Bibliography of Asian Studies

Bibliography of Asian Studies(BAS) เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมภาษาตะวันตก ที่ครอบคลุมที่สุดสำหรับการวิจัยเกี่ยวกับเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ เอเชียใต้ จัดพิมพ์โดย Association for Asian Studies, ฐานข้อมูลนี้ให้ความครอบคลุมทุกสาขาวิชา โดยเน้นไปในด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์เป็นพิเศษ

ขอราคา

บรรณานุกรมนี้มีไว้สำหรับนักศึกษา และ นักวิชาการที่สนใจในแง่มุม สาขาวิชาต่างๆ หรือ อนุภูมิภาคของทวีปเอเชีย ด้วยการอ้างอิงมีความครอบคลุมอย่างกว้างขวาง สิ่งนี้จึงเป็นช่องทางการสืบค้นการอ้างอิง บทความภาษาตะวันตกฉบับเต็ม บทความที่ได้รับการรีวิว การดำเนินการประชุม และ บทต่างๆ ที่เกี่ยวกับภูมิภาคตะวันออก ตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และชุมชนชาวเอเชียในคาบสมุทร

เนื้อหารวมถึง

  • การอ้างอิงมากกว่า 900,000 รายการ โดยย้อนหลังไปตั้งแต่ปี 1971 และ มีรายการอ้างอิงมากกว่า 400,000 รายการตั้งแต่ปี 1992
  • รายการทั้งหมดสามารถสืบค้นได้ง่ายโดยค้นจาก ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ สถานที่ตีพิมพ์ ภาษาที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสาร ประเทศ หัวข้อเรื่อง คำสำคัญ ISSN และ ISBN
  • ให้ความครอบคลุมวารสารที่สำคัญมากมาย รวมถึงบทในเล่มที่มีการแก้ไข และยังรวมถึงสิ่งพิมพ์จากเอเชียที่ไม่ได้มีการจัดทำดัชนีไว้ในที่อื่น
  • การเข้าถึงดัชนีที่ไม่ซ้ำกับเนื้อหาของเล่มที่แก้ไข, การดำเนินการประชุม, การรวบรวมบทเขียน, Festschriften และสิ่งพิมพ์ที่คล้ายกัน
  • เนื้อหาจะถูกจัดทำดัชนีตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อการสืบค้นที่ง่าย และมีประสิทธิภาพ
  • โดยรวมถึงเนื้อหาทั้งหมดในแบบเล่มรายปีของ Bibliography of Asian Studies ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี 1971

ทรัพยากรที่มีค่าสำหรับการศึกษาเกี่ยวกับทวีปเอเชีย

ด้วยวารสารหลายร้อยฉบับที่มุ่งเน้นไปที่ทวีปเอเชีย และได้รับการจัดทำดัชนีใน BAS เนื้อหาที่สำคัญต่างๆได้รับการจัดทำดัชนีในทันทีที่พร้อมใช้งาน และยังมีบทความเกี่ยวกับหัวข้อของทวีปเอเชีย จากวารสารที่ซึ่งไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเอเชียเป็นหลักด้วย นอกจากนี้ยังมีโครงการพิเศษบางส่วนที่เน้นวารสารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1779 โดยมีการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมไปยังฐานข้อมูล BAS

คุณอาจสนใจ: