Sustainability Reference Center

Sustainability Reference Center คือฐานข้อมูลฉบับเต็ม ที่ครอบคลุมในทุกด้านของความยั่งยืน ในที่นี้รวมถึง การดูแลสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ข้อบังคับของรัฐบาลและท้องถิ่น ฐานข้อมูลนี้ประกอบไปด้วยวารสาร นิตยสาร หนังสือ และสิ่งพิมพ์ทางการค้าฉบับเต็ม รวมทั้งยังมีการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ เกณฑ์มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการเพื่อความยั่งยืนต่างๆ

ขอราคา
header icon

ภาพรวม

ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

รายการเนื้อหา (Title List):
ความครอบคลุม: Excel | HTML
เนื้อหา: Excel | HTML

เนื้อหารวมถึง

 • วารสารฉบับเต็มกว่า 550 รายการ
 • การจัดทำดัชนีแบบครอบคลุมสำหรับสิ่งพิมพ์มากกว่า 1,100 รายการ
 • บันทึกมากกว่า 1 ล้านรายการ พร้อมหัวเรื่องจากอรรถาภิธานที่กว้างขวาง
 • เกณฑ์มาตรฐาน และ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

หัวข้อรวมถึง:

 • ความรับผิดชอบต่อสังคม
 • การดูแลสิ่งแวดล้อม
 • กฎข้อบังคับของรัฐบาล และ ท้องถิ่น
 • ประเด็น และ ความคิดริเริ่ม "โครงการสีเขียว"
 • ISO 14000
 • LEED
 • การรีไซเคิล
 • พลังงานทดแทน
 • การอนุรักษ์ทรัพยากร
 • การประกอบการเพื่อสังคม
 • การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
 • การลดของเสีย

แหล่งข้อมูลอันยอดเยี่ยม สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับหัวข้อด้านความยั่งยืนต่างๆ

— T. M. Marini, University of Michigan, University of Michigan

ความอุดมสมบูรณ์ของข้อมูล และมีเนื้อหาที่หลากหลาย

Sustainability Reference Center นำเสนอ วารสารฉบับเต็มชั้นนำในอุตสาหกรรม นิตยสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ทางการค้า และแหล่งข้อมูลที่มีค่าอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ ยังมีการวบรวมบทวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ การวัดประสิทธิภาพ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ในการจัดการโครงกาด้านความยั่งยืนที่ได้รับการคัดสรรจากแหล่งข้อมูลต่างๆทั่วโลก  

เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ และการวางแผนของผู้บริหาร, Sustainability Reference Center มีข้อมูลต่างๆเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเสาหลักแห่งความยั่งยืน โดยให้การเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญอย่างรวดเร็ว รวมถึงเนื้อหาฉบับเต็มพร้อมรูปภาพ ตาราง แผนภูมิ และเนื้อหากราฟิกอื่นๆ จากชื่อเรื่องหลักมากมาย

คุณอาจสนใจ: