ความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ

ฐานข้อมูลการวิจัย

International Political Science Abstracts

International Political Science Abstracts (IPSA), จัดทำโดย International Political Science Association นำเสนอบทคัดย่อในสาขาวิชารัฐศาสตร์ ที่ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร และหนังสือรายปีจากทั่วโลก

International Security & Counter-Terrorism Reference Center   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

International Security & Counter Terrorism Reference Center คือฐานข้อมูลข่าวกรองขั้นสุดสำหรับการวิเคราะห์ความปลอดภัย และภัยคุกคามต่างๆ ซึ่งจำเป็นสำหรับนักวิเคราะห์ และนักวิจัยด้านความปลอดภัย โดยนำเสนอบทความฉบับเต็ม ฟีดข่าว รายงาน หนังสือ และบทสรุป ที่ครอบคลุมความขัดแย้งในภูมิภาค การก่อการร้าย ความมั่นคงภายในประเทศ และตัวเลือกการจัดการความเสี่ยงต่างๆ

World Politics Review   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

ฐานข้อมูลเฉพาะนี้ ให้การวิเคราะห์แนวโน้มที่สำคัญของโลกอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้นักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบาย และนักธุรกิจ ทราบถึงบริบทที่จำเป็น เพื่อความมั่นใจในข้อมูลอย่างที่พวกเขาต้องการ