วารสาร และการให้บริการฐานข้อมูลวารสารออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มมูลค่าการสมัครสมาชิกวารสารของคุณด้วยบริการที่มีคุณภาพและประสบการณ์ที่ดี

EBSCO เป็นตัวแทนชั้นนำที่ให้บริการการสมัครสมาชิกวารสารออนไลน์ แพคเกจวารสารออนไลน์ และวารสารรูปเล่มแก่ห้องสมุดและหน่วยงานวิจัยทุกประเภท เราให้รายละเอียดการสั่งซื้อ การจัดการ ต่ออายุ และการประเมินการใช้วารสารและแพคเกจวารสารออนไลน์ อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานวารสารออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว. EBSCO มีสำนักงานสาขามากกว่า 200 ประเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่ประกอบด้วยบรรณารักษ์มากกว่า 225 คน เพื่อให้ข้อมูลและคำปรึกษาแก่ห้องสมุดในพื้นที่ต่างๆได้อย่างเหมาะสม ความมั่นคงทางด้านการเงินของบริษัทช่วยให้เราสามารถลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง.

กระบวนการทำงานที่คล่องตัว

EBSCONET Subscription Management® เป็นเครื่องมือการจัดการข้อมูลสมาชิกวารสาร รวบรวมรายละเอียดวารสารทั้งรูปเล่มและอิเล็กทรอนิกส์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใช้งานง่าย เพื่อให้คุณสามารถบริหารงานได้คล่องตัวขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับ ได้แก่

  • เข้าดูแคตตาล็อกวารสารออนไลน์และรูปเล่ม นิตยสาร และสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการอื่นๆ ได้มากกว่า 360,000 รายชื่อ
  • มีขั้นตอนการสมัครสมาชิกและต่ออายุวารสาร แจ้งปัญหาวารสารขาดหาย และเข้าใช้วารสารออนไลน์ที่ไม่ซับซ้อน
  • อัพเดพข้อมูลวารสาร รวมถึงบรรณานุกรม รูปแบบการตีพิมพ์ และข้อมูลการเข้าใช้ออนไลน์
  • รายงานการพัฒนาคลังข้อมูลและการวิเคราะห์ทางการเงิน
  • ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและนโยบายการใช้งานวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์

เข้าเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ Journal เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม