EBSCO Discovery Service and the Academic eBook Subscription Collection (Thai)

Related Video:

EBSCO eBooks เพิ่มมูลค่าด้านข้อมูลสารสนเทศและบริการให้กับห้องสมุด

EBSCO นำเสนอหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพสูงกว่าล้านเล่มและหนังสือเสียงมากกว่า 70,000 เล่มจากสำนักพิมพ์เชิงวิชาการและมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 1,500 รายทั่วโลก EBSCO คัดเลือกหนังสือที่มียอดขายสูงสุด และได้รับรางวัลต่างๆ มาจัดเป็นคอลเลกชั่น เพื่อมอบแหล่งข้อมูลคุณภาพให้แก่ห้องสมุดต่างๆ ทั้งหน่วยงานรัฐและองค์กรเอกชน.

ประโยชน์ของ EBSCO eBooks และ audiobooks ได้แก่:

  • ไม่มีค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (no markups)
  • การสืบค้นที่ง่ายดายบน EBSCOhost
  • ขั้นตอนการดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ยุ่งยาก
  • ตัวเลือกสำหรับการสั่งซื้อที่หลากหลาย
  • ความช่วยเหลือในการพัฒนาคลังข้อมูล
  • ยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้ด้วยแพลตฟอร์มการสืบค้น eBooks รูปแบบใหม่ และแอปบนมือถือ

วีดีโอคู่มือการดาวน์โหลด EBSCO eBooks