ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย University of Alabama และ EBSCO Information Services ในฐานะภาคี EBSCO FOLIO Beta

~ ยกระดับแพลตฟอร์มบริการห้องสมุด FOLIO เพื่อช่วยสนับสนุนการเปิดกว้างข้อมูลบน Open Source Platform และส่งเสริมชุมชน FOLIO ~

IPSWICH, Mass - 22 มิถุนายน 2018 - มหาวิทยาลัย University of Alabama ตกลงที่จะเป็นภาคี EBSCO FOLIO Beta โดยบรรณารักษ์และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัท EBSCO Information Services (EBSCO) จะร่วมมือกันพัฒนาการบริการ FOLIO แก่ห้องสมุดในมหาวิทยาลัย University of Alabama นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาประสิทธิภาพแพลตฟอร์ม FOLIO สำหรับสถาบันการศึกษาอื่นที่ประสงค์ใช้แพลตฟอร์มการให้บริการของห้องสมุด library services platform (LSP) แบบเปิดกว้างสาธารณะ Open Source ในอนาคต

FOLIO คือการทำงานร่วมกันของชุมชนเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการของห้องสมุด (LSP) แบบเปิดกว้างสาธารณะหรือ Open Source ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายองค์กรทั่วโลก โปรแกรม EBSCO beta เป็นก้าวย่างสำคัญในการพัฒนาและจัดตั้ง FOLIO ให้เป็นแพลตฟอร์มหลักในการจัดการทรัพยากรของห้องสมุดแก่สถาบันต่างๆทั่วโลกผ่านบริการ FOLIO Library Services สำหรับ Beta Partners มีการทดสอบ FOLIO ในสภาพแวดล้อมจริงขนาดกว้างเพื่อสาธิตให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการให้บริการและบทบาทของแพลตฟอร์มการให้บริการของห้องสมุด (LSP)

EBSCO และผู้ให้บริการรายอื่นๆ วางแผนที่จะนำเสนอพื้นที่และบริการซึ่งจะช่วยให้ห้องสมุดทุกขนาดสามารถใช้ประโยชน์จาก FOLIO ได้อย่างเต็มที่และขยายขอบเขตของซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มการให้บริการของห้องสมุด (LSP) แบบเปิดกว้างสาธารณะ Open Source ซึ่งในอดีตเป็นที่รู้จักกันเฉพาะองค์กรที่มีขนาดใหญ่เท่านั้น

คุณ Donald L. Gilstrap ผู้อำนวยการห้องสมุดมหาวิทยาลัย University of Alabama กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยจะทำงานร่วมกับบริษัท EBSCO และ FOLIO Community "เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้คนเข้าใจว่าระบบ FOLIO จะช่วยแก้ไขปัญหาของการบริการของห้องสมุดขนาดใหญ่อย่างไร นอกจากนี้เราดีใจที่จะได้รับความร่วมมือจากบรรณารักษ์ผู้เชี่ยวชาญในกลุ่ม FOLIO (SIGs) และสภาพัฒนาผลิตภัณฑ์ (PC Council) ที่จะมาร่วมกันทำงานกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาในอนาคต"

คุณ Gar Sydnor รองประธานอาวุโสฝ่ายการจัดการทรัพยากรและบริการ FOLIO บริษัท EBSCO Information Services กล่าวว่าการเป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัย University of Alabama กับ EBSCO Beta จะช่วยสนับสนุนกระบวนการพัฒนา "นักพัฒนาและบรรณารักษ์ที่มหาวิทยาลัย University of Alabama จะช่วยสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนา มหาวิทยาลัย University of Alabama จะช่วยยืนยันความสำเร็จของ FOLIO และสร้างสรรค์แพลตฟอร์มให้มีขีดความสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของห้องสมุดได้อย่างเต็มที่ "

FOLIO ซึ่งย่อมาจาก Future of Libraries is Open หรืออนาคตที่เปิดกว้างของห้องสมุด เป็นชุมชนซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อออกแบบแพลตฟอร์มการให้บริการของห้องสมุด แม้กระบวนการจะเป็นการจัดการแหล่งข้อมูลเดิมแต่ได้มีการสร้างสรรนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้พัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวม FOLIO ช่วยให้ห้องสมุดสามารถขยายบริการใหม่ๆ ซึ่งจะเปลี่ยนระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีให้กับทั้งห้องสมุดเอง ผู้ให้บริการ และผู้พัฒนาเทคโนโลยีอีกด้วย

มหาวิทยาลัย University of Alabama เป็นสมาคมวิจัยห้องสมุดหรือ Association of Research Libraries (ARL) ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกห้องสมุดพัฒนางานวิจัยชั้นนำจำนวน 125 แห่งในทวีปอเมริกาเหนือ สมาชิก ARL จากมหาวิทยาลัย University of Massachusetts-Amherst และภาคีสมาคมมหาวิทยาลัย 5 แห่งได้รับการตั้งชื่อว่า FOLIO Beta Partners พร้อมกับมหาวิทยาลัย Chalmers University of Technology ในประเทศสวีเดน

เกี่ยวกับ FOLIO

FOLIO คือความพยายามร่วมกันระหว่างห้องสมุด ผู้ให้บริการข้อมูล และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อเปิดกว้างข้อมูลให้แก่สาธารณะหรือ Open Source และความพยายามของชุมชนเพื่อสร้างสรรการพัฒนาบริการของห้องสมุดในอนาคต FOLIO ถูกออกแบบมาเพื่อให้ห้องสมุดสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้ในสถาบันด้วยความร่วมมือด้านนวัตกรรมระหว่างผู้เชี่ยวชาญห้องสมุดและผู้ให้บริการข้อมูล นอกจากนี้ FOLIO ยังให้ความสำคัญในด้านเทคโนโลยี Open Source ให้สามารถนำมาใช้ได้กับทุกสถาบันโดยไม่คำนึงถึงขนาดหรือจำนวนบุคคลากร FOLIO รวมผู้ให้บริการเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสรรนวัตกรรมและให้พื้นที่บริการและเปิดกว้างบริการ Open Source แก่ผู้ใช้ห้องสมุดทั่วไป ลงทะเบียนเพื่อร่วมโครงการและรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.folio.org