Life Magazine Archive

Life Magazine Archive นำเสนอคอลเลกชัน นิตยสารโฟโต้เจอร์นัลรีสม์ที่มีชื่อเสียงมากมาย ครอบคลุมไปถึงฉบับแรกๆตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 1936 ถึงเดือนธันวาคม 2020 ในรูปแบบเต็มเล่ม  

ขอราคา

เนื้อหารวมถึง:

  • วารสาร/นิตยสารมากกว่า 2,200 ฉบับ
  • ความครอบคลุมตั้งแต่ปี 1936 ถึง 2000

สาขาวิชาที่ครอบคลุม

  • อีเวนต์ระดับชาติ และ ระดับนานาชาติ
  • เรื่องในกระแสนิยม
  • โฟโต้เจอร์นัลรีสม์ที่ได้รับรางวัล
  • การเมือง
  • วัฒนธรรมที่ได้รับความนิยม
  • ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ
  • การโฆษณา และ การถ่ายภาพ

ถูกตีพิมพ์โดย Time Inc., นิตยสาร The Megazine มีการนำเสนอการเล่าเรื่องผ่านภาพถ่าย สารคดี และมีคำบรรยายประกอบ โดยในแต่ละเล่มมีการแสดงภาพเหตุการณ์ และเรื่องราวเฉพาะในระดับชาติ และระดับนานาชาติอย่างทรงพลัง ให้มุมมองที่ใกล้ชิดของบุคคลจริง และสถานการณ์ในชีวิตจริงของพวกเขา  

บทความ และ หน้าปกได้รับการจัดทำดัชนีอย่างสมบูรณ์ และมีการระบุโฆษณาเป็นรายบริษัทเพื่อให้แน่ใจว่านักวิจัย และ ผู้อ่านสามารถสืบค้นข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และ แม่นยำ Life Magazine Archive มีคุณค่าต่อนักวิจัยในศตวรรษที่ 20th - ประกอบด้วยเหตุการณ์ปัจจุบันในศตวรรษ การเมือง และวัฒนธรรม ตลอดจนผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์ของธุรกิจ การโฆษณา และวัฒนธรรมที่เป็นที่นิยม

ทำวิจัยเรื่องเหตุการณ์ในศตวรรษที่ 20 การเมือง และวัฒนธรรม

ปก: Life Magazine -กันยายน 1956
กันยายน 1956
ปก: Life Magazine - เมษายน 1948
เมษายน 1948
ปก: Life Magazine Archive
พฤศจิกายน 1936

คุณอาจสนใจ: