คลังทรัพยากรทางการรักษาผู้ป่วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของบุคคลกรทางการแพทย์

EBSCO Health มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการที่หลากหลายขององค์กรสาธารณสุขทั่วโลก เราจึงมีผลิตภัณฑ์อ้างอิงทางการรักษาผู้ป่วยจำนวนมากที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตอบข้อสงสัยทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว. เราตระหนักดีว่าองค์ความรู้ทางการแพทย์มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ EBSCO Health จึงนำเสนอแหล่งข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อสนับสนุนให้แพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านสหเวชศาสตร์ นักศึกษาและนักวิจัย ได้ตอบข้อเท็จจริงทางการแพทย์ได้อย่างมั่นใจ ด้วยเนื้อหาที่รวบรวมจากหลักฐานและผลงานวิจัยที่ประเมินโดยคณะผู้เขียนและกองบรรณาธิการอย่างเข้มงวด

ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของ EBSCO Health:

Nursing Reference Center™ Plus ― หลักปฏิบัติทางพยาบาลที่ดีที่สุด ด้วยเครื่องมือ Point-of-Care ชั้นนำที่อ้างอิงหลักฐาน และออกแบบโดยพยาบาลเพื่อพยาบาล

Nursing Reference Center Plus เป็นศูนย์กลางที่พร้อมให้คำตอบเกี่ยวกับข้อสงสัยทางการรักษาผู้ป่วยที่รวดเร็วและแม่นยำ ผู้ใช้สามารถเข้าแผนการดูแล ดูวิดีโอสาธิตต่างๆ พัฒนาทักษะทางพยาบาล สะสมหน่วยวิชา และอื่นๆอีกมากมาย.

CINAHL® Complete ― เครื่องมือการวิจัยสำหรับพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านสหเวชศาสตร์

พยาบาลและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพทั่วโลกหันมาใช้ CINAHL Complete เพื่อเข้าถึงวารสารวิชาการชั้นนำด้านพยาบาลและสหเวชศาสตร์ ด้วยเนื้อหาพยาบาลเฉพาะทางที่คลอบคลุมมากกว่า 50 สาขา ทำให้ผู้ศึกษาสามารถลงลึกงานวิจัยของตนจากข้อมูลที่มีหลักฐานอ้างอิง.

คลิก เพื่อดูวีดีโอ คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล CINAHL Complete จาก EBSCO.

MEDLINE® Complete ― แหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์

ในฐานะพันธมิตรที่ใหญ่ที่สุดในดัชนี MEDLINE ฐานข้อมูลฉบับเต็มนี้สามารถเข้าถึงวารสารวิชาการชั้นนำด้านชีวการแพทย์และเวชภัณฑ์ชีวภาพกว่า 2,500 ฉบับ MEDLINE Complete จึงเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับแพทย์, พยาบาล, ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และนักวิจัยด้านการสาธารณสุขและการพัฒนานโยบาย.

Nutrition Reference Center™ ― เข้าถึงข้อมูลหลักการปฏิบัติทางโภชนาการ ที่มีหลักฐานอ้างอิงที่ทันสมัย

ในอดีต นักโภชนาสามารถเข้าถึงข้อมูลที่แม่นยำและสามารถนำมาใช้ในทางปฏิบัติได้ยาก Nutrition Reference Center จึงออกแบบมาสำหรับนักโภชนาการโดยเฉพาะ เพื่อให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และนำไปใช้ในการศึกษา งานวิจัย และการปฏิบัติดูแลผู้ป่วยของพวกเขาได้ดีที่สุด.

Dentistry & Oral Sciences Source™ ― ฐานข้อมูลฉบับเต็มที่ดีที่สุดสำหรับการวิจัยทางทันตกรรม

EBSCO Health นำเสนอวารสารวิชาการชั้นนำทางทันตกรรมและวิทยาการทางช่องปากที่ใช้ในโรงเรียนและสถาบันทันตแพทย์ที่มีชื่อเสียง เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพและนักวิจัยทางทันตกรรมสามารถศึกษาและทำงานวิจัยด้านทันตกรรมด้วยแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่เหมาะสม.

Medcom® ― ผู้นำด้านการพยาบาลมาเป็นเวลากว่า 50 ปี

ด้วยระบบการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ Medcom จึงเป็นแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ออนไลน์ที่มีคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านการเรียนการสอนและฝึกอบรมในสาขาวิชาพยาบาล Medcom ประกอบด้วยวิดีโอเกี่ยวกับการศึกษาวิชาพยาบาลเกือบ 200 ม้วนที่สามารถดูได้ทั้งในและนอกชั้นเรียน โดยมีเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา, ทักษะทางการรักษาผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน, การป้องกันการหกล้ม, การควบคุมการติดเชื้อ, เภสัชวิทยา และอื่นๆอีกมากมาย.

EBSCO eBooks Clinical Collection ― ประกอบด้วยหนังสือที่ครอบคลุมเนื้อหาด้านการแพทย์ พยาบาล สหเวชศาสตร์ และเวชปฏิบัติทั่วไปกว่า 3,300 รายชื่อ

คอลเล็กชั่นนี้ออกแบบมาเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ ห้องสมุดชีวการแพทย์ และสถาบันการศึกษาทางการแพทย์ทั่วไป การบอกรับเป็นสมาชิก ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เนื้อหาเน้นหลักในสาขาวิชาการแพทย์เฉพาะทาง พยาบาล สหเวชวิทยา และเวชปฏิบัติทั่วไปได้ตั้งแต่ปี 2008 จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ eBook Clinical Collection ยังมีการอัพเดตรายชื่อหนังสือฉบับใหม่ๆเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด.

EBSCO Discovery Service Health ― สืบค้น DynaMed Plus, CINAHL® Complete, และผู้ให้บริการข้อมูลงานวิจัยทางการแพทย์ชั้นนำอื่นๆได้บน one search

EBSCO Discovery Service Health ช่วยส่งเสริมประสบการณ์การทำงานวิจัย ด้วย Discovery Health ที่การสืบค้นข้อมูลใน DynaMed Plus, CINAHL Complete และผู้ให้บริการข้อมูลงานวิจัยทางการแพทย์ชั้นนำอื่น ๆ สามารถทำได้ใน one search นอกจากรูปลักษณ์ที่ใช้งานง่ายและเป็นที่คุ้นเคยของผู้ใช้ UI และแอพข้อมูลทางการแพทย์อื่นๆของห้องสมุดยังสามารถปรับแต่งได้ตามความเหมาะสม. Discovery Health สามารถเชื่อมต่อกับ EBSCO SSO และ OpenAthens ได้อย่างง่ายดาย โดยการลงชื่อเข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียว. EBSCO Discovery Service Health Index ประกอบด้วยผู้ให้บริการข้อมูลกว่า 23,000 ราย (และเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ) มีสิ่งตีพิมพ์มากกว่า 500,000 ฉบับจากสำนักพิมพ์ชั้นนำทั่วโลก

คลิกเพื่อดู วีดีโอ EDS Health

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้ความสนับสนุนการตัดสินใจทางการแพทย์ กรุณาเข้าเวบไซต์ EBSCO Health