Art & Architecture Source เป็นฐานข้อมูลงานวิจัยรวบรวมบทความฉบับเต็มสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ มัฒนศิลป์ และพานิชศิลป์ อีกทั้งสถาปัตยกรรมและการออกแบบที่ใหญ่ที่สุด โดยนำเสนอบทความฉบับเต็มที่ครอบคลุมเนื้อหาวารสาร นิตยสาร และหนังสือต่างประเทศ พร้อมทั้งการจัดทำดัชนี บทคัดย่อ และบรรจุภาพประกอบหลายพันภาพ

ครอบคลุมเนื้อหาที่สมบูรณ์แบบ

Art & Architecture Source พัฒนาจากการผสมผสานเนื้อหาคุณภาพสูงจากฐานข้อมูลสำคัญสองแหล่ง ได้แก่ EBSCO และ H.W. Wilson เพื่อนำเสนอบทความวารสารฉบับเต็มกว่า 240 รายการที่ไม่สามารถหาอ่านได้จากแหล่งข้อมูลอื่น นอกเหนือจากนี้ Art & Architecture Source ถือได้ว่าเป็นพันธมิตรด้านบทความฉบับเต็มที่ใหญ่ที่สุดของ Art Abstracts โดยนำเสนอบทความวารสารฉบับเต็มมากกว่า 660 ฉบับ และเป็นส่วนประกอบที่สมบูรณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ Academic Search Ultimate

Art & Architecture Source รวบรวมสิ่งพิมพ์ที่เป็นภาษาต่างประเทศ อาธิเช่น ภาษาฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน สเปน และดัตช์ โดยออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ในหลากหลายวงการและภาษา ตั้งแต่นักวิชาการด้านศิลปะ ศิลปิน นักออกแบบ จนถึงนักศึกษาและนักวิจัยทั่วไป

รายการเนื้อหา

หัวข้อที่ครอบคลุม :
PDF Excel HTML
รายการแสดงหัวเรื่อง :
PDF Excel HTML

ครอบคลุมเนื้อหา

 • บทความวารสารฉบับเต็มมากกว่า 780 ฉบับ
 • บทความหนังสือฉบับเต็มกว่า 220 รายชื่อ
 • การจัดทำดัชนีอย่างละเอียดและบทคัดย่อวารสารวิชาการ นิตยสาร และสิ่งพิมพ์พานิชย์ชั้นนำมากมาย
 • ภาพประกอบมากกว่า 63,000 ภาพจาก Picture Desk และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
 • ครอบคลุมเนื้อหาจากนานาประเทศประกอบด้วยสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องในภาษาฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน สเปน และดัชต์ บันทึกงานสร้างสรรค์ศิลปะ
 • ครอบคลุมเนื้อหาย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ.1914

ครอบคลุมสาขาวิชา

 • มัฒนศิลป์
 • ศิลปะพื้นบ้าน
 • ศิลปะภาพพิมพ์
 • อุตสาหกรรมการออกแบบตกแต่งภายใน
 • ภูมิสถาปัตยกรรม
 • ภาพเคลื่อนไหว
 • พิพิธภัณฑ์วิทยา
 • ศิลปะตะวันออก
 • จิตรกรรม
 • การถ่ายภาพ
 • เครื่องปั้นดินเผา
 • ภาพพิมพ์
 • ประติมากรรม
 • โทรทัศน์
 • สิ่งทอ
 • วีดีโอ