EBSCO Discovery Service™‘in Gelişimi: Kütüphane Hedeflerini ve Kullanıcı Beklentilerini Birleştirme

Gönderildi 22-01-2020 bölüm


Kütüphaneciler fakülte ve müfredat desteği sağlama, bilgi okuryazarlığı konusunda çıtayı yükseltme ve kütüphanelerin öğrenci başarısı üzerindeki etkisini artırma gibi alanlarda hedeflerine ulaşmak için çalışmaya devam ederken, anahtar nokta her kullanıcının kütüphaneyle ve sunduğu kaynaklarla ilgili deneyimlerini en iyi düzeye çıkarmaktır. Bu, sadece artan verimlilik değil, aynı zamanda daha fazla kullanım ve kütüphaneye değer katan gerçekten olumlu, başarılı etkileşimler sağlanması anlamına gelir.

EBSCO olarak, kullanıcıların deneyimlerini geliştirmek için önümüzdeki 12 ay içinde ve sonrasında bir dizi geliştirmeyi, yeni özelliği ve arayüz tasarımını sunacağımızı bildirmekten heyecan duymaktayız.

Kanıta Dayalı Bir Yaklaşım

EBSCO Discovery Service™ (EDS) ve spesifik yol haritasının gelişimi, kullanıcıları dinlemek, kullanıcı araştırması yapmak ve verilerden öğrenmek gibi temel yaklaşımlarla geliştirilmiştir. Kullanıcı Grubu toplantılarımıza, odak gruplarımıza, danışma kurullarımıza, stratejik zirvelere ve anketlere katılanlar da dahil olmak üzere çok değerli bilgiler sağlayan birçok kişiye teşekkür etmek istiyoruz. Yerleşkede kullanıcı araştırmaları ve testler yapmamıza izin veren birçok kütüphaneye, zaman ve yardımları için W3C ve The Carroll Center for Blind gibi iş ortaklarımıza ve en önemlisi, hizmetlerimizi kullanan ve geri bildirim sağlayan birçok kütüphaneciye müteşekkiriz.

Kütüphanelerin hedefleri, ihtiyaçları ve endişelerinin derinlemesine anlaşılması ve kullanıcı beklentileri ve davranışları hakkında edinilen ayrıntılı bilgiler, EBSCO’yu kütüphaneler ve kullanıcılar arasındaki birçok bağlantı noktasını geliştirmeyi amaçlayan bir yaklaşım geliştirmeye yöneltmiştir. En nihayetinde bu konu, gerçek sorunları çözen ve gerçek kullanıcıları düşünen özellikler ve deneyimler geliştirmek için kanıta dayalı bir yaklaşım sergilemekle ilgilidir.

Kütüphaneciler için Kolaylık Sağlamak

Yol haritamız, kütüphanelerin ve son kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerine çözümler sunmaya dayanırken, özellikleri kullanıma sunma planlarımız, kolaylık ve verimlilik üzerine odaklanmıştır. Amaç, müşterilerimiz için çok az ve iş gerektirmeyecek bir geçiş ile yeni özelliklerin iyileştirilmesini ve kullanılabilirliğini sağlamaktır. Değişim yönetimi ile ilgili endişeleri anlıyoruz, bu nedenle kütüphane yöneticilerine en iyi deneyimi sağlamak için büyük çaba sarf ettik. Bu yeni özellikler ve geliştirmeler basit ve kolay bir geçişin bir parçası olacaktır ve yolun her adımında sizin de yer alacağınızı bildirmek isteriz.

EDS Gelişiminin Bileşenleri

Değişim devam ediyor. Örneğin, EDS arama özelliğine değer katan bazı yeni gelişmeler gerçekleştirdik. Aşağıda, EDS yol haritasında bulunan veya geliştirme sürecinin doğal bir parçası olan özelliklerin örnekleri bulunmaktadır:

Erişilebilirlik - Kaynaklarımızın yardımcı teknolojilere ihtiyaç duyan kullanıcılar tarafından erişilebilir olmasını sağlamak için WCAG 2.1AA uyumluluk - geliştirme becerilerine doğru ilerlerken “her kullanıcı”ya ulaşma yaklaşımını benimsiyoruz.

Kimlik Doğrulama / Tek Oturum Açma (SSO) - Şu anda desteklenen çok sayıda kimlik doğrulama seçeneğine ek olarak EDS, daha fazla sosyal kimlik doğrulama seçeneği, kullanıcıların açık web kanallarından geldiğinde “kurumumu bulma” özellikleri ve Google Akademik kullanıcılarına yönelik daha sorunsuz erişim için Campus Activated Subscriber Access (CASA) ve UCASA ile desteklenecektir. SSO için, kullanıcıların herhangi bir SAML uyumlu kimlik çözümüyle kolay erişim sağlaması için engelleri kaldırmaya devam ediyoruz.

LTI (Öğrenme Araçları Birlikte Çalışabilirliği) Uyumluluğu ve LMS (Öğrenme Yönetim Sistemleri) Entegrasyonu – Daha ileri uyumluluk düzeyi, LMS ve diğer LTI uyumlu kaynaklardan kütüphane kaynaklarına daha fazla erişim sağlar.

Kişiselleştirme - Kullanıcılar kendilerine hitap eden bir deneyim beklerler. Bir hesap oluşturmayı veya hesabı silmeyi tercih edebilirler. Bir kullanıcı kontrol paneliyle tamamlanan yepyeni deneyim, kaydedilmiş projeleri, son aramaları ve daha fazlasını görüntülemeyi mümkün kılmaktadır ve kullanıcıların kaldıkları yerden devam etmelerini sağlamaktadır.

Gizlilik - Tıpkı kütüphane ortaklarımız gibi, bir kullanıcının gizlilik hakkını korumak dikkat ettiğimiz konuların başında gelmektedir. Gizlilik yaklaşımımız, öncelikle kullanıcıdan alınan izinler doğrultusunda kişiselleştirmeyi mümkün kılmaktadır.

Arama ve Bilgi Grafiği - Milyarlarca olası kayıt arasından, her seferinde doğru sonuçları listelemek büyük ölçüde keşif kaynaklarının en önemli yönü olarak kabul edilir. EDS’nin ayırt edici özelliği olan arama özelliğinden gurur duyuyoruz. Basit aramalar ve en karmaşık sorgular için kullanıcı amacına hitap eden daha iyi sonuçlar üretmek üzere yeni veri kümelerini, eşsiz indeksleri, çok dilli sözlükleri ve yeni konsept eşlemelerini göz önünde bulundurmak için güçlü arama teknolojimizi geliştirmeye devam ediyoruz.

Çok Dilde Destek - EDS her zaman birçok dilde arama yapılmasını mümkün kılmıştır. Bilgi Grafiği’ne bir dizi İngilizce olmayan kelime dağarcığının ve veri öğelerinin eklenmesi ile EDS, 280’den fazla dilde dünya literatürünün araştırılmasını desteklemektedir.

Mobil Uygulama - Mobil cihazların kullanımı her gün daha fazla artıyor. İster hareket halindeki öğrenciler tarafından isterse mobil cihazların kullanıcılar için tek seçenek olabileceği ülkelerde olsun, bu deneyimi doğru bir şekilde sağlamak çok önemlidir. Yeni, modern EBSCO mobil deneyimi, yüz tanıma ve sesten metne çevirme ve paylaşmaya kadar akıllı telefonların doğal özelliklerinden yararlanan ve kullanıcıya tanıdık olan bir araçlar sunar.

Video Deneyimi - Öğrenciler birden çok kaynaktan öğrenip bilgiyi çok çeşitli şekillerde tükettikçe, istatistiklerimiz video kullanımında artış olduğunu göstermektedir. Kısa süre önce piyasaya sürülen video bileşeni, sonuç listelerindeki videolar için daha fazla görünürlük, bir arama sorgusuyla ilgili tüm videoları gösterme yeteneği ve yardımcı teknolojilerden yararlanan kullanıcılar için daha fazla erişilebilirlik sağlar.

Kavram Haritası - Öğrenciler farklı şekillerde öğrenirler. Kavramları yeni ve alternatif yollarla gördüğümüzde, yeni keşifler yapma şansımızı arttırırız. Yeni Kavram Haritası, sofistike bir bilgi grafiği ve yapay zeka ile konuların öğrenilmesi ve keşfedilmesi için daha görsel ve etkileşimli bir yaklaşım sağlar.


EDS API - Gün geçtikçe daha fazla sayıda kütüphane, ihtiyaçlarına göre özelleştirme sağlamak için EDS API’yi kullanıyor. Bu yeni EDS API, kütüphaneler için daha fazla seçenek ve esneklik sağlayarak daha fazla özellikli olacaktır. Mevcut EDS API’yi kullanan müşteriler için yeni API’ye geçiş kolaylaştırılacaktır.

E-Kitap Deneyimi - Birçok kullanıcı EBSCO eBooks™ kullanmaktadır. EDS’nin gelişiminin bir parçası olarak, sonuç listesine yapılan yenilikler, e-kitap görüntüleyici özellikleri / araç çubuğu, indirme seçenekleri / özellikleri ve erişilebilirlik geliştirmeleri, bu kitapların kullanımını ve değerini tüm kullanıcılar için artıracaktır.

EDS Kullanıcı Arayüzü - Kullanıcıları alışkanlıklarını göz önünde bulundurmak, verileri incelemek ve davranışları anlamak, EDS için temiz, modern bir Kullanıcı Arayüzü (UI) sağlamaya yönelik tasarım düşüncemizin şekillenmesini sağlamaktadır. Yeni kişiselleştirilmiş paneller, modern sonuç listeleri, gelişmiş ekranlar, daha fazla alıntı ve paylaşım seçenekleri, gelişmiş ayrıntılı kayıt ve görüntüleyici deneyimleri birçok kullanıcı arayüzü geliştirmesinden bazılarıdır.

Buradaki plan, yapılandırmalarına ve mevcut profillerine göre hazır bulunan müşterilere yeni arayüzü sunmaktır. Geçişi basitleştirmek için farklı müşterilere farklı zamanlarda erişim sunulacaktır. Kütüphaneler, yeni özelliklere aşina olabilmek ve geri bildirimde bulunabilmek için mevcut EDS kullanıcı arayüzüne ve yeni EDS kullanıcı arayüzüne eşzamanlı erişime sahip olacaklardır. Yeni kullanıcı arayüzü mevcut EDS profili yapılandırmalarına göre doldurulacağı için, herhangi bir taşıma işlemi olmayacaktır; sorunsuz, doğal bir geçiş sağlanacaktır.

Yukarıda bahsedilenler EBSCO Discovery Service özelinde açıklanmış olsa da video deneyimi ve mobil uygulama gibi bu özelliklerden ve geliştirmelerden bazıları EBSCOhost® için de geçerli olacaktır. EBSCOhost‘un evrimi, EDS’yi takip etmektedir.

Önümüzdeki haftalarda ve aylarda sizlere ileteceğimiz daha birçok konu var ancak, bu mesaj, yol haritamız ve planlarımız hakkında genel bilgi sağlamak içindir. Müşterimiz olarak hiçbir şey yapmanıza gerek olmadığını bildirmek isteriz. Tüm müşterilerimize daha fazla bilgi sağlanacaktır ve herkes zaman ilerledikçe geri bildirimde bulunma fırsatına sahip olacaktır.

Bunlar heyecan verici gelişmeler… Kullanıcı beklentilerini aşan kütüphane deneyimleri oluşturmak için kütüphane ortaklarımızla iş birliği yapmaya devam etmeyi umuyoruz.

EBSCO Ekibi

Share this: