ฐานข้อมูลงานวิจัย I Research Databases

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

EBSCO นำเสนอข้อมูลที่หลากหลายสำหรับทุกสาขาวิชาการศึกษา

ฐานข้อมูลงานวิจัยของ EBSCO รวบรวมเนื้อหา และบทความฉบับเต็มเพื่อตอบสนองความต้องการเพื่อการทำงานวิจัยของผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย สถาบันทางการแพทย์ บริษัท หน่วยงานราชการ ห้องสมุดสาธารณะ และโรงเรียนต่างๆ โดยมีฐานข้อมูลหลากหลายซึ่งครอบคลุมในทุกสาขาวิชา และที่สำคัญคือข้อมูลสามารถสืบค้นได้ผ่านทาง EBSCOhost ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ผู้ใช้คุ้นเคย

ฐานข้อมูลวิชาการ

ฐานข้อมูลของ EBSCO สำหรับห้องสมุดทางวิชาการ มีจุดประสงค์ให้นักวิจัยและนักศึกษาสามารถเข้าถึงวารสารทางวิชาการฉบับเต็ม และดัชนีหัวข้อเรื่องที่สำคัญกว่าหลายพันรายการ ครอบคลุมทุกสาขาวิชาตั้งแต่วิทยาศาสตร์, วิศวกรรม, เทคโนโลยี ,คณิตศาสตร์, ศิลปะและมนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์, กฎหมายและธุรกิจ และอื่นๆ

ฐานข้อมูลทางการแพทย์และพยาบาล

ฐานข้อมูลทางการแพทย์และพยาบาล EBSCO Health มีจุดประสงค์ให้ผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นนักวิจัย นักศึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ สามารถเข้าถึงวารสารชั้นนำทางการแพทย์ พยาบาล และสหเวชศาสตร์ได้อย่างรวดเร็ว และยังสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นประกอบการตัดสินใจ ณ จุดดูแลผู้ป่วย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

ฐานข้อมูลสำหรับองค์กรเอกชน

ฐานข้อมูลทางธุรกิจของ EBSCO มีจุดประสงค์คือช่วยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทั้งในระดับบุคคล แผนกงานและองค์กร แหล่งข้อมูลของเราจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและพนักงานในอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาระบบการจัดการและการเรียนรู้ขององค์กรของคุณได้.

ฐานข้อมูลสำหรับหน่วยงานรัฐ

EBSCO ให้บริการฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้ตรงกับเป้าหมายการทำงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรทางทหาร แหล่งข้อมูลเหล่านี้รวบรวมเนื้อหาที่คลอบคลุมหัวข้อต่างๆรวมถึงการวิจัยและพัฒนา การจัดการ หน่วยสืบราชการลับทางทหาร การเปลี่ยนผ่านจากทหารสู่ชีวิตพลเรือน และอื่น ๆ อีกมากมาย.

ฐานข้อมูลสำหรับห้องสมุดสาธารณะ

ด้วยฐานข้อมูลสำหรับห้องสมุดสาธารณะของ EBSCO เราสามารถช่วยพัฒนาให้ห้องสมุดคุณเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยได้ โดยการจัดเนื้อหาเหมาะสำหรับผู้ใช้ทุกวัย และทุกทักษะการเรียนรู้ ทรัพยากรของเราช่วยนักเรียนเรื่องการทำการบ้าน ส่งเสริมทักษะการทำงานวิจัย ช่วยเหลือการทำโปรเจคที่ต้องทำด้วยตอเอง และอื่น ๆ อีกมากมาย.

ฐานข้อมูลสำหรับโรงเรียน

EBSCO นำเสนอฐานข้อมูลที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา ด้วยเนื้อหาที่มีคุณภาพสูงที่สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และยังช่วยพัฒนาทักษะการทำรายงานของนักเรียนอีกด้วย.

เข้าเวบไซต์ภาษาอังกฤษ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานข้อมูลการวิจัย EBSCO