Kütüphaneciler, sağlayıcılar ve geliştiriciler fikirleri paylaşmak ve çözümler tasarlamak için birlikte çalıştıklarında inovasyon gerçekleşebilir.

EBSCO Information Services, inovasyon ruhuyla, kütüphaneler ve kütüphane hizmetleri sağlayıcılarını kütüphanelere “açık” alan etrafında fikirlerini paylaşmak üzere bir araya getiren EBSCO Community’yi kurdu. Topluluk, açıklığı ele alan konuları tartışacak, aynı zamanda kütüphanelere, EBSCO’ya ve diğer sektör ortaklarına ilişki kurma ve birlikte akademi ve bilim dünyasında gelecekteki ihtiyaçları ele alma fırsatı sağlayacaktır. Katılımcılar makaleleri paylaşabilir, forumlara katılabilir ve açık ile ilgili hedefler üzerinde iş birliği yapabilir. Topluluk ayrıca, EBSCO’nun “açık” alanları nasıl desteklediğini ve bir geri bildirim döngüsü oluşturduğunu daha iyi anlama fırsatı sunmaktadır.

Açık erişim, açık kaynak ve açık altyapı alanlarını ele alan topluluk ve EBSCO Open for Research hakkında daha fazla bilgi edinin.