่าวว่าห้องสมุดนี้ได้กลายเป็นสำนักงานที่ตั้งของกลุ่มพันธมิตร North 40 Mountain ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติ "รางวัลนี้นอกเหนือจะช่วยให้ห้องสมุด Red Feather สามารถเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดแล้ว ยังช่วยสนับสนุนการทำงานของห้องสมุดให้สามารถกระจายข่าวสารให้แก่ชุมชนในยามฉุกเฉินที่ไฟฟ้าและระบบสื่อสารสาธารณะโดนตัดขาด" 

มหาวิทยาลัย Shepherd University ตั้งอยู่ในเมือง Eastern Panhandle ของรัฐ West Virginia มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างห้องสมุดในอาคารเรียนหลังแรกของมหาวิทยาลัยโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าโดยรวมของอาคารเรียน ห้องสมุดนี้ยังมีความคิดริเริ่มเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกหลายโครงการและจะนำเงินรางวัลนี้สมทบทุนโครงการฝึกอบรมผลกระทบจากอุตสาหกรรมถ่านหิน

คุณ Rachel Hally ผู้ประสานงานการจัดการทรัพยากรกล่าวว่ารางวัล EBSCO Solar Grant จะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฟิสิกส์ วิศวกรรมและอื่นๆได้อย่างดี โดยจะให้นักเรียนเข้าไปสังเกตการติดตั้งและผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสิ้นเปลือง มหาวิทยาลัย Shepsherd มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนกับการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของห้องสมุด Scarborough  "

มหาวิทยาลัย University of the West Indies (UWI) ตั้งอยู่ที่เมือง Mona ประเทศจาเมกาถือเป็นห้องสมุดต่างชาติแห่งแรกที่ชนะรางวัล EBSCO Solar Grant โดยมหาวิทยาลัยจัดทำแผนการเพื่อลดการพึ่งพาการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสิ้นเปลือง

คุณ Sasekea Harris หัวหน้าห้องสมุดประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่าการได้รับรางวัล EBSCO Solar Grant เป็นโอกาสในการพัฒนา "แบบอย่างแห่งความสำเร็จ" ซึ่งจะมีผลกระทบอย่างกว้างขวางและยั่งยืนต่อมหาวิทยาลัย UWI วิทยาเขต  Mona โดยรวม" การใช้ประโยชน์จากทุนนี้จะแสดงให้เห็นถึงบทบาทของห้องสมุด Mona ที่มีส่วนช่วยในการลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยฯอย่างยั่งยืน" ห้องสมุดยังทำงานร่วมกับแผนกฟิสิกส์และพลังงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการพัฒนาโครงสร้างพลังงานพื้นฐานอีกด้วย

คุณ Tim Collins ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการของบริษัท EBSCO Information Services กล่าวว่าการมอบเงินสนับสนุนเป็นวิธีที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯใส่ใจการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง" รางวัล EBSCO Solar Grants ไม่เพียง แต่ช่วยสนับสนุนห้องสมุดเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวม เราหวังว่าจะได้เห็นการติดตั้งแผงโซลล่าเซลล์ในห้องสมุดในชุมชน Red Feather Lakes มหาวิทยาลัย Shepherd และ University of West Indies ในอีกไม่นาน"

EBSCO Information Service (EBSCO) คือผู้ให้บริการสืบค้นแก่ห้องสมุดอันดับต้นๆของโลก รองรับห้องสมุดกว่า 11,000 แห่งในกว่าร้อยประเทศ EBSCO Discovery Service™ (EDS) จัดหาเนื้อหาที่ครอบคลุมด้วยกล่องค้นหาแบบ single search ให้กับสถาบันต่างๆ นำเสนออันดับความเกี่ยวข้องของข้อมูลที่ไม่มีใครเทียบเท่าและยังสามารถปรับแต่งได้ด้วย EBSCO คือจัดหาเนื้อหาทางออนไลน์ในการทำงานวิจัยแก่ห้องสมุด รวมถึงฐานข้อมูล,คลังข้อมูลทางประวัติศาสตร์, ข้อมูลอ้างอิงทางการรักษาผู้ป่วย, และองค์ความรู้แก่องค์กรซึ่งรองรับผู้ใช้กว่าล้านคนจากกว่าหมื่นสถาบันทั่วโลก EBSCO คือผู้ให้บริการวารสารและหนังสืออิเลกทรอนิกส์แก่ห้องสมุด ด้วยรูปแบบการสมมัครสมาชิกมากกว่า 36,000 เล่ม รวมถึง e-journal อีกกว่า 57,000 เล่ม แลยังสามารถให้เข้าใช้ออนไลน์ได้อีก 100,000 เล่ม คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EBSCO ได้ที่ www.ebsco.com หรือ www.ebsco.com/e/th-th  EBSCO Information Service คือแผนกนึงใน EBSCO Industries Inc. ซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัวที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1944