Time Magazine Archive

Time Magazine Archive นำเสนอคอลเลกชันนิตยสารข่าวรายสัปดาห์ที่มีชื่อเสียงมากมาย ตั้งแต่ฉบับแรกในเดือนมีนาคมปี 1923 จนถึงเดือนธันวาคมปี 2000 โดยนำเสนอในรูปแบบเต็มเล่ม  

ขอราคา

เนื้อหารวมถึง:

  • นิตยสารมากกว่า 4,000 ฉบับ
  • ครอบคลุมตั้งแต่ปี 1923 ถึงปี 2000

สาขาวิชาที่ครอบคลุม

  • ข่าวในประเทศ และ ต่างประเทศ
  • เหตุการณ์ปัจจุบัน
  • การเมือง
  • กีฬา
  • ไลฟ์สไตล์คนดัง

ตีพิมพ์ทุกสัปดาห์โดย Time Inc. , Time Magazine มุ่งเน้นไปที่การถ่ายทอดไปยังผู้อ่านในวงกว้าง ทั้งข่าวในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับหัวข้อที่หลากหลาย

ด้วยความตั้งใจพัฒนาขึ้นเพื่อให้อ่านแต่ละฉบับจบได้ภายในหนึ่งชั่วโมง นิตยสาร Time ประกอบไปด้วยรายงานเหตุการณ์ปัจจุบันทั้งใน และต่างประเทศ การเมือง กีฬา และเนื้อหาด้านบันเทิง ด้วยการจับข่าวที่เกี่ยวข้อง และสำคัญในแต่ละสัปดาห์ นิตยสารนี้จึงเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับนักวิจัยที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และชีวิตในช่วงศตวรรษที่ 20

บทความ และ หน้าปกได้รับการจัดทำดัชนีอย่างสมบูรณ์ และมีการระบุโฆษณาเป็นรายบริษัทเพื่อให้แน่ใจว่านักวิจัย และ ผู้อ่านสามารถสืบค้นข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และ แม่นยำ Time Magazine Archive มีคุณค่าต่อนักวิจัยในศตวรรษที่ 20th -ประกอบด้วยเหตุการณ์ปัจจุบันในศตวรรษ การเมือง และวัฒนธรรม ตลอดจนผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์ของธุรกิจ การโฆษณา และวัฒนธรรมที่เป็นที่นิยม

ค้นคว้าประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการเมืองในศตวรรษที่ 20

ปก: Time Magazine - กันยายน 1991
กันยายน 1991
ปก: Time Magazine - กรกฎาคม 1984
กรกฎาคม 1984
ปก: Time Magazine Archive
มีนาคม 1923