Library, Information Science and Technology Abstracts with Full Text

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) with Full Text to rozbudowana baza danych dla studiów bibliotecznych i z zakresu informacji naukowej. Obejmuje pełny tekst, indeksowanie i streszczenia czasopism eksplorująć wszystkie powiązane tematy, w tym bibliotekoznastwo, klasyfikację, katalogowanie i zarządzanie informacjami.

Prośba o wycenę
header icon

W skrócie

Pełny tekst

Lista tytułów:
Zakres: Excel | HTML
Tematy: Excel | HTML

Zawartość

  • Ponad 130 aktywnych pełnotekstowych czasopism, niedostępnych w modelu Open Access
  • Indeksowanie i streszczenia dla ponad 730 czasopism
  • Zasoby datowane od 1960 r

Tematy

  • Bibliometria
  • Katalogowanie
  • Klasyfikacja
  • Kompetencje informacyjne
  • Metadane

Różnorodność zasobów pełnotekstowych

Oprócz indeksowania, streszczeń i pełnego tekstu dla czasopism bibliotecznych i z zakresu informacji naukowej, Library, Information Science and Technology Abstracts with Full Text dostarcza materiały konferencyjne, prace naukowe i broszury. PDFy z pełnotekstowymi artykułami zawierają wykresy, ilustracje, zdjęcia i inne ważne informacje graficzne.