Odpowiedzialność korporacyjna

EBSCO to firma zaangażowana Zobowiązujemy się do postępowania zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi zapewniając, że są one przestrzegane przez naszych dostawców.

Jak działamy

 • Polityka antykorupcyjna

  Firma EBSCO stara się prowadzić swoją działalność zgodnie z wszystkimi przepisami antykorupcyjnymi. Zabraniamy wszelkich form korupcji i przekupstwa. Dowiedz się więcej na temat naszej polityki antykorupcyjnej.

 • Kodeks postępowania pracowników

  Firma EBSCO uznaje, że członkowie naszego zespołu muszą przestrzegać określonych praktyk, aby kierować naszą kulturą korporacyjną, wspierać nasze wartości i spełniać nasze zobowiązanie do przestrzegania wysokich standardów etycznych. Dowiedz się więcej z naszego Kodeksu Postępowania Pracowników.

 • Prawa człowieka

  Firma EBSCO jest zaangażowana w zapobieganie niewolnictwu i handlowi ludźmi w naszej działalności korporacyjnej i w naszych łańcuchach dostaw. Dowiedz się więcej z naszego oświadczenia na temat współczesnych form niewolnictwa.

 • Różnorodność i włączenie społeczne

  Dążymy do różnorodności i integracji jako zasad przewodnich, które budują nasze zespoły, rozwijają naszych liderów i popychają naszą firmę do przodu. Wierzymy, że poprzez przyciąganie różnorodnych talentów i zapewnianie integracyjnej kultury pracy będziemy nadal rozwijać się jako jednostki i jako firma.

 • Kodeks postępowania dostawcy

  Firma EBSCO od dawna angażuje się w etyczne działanie we wszystkich społecznościach, w których żyjemy i pracujemy. Nasz Kodeks postępowania dla dostawców został stworzony, aby zapewnić, że wysokie standardy etyczne, do których firma EBSCO się zobowiązała, są przestrzegane również przez naszych dostawców.

Wspieranie społeczności

EBSCO przyczynia się do budowania lepszych społeczności, zarówno poprzez bezpośrednie wsparcie finansowe, jak i zaangażowanie pracowników.