Müzik tarihçisi ve Le Répertoire International de la presse musice (RIPM) kurucusu H. Robert Cohen, doktora tezi üzerinde çalışırken, kaynak materyali tek başına bulması aylar sürdü. Dr. Cohen gibi müzikologlar, hem öğretici hem de genellikle tarihin gözden kaçırdığı, müzik ve müzik yaşamının anlatılmamış hikayelerini ortaya çıkarmakta ve yorumlamaktadır.

1980’de kurulan RIPM, Le Répertoire International des Resources Musicales (RISM), Le Répertoire International de Littérature Musicale (RILM) ve Le Répertoire International d’iconographie Musicale (RIdIM) ile birlikte müzik alanında dört uluslararası iş birliğine dayalı bibliyografik girişimden biridir. MLA, bu projeleri “…müzik araştırması alanındaki en önemli güncel bibliyografik dokümantasyon projeleri” olarak tanımlıyor.

Dr. Cohen’e RIPM’in tarihçesini ve misyonunu sorduk:

Bu dönemin müziğini inceleyen araştırmacıların karşılaştığı zorluklardan bazıları nelerdir?

RIPM kurulmadan önce araştırmacılar üç temel sorunla karşı karşıya kalmaktaydı:

  1. Dergilerin kopyalarının Avrupa ve Amerika’ya dağılmış durumda ve yerini tespit etmek genellikle zor, çoğu zaman eksik ve zaman zaman çok kötü durumda olması
  2. Süreli yayınların indekslerden yoksun olması
  3. Bu edebiyat külliyatının büyük boyutu (1760 ve 1966 yılları arasında yaklaşık 4.500 özel müzik dergisi yayınlandı.)

Bu dönemden müzik ve müzik yaşamıyla ilgili literatürü koruma ve arşivleme hareketi ne zaman başladı?

Müzik basınına erişmenin önemi 1930’lardan beri bilinmektedir. Ancak, bu açmazı uluslararası ölçekte çözmek girişimi RIPM’in oluşturulduğu 1980 yılına kadar mevcut değildi.

Bu müzik süreli yayınları araştırmacılar için neden değerlidir?

Müzik basınına erişim, müzik yaşamını çağdaşları tarafından algılandığı gibi görmemize izin verir. Bu sayede bize tarihçilerin sunduğundan farklı bir bakış açısı sunar. Aynı zamanda, sık sık keşfedilmemiş bu literatürde bize rehberlik edecek ve neyin, neden ilgimizi çekebileceği konusunda bizi bilgilendirecek yön tabelaları da sağlar.

Dünya müziğinin çoğu kaydedilmedi ve tarih kitapları bize yalnızca uzak bir görüş sunuyor. RIPM’in misyonu, tarihimizdeki bu önemli döneme ait müzikal basının içeriğini yakalamak ve aranabilir bir formatta erişilebilir kılmaktır.

RIPM bu zorlukları nasıl ele aldı?

RIPM, 20’den fazla ülkede ortak çalışanlarla birlikte çalışır ve 30’dan fazla ülkede yayınlanan müzik dergilerini ele alır. Ortaklar dergileri seçerler, dergileri indekslerler, verileri düzenlerler ve dergilerin tamamının taranmasına ve yeniden yapılandırılmasına katılırlar. RIPM kendi sayısallaştırma laboratuvarına sahiptir ve tüm Avrupa ve Amerika’da New York, Washington DC, Viyana, Brüksel, Roma, Prag, Parma, Moskova, Bologna, Londra, Milano, Paris, Torino, Amsterdam, Leipzig ve Lahey’deki sayısallaştırma merkezleriyle çalışmaktadır.

Büyük miktarda literatür olduğundan bahsediyorsunuz. RIPM bu içeriği nasıl işler?

Dergileri iki farklı şekilde ele alıyoruz:

  1. RIPM Retrospective Index to Music Periodicals with Full Text ve RIPM Retrospective Index to Music Periodicals, profesyonel müzik araştırmacıları tarafından yapılan detaylı indekslemeyi içerir.
  2. RIPM Preservation Series: European & North American Music Periodicals içerisindeki dergilere açıklama eklenmez ancak tam metin aranabilir ve arama terimleri her sayfada vurgulanır. Örneğin, Musical America yayınının tamamı, sayfa başına ortalama 25 konu (veya başlık) ile 80.000 sayfadan oluşmaktadır.

RIPM, akademik kurumlar tarafından bir öğretim aracı olarak nasıl kullanılıyor?

RIPM, basının müzik tarihlerinde olmayan bilgileri ne ölçüde sunduğunu belirlemek için kullanılır. Veri tabanı araştırmacılar için bestecilerin, performans sanatçılarının ve bestelerin göreli önemi hakkında istatistiksel bilgiler sunar ve sanatçılara önemli ancak sıklıkla ihmal edilen besteler için bibliyografik bir rehber sağlar.

RIPM bugün ne sağlıyor?

RIPM yayınları, 1760’tan modern döneme kadar uzanan nadir, birincil kaynak müzik dergilerini içeren kapsamlı koleksiyonlara çevrimiçi erişim sunar. Toplu olarak bu eşsiz arşiv, 200 yıldan fazla bir süreye yayılan (1760-1966) müzik etkinlikleri için neredeyse günlük kayıtlar, 400.000’den fazla inceleme ve orijinal araştırmaları destekleyen muazzam olanaklar sunar. Aynı zamanda RILM suite, MGG Online ve Music Index gibi veri tabanları için de önemli bir tamamlayıcıdır.