Ebony Magazine Archive

Ebony Magazine Archive ครอบคลุมเนื้อหาด้านสิทธิพลเมือง การศึกษา การเป็นผู้ประกอบการ และหัวข้อทางสังคมต่างๆ ของชาวแอฟริกัน- อเมริกัน  ฐานข้อมูลนี้ได้รวบรวมเอานิตยสารกว่า 800 เล่ม ที่นำเสนอมุมมองที่กว้างขวางเกี่ยวกับวัฒนธรรมแอฟริกัน -อเมริกันตั้งแต่เนื้อหาเล่มแรกในปี 1945 จนถึงปี 2014

ขอราคา

เนื้อหารวมถึง:

  • นิตยสารมากกว่า 800 ฉบับ
  • ความครอบคลุมตั้งแต่ปี 1945 ถึงปี 2014

สาขาวิชาที่ครอบคลุม

  • วัฒนธรรมแอฟริกัน - อเมริกัน
  • ธุรกิจ
  • สิทธิมนุษยชน
  • ความบันเทิง
  • การศึกษาชาติพันธุ์
  • แฟชั่น
  • ประวัติศาสตร์
  • การเมือง

เผยแพร่ครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 1945 โดย86I John H. Johnson Ebony ได้นำเสนอนิตยสารเกี่ยวกับชาวแอฟริกัน - อเมริกันที่มีอิทธิพล ซึ่งส่งเสริมเรื่องราวที่สำคัญต่อชุมชนคนผิวดำ และมุ่งเน้นไปที่ความสำเร็จของผู้นำแอฟริกัน - อเมริกันมากมาย

ไฟล์ฉบับเต็มที่สามารถสืบค้นได้นี้ นำเสนอการวิเคราะห์เกี่ยวกับธุรกิจ ประวัติศาสตร์ การเมือง ความบันเทิง แฟชั่น และวัฒนธรรม ของชาวแอฟริกัน - อเมริกัน ฐานข้อมูลนี้มีเนื้อหาที่มีอายุกว่า 70 ปี ส่วนใหญ่ไม่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์แบบฉบับเต็ม อื่นๆของ EBSCO บทความ และ หน้าปกได้รับการจัดทำดัชนีอย่างสมบูรณ์ และมีการระบุโฆษณาเป็นรายบริษัทเพื่อให้แน่ใจว่านักวิจัย และ ผู้อ่านสามารถสืบค้นข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และ แม่นยำ