การตอบแทนชุมชน

ที่ EBSCO การตอบแทนชุมชนนับเป็นส่วนหนึ่งของเรา ภารกิจการเป็นพลเมืองที่ดีขององค์กรเราคือการเสริมสร้างการเติบโต และ รองรับความต้องการของผู้คน และ ชุมชน ผ่านการพัฒนาความเป็นผู้นำ และ โอกาสทางการศึกษาอย่างยั่งยืน

Image
ebsco employees habitat for humanity web image

การสร้างชุมชนที่ดีขึ้นกว่าเดิม

EBSCO Information Services มีส่วนช่วยในการสร้างชุมชนให้ดีขึ้นผ่านการสนับสนุนทางการเงินโดยตรง และ การมีส่วนร่วมของพนักงาน

เราเป็นพันธมิตรกับองค์กรการกุศลท้องถิ่น โรงเรียน และ องค์กรอื่นๆมากกว่า 30 แห่งโดยมุ่งเน้นด้านการวิจัย เทคโนโลยี การศึกษา และ สิ่งแวดล้อม เราทราบดีว่าการเป็นอาสาสมัคร และ การให้คืน ก็สำคัญต่อพนักงานของเราเช่นกัน เราภูมิใจที่จะเสนอการลาแบบได้รับเงินปกติให้แก่พนักงานทุกคนในสหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนความพยายามในการเป็นอาสาสมัครของพวกเขา

การริเริ่มในชุมชนท้องถิ่นของเรา

 • การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องง่าย

  การเป็นผู้สนับสนุนให้แก่ Change Is Simple - องค์กรที่มีภารกิจในการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อม ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์

 • Ipswich DinnerBell

  อาสาสมัครรายเดือนที่ Ipswich DinnerBell พนักงานช่วยเหลือการทำงานร่วมกันที่ไม่หวังผลกำไรของโบสถ์ และ องค์กรเพื่อชุมชน ที่ให้บริการอาหารแก่ทุกคนที่เข้าร่วม

 • Girls Inc.

  สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเพื่อเสริมวิทยาการคอมพิวเตอรให้์เด็กผู้หญิงในโรงเรียนมัธยมโดยเฉพาะ ผ่านทางหลักสูตร Girls Who Code

 • มูลนิธิ Essex County Communit

  สนับสนุน มูลนิธิ Essex County Community ผ่านโครงการการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นโครงการความเป็นผู้นำชุมชนที่ขับเคลื่อนโดยข้อมูล

 • โปรเจค Service Dog

  ร่วมมือกับ โปรเจค Service Dog ใน Ipswich, MA คือการสุนัขเขไปที่้สถาบันการศึกษาเพื่อช่วยลดความเครียด และ สร้างมิตรภาพระหว่างนักเรียน และ คณาจารย์ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเทอม

 • Ipswich River Watershed Association

  สนับสนุนการเป็นอาสาสมัครของโครงการ Ipswich River Watershed Association เพื่อการศึกษาและการฝึกงาน

 • Ipswich Caring

  ให้ของขวัญ และ ช่วยเหลือครอบครัวที่ขาดแคลนในช่วงเทศกาลวันหยุด

 • North Shore YMCA

  สนับสนุนโครงการเสริมสร้างความรู้ช่วงฤดูร้อน North Shore YMCA เพื่อช่วยลดช่องว่างการอ่านในช่วงฤดูร้อนสำหรับเด็กประถมในชุมชน

Image
john cotton dana winners web image

โครงการห้องสมุดชุมชนของเรา

Image
john cotton dana winners web image
Image
ebsco charging station web image

ความคิดริเริ่มของพนักงานของเรา

EBSCO นำเสนอทางเลือกในสถานที่ทำงานที่ยั่งยืนสำหรับพนักงาน รวมถึงสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริดของบริษัท ผลิตภัณฑ์จากกระดาษรีไซเคิล สิ่งอำนวยความสะดวกจากพลังงานแสงอาทิตย์ วันรีไซเคิลอิเล็กโทรนิกส์สองวันต่อปี และ โรงอาหารสีเขียวที่ได้รับการรับรอง

ที่สำนักงานของเรา พนักงานของ EBSCO ได้จัดโครงการรีไซเคิล คอลเลกชันสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรในท้องถิ่น และ การแข่งขันระดับองค์กรเพื่อสร้างการรับรู้

Quote

ที่ EBSCO เราเข้าใจถึงความสำคัญในการสร้างชุมชนที่ดีขึ้น และ ตอบสนองความต้องการของพนักงานและลูกค้าของเรา เราลงทุนโครงการสีเขียวในพื้นที่ของเรา และ จัดทำทุน EBSCO Solar Grants สำหรับห้องสมุด นอกจากนี้เรายังสนับสนุนโครงการระดับท้องถิ่น และ พนักงานเพื่อพัฒนาชุมชน พร้อมกับโครงการแบบเปิดที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมในอุตสาหกรรม

tim collins headshot

— Tim Collins, ประธานบริษัท
EBSCO Information Services

หัวข้อแนะนำ