Smart Brevity, medya şirketi AXIOS tarafından geliştirilen kanıta dayalı bir çözümdür ve özellikle gazeteciler veya kelimelerle çalışanlar için tasarlanmıştır. Smart Brevity, hedef kitlenize net ve anlaşılır bir mesaj vererek zaman kazandırır ve mümkün olduğunca az kelimeyle etkili bir şekilde bilgi sağlar.

“Smart Brevity” kavramı bazı açılardan teknoloji ve kullanıcı deneyiminde de yankı uyandırmaktadır. Telefonlarımızla, yayın hizmetlerimizle ve e-ticaret sitelerimizle etkileşim kurma şeklimiz temel bir alışkanlığı paylaşmaktadır bu da insanlara istediklerini en kısa sürede sunmaktır.

Aynı durum klinik araştırmalar için de geçerlidir. En iyi içeriğe ve araştırma materyallerine sahip olabilirsiniz ancak hekimler, araştırmacılar ve sağlık çalışanları ihtiyaç duydukları bilgileri kolayca bulamaz, seçemez ve kullanamazsa, tehlikeye atılan sadece bilginin genişlemesi değildir. Hasta bakımı, tıp kütüphanenizin bütçesi ve kaynak aramak için harcanan zaman, kötü bir araştırma deneyiminden etkilenen unsurlardır. Aslında, JMLA'daki 2021 tarihli makalede, MLA'nın Insight Initiatives çalışma gruplarından geliştirilen klinik bilgi erişiminin önündeki sekiz engel ayrıntılı olarak açıklanmaktadır:

 1. Zaman
 2. Erişim
 3. Farkındalık
 4. Finansal Sınırlamalar
 5. Maliyetler
 6. Entegrasyon
 7. Araştırma Kaynak Kapsamı
 8. Araştırma Platformları

Telefonlarımızla, yayın hizmetlerimizle ve e-ticaret sitelerimizle etkileşim kurma şeklimiz temel bir alışkanlığı paylaşmaktadır bu da insanlara istediklerini en kısa sürede sunmaktır.

Zaman, erişim ve farkındalık birbiriyle yakından bağlantılı olabilir. Çoğu sağlık personelinin zamanı kısıtlıdır ve hızlı bir şekilde yanıtlara ihtiyaç duyarlar ancak yine de birçok araştırma platformu kullanıcı ihtiyaçlarını öngörmez veya günlük hayatımızda kullandığımız ticari platformlar gibi hareket etmez.  Tersine, kaynak platformları, entegrasyonlar ve maliyetler, yetersiz teknolojinin veya ilgili bilgileri sunmak için birlikte iyi çalışmakta zorluk çeken farklı sistemlerin bir sonucudur. Araştırma kaynaklarının kapsamı ve finansal sınırlamalar, tıp kütüphaneleri ve kullanıcıları için bir engel oluştururlar.

Bu engellere yönelik çözüm oldukça basittir. Bu, araştırma platformlarınızın sunduğu kullanıcı arayüzünün (UI) değerlendirilmesiyle başlar.  Araştırma platformlarınızın sunduğu kullanıcı arayüzünü değerlendirmenin ilk adımı, ona " Smart Brevity" ya da basitçe sadelik merceğinden bakmaktır. Adobe, kullanıcı arayüzü tasarımının dört altın kuralını sıralamaktadır:

 1. Kullanıcı arayüzünün kontrolünü kullanıcılara verir
 2. Ürün/platform ile etkileşimi kolay hale getirir
 3. Bilişsel beceri ihtiyacını azaltır
 4. Kullanıcı arayüzlerini tutarlı hale getirir

Klinik bilgiye erişimin önündeki sekiz engeli azaltmak için bu dört fikri uygulamak, söylemekten daha kolaydır. Hızlı başlangıç e-kılavuzumuz, ürünlerde ve platformlarda evrensel olarak kullanılan öğelerin temellerini öğrenmede iyi bir kaynaktır. E-kılavuz, bir klinik araştırma platformunda iyi çalışan yaygın kullanıcı arayüzü uygulamalarını göstermektedir.