Forbes Magazine Archive

Forbes Magazine Archive คือ backfile เวอร์ชันดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบที่เดียวในโลกของ Forbes ด้วยความครอบคลุมเริ่มตั้งแต่ฉบับแรกของนิตยสารในปี 1917, ประกอบด้วยเนื้อหามากกว่า 70 ปีที่ไม่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์แบบ full text อื่นๆของ EBSCO

ขอราคา
header icon

ภาพรวม

Archive

เนื้อหารวมถึง:

  • นิตยสารมากกว่า 2,500 ฉบับ
  • ความครอบคลุมตั้งแต่ปี 1917 ถึงปี 2000

สาขาวิชาที่รวมถึง:

  • Wall Street
  • สถาบันทางการแพทย์
  • โลจิสติกส์ และ การขนส่ง
  • พลังงาน
  • ขายปลีก
  • เงิน และ การลงทุน

Forbes ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับโลกธุรกิจ และ การเงินมาเกือบศตวรรษแล้ว ด้วย Forbes Magazine Archive ของ EBSCO นักวิจัยสามารถเข้าถึงข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ทางธุรกิจที่ดีที่สุดของโลกได้ในแบบที่ไม่มีใครเทียบ คลังไฟล์แบบเต็มที่สามารถสืบค้นได้นี้ ให้การวิเคราะห์เกี่ยวกับผู้นำทางธุรกิจ การเมือง การบันเทิง เทคโนโลยี การสื่อสาร วัฒนธรรม และ อื่นๆ

คุณอาจสนใจ: