Integratie van diversiteit in kernwaarden is van groot belang. We vroegen Courtney Peckham van EBSCO’s Product Management Team voor Research Databases, hoe EBSCO diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit opneemt in haar bibliotheekproducten en -services.

Wat kun je ons vertellen over het toenemende belang van diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit in bibliotheekbronnen?

Uit onderzoek van EBSCO is gebleken dat diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit om drie fundamentele redenen van cruciaal belang zijn voor bibliotheken en hun gebruikers. Ten eerste willen gebruikers toegang hebben tot onderzoeksmateriaal over kwetsbare of minderbedeelde groepen dat is geschreven of gemaakt door leden van die groepen. De tweede overweging is dat bibliotheken ervoor moeten zorgen dat hun gebruikers zich vertegenwoordigd voelen door auteurs en onderzoeksmaterialen in hun collectie op te nemen die de diversiteit weerspiegelen van hun doelgroep. Daarnaast is het van het grootste belang dat bibliotheken toegang bieden tot diverse content om het perspectief van gebruikers te verbreden met een verscheidenheid aan standpunten.

Hoe zorgt EBSCO voor diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit in haar productaanbod?

EBSCO voert diversiteitsaudits uit van haar producten, en past haar curatiestrategieën aan om inclusieve content te garanderen. We werken daarnaast verouderde terminologie in onderwerpcategorieën bij, en voegen nieuwe lokale terminologie toe zoals Aboriginal Canadians, First Nations of Canada, First Nations of Australia, en Torres Strait Islanders. We hebben een "sensitive term review" ingesteld om ervoor te zorgen dat ras, geslacht en andere kenmerken op een correcte manier geïndexeerd worden. Het is ook goed om te weten dat we ons inspannen om inzicht te krijgen in de verschillende behoeften van onze klanten, bijvoorbeeld door gebruik te maken van diverse “persona's” zoals wereldwijde gebruiker, immigrant of internationale student. Ook maken we gebruik van toegankelijkheidspersona’s, zoals slechtzienden, dyslectici, doven en meer.

Kun je uitleggen waarom aparte databanken voor etnische of genderstudies nodig zijn als er ook diverse en inclusieve content opgenomen wordt in bestaande databanken?

EBSCO ondersteunt al sinds jaar en dag onderwerpspecifiek onderzoek door producten aan te bieden in veel verschillende disciplines, van toegepaste wetenschappen tot kunst en geesteswetenschappen. Een uitstekend voorbeeld is LGBTQ+ Source, een alom gewaardeerde en gezaghebbende bron voor onderzoek en onderwijs op het gebied van gender, seksualiteit, queer-theorie, en gerelateerde onderwerpen. De studie van culturele en etnische diversiteit is een opkomend onderzoeksgebied bij hogescholen en universiteiten, en is in sommige gevallen zelfs verplicht. We hebben daarom in 2020 Ethnic Diversity Source uitgebracht; hiermee voldoen we aan een groeiende behoefte die door onze klanten is geïdentificeerd. Studenten en wetenschappers kunnen zoeken in een brede collectie relevant materiaal op dit specifieke vakgebied, en beschikken over verschillende contentsoorten zoals onderzoeksartikelen, biografieën en primaire bronnen. Onze klanten waarderen dat zij de mogelijkheid hebben om deze gespecialiseerde bronnen aan te schaffen.

We beseffen dat men snel en simpel diverse content wil kunnen vinden in alle producten, en onderzoeken hoe we dat het best kunnen bereiken, bijvoorbeeld door middel van nieuwe indicatoren en resultaatbeperkers.

Wat zijn EBSCO’s plannen om bronnen in de toekomst nog verder uit te breiden en inclusiever te maken?

Naast de eerder beschreven inspanningen geeft EBSCO een Diversity, Equity & Inclusion Committee opgericht om haar activiteiten op dit gebied te sturen. Eén van onze initiatieven is de ontwikkeling van een uitgebreide stijlgids die taal en onderwerpcategorieën in alle productlijnen zal standaardiseren. Een andere topprioriteit is het bijwerken van onze databanken om niet-inclusieve termen te verwijderen en aan mensen en groepen gerelateerde termen aan te passen.

Ontdek meer op onze website!