Aciliyet, acil serviste, yoğun bakım ünitesinde veya acil bakım kliniğindeki öne çıkan kelimedir ve hizmet sağlayıcıları her zaman ve tüm koşullara hazır olmalıdır. Her durum için protokolleri hatırlamak imkansızdır. Bu, COVID-19 için özellikle önemlidir, çünkü acil servise başvurma olasılığı en yüksek olanlar yaşlılar ve altta yatan bir hastalığı olanlardır ve bu durum yönetim sürecine başka bir karmaşıklık seviyesi eklemektedir. Her bir potansiyel protokolü arayarak bilgileri taramak için çok az zaman vardır. Bu gibi durumlarda bazıları kişiler, ihtiyaç duydukları bilgileri bulmak için Google’a yönelmektedirler; bu ise özellikle bir pandemide hayat kurtarma mücadelesi sırasında kullanılacak ideal bir çözüm değildir.

Klinik karar destek sistemleri (CDSS) bu yükün hafifletilmesine yardımcı olabilirken, bunların etkinliği bir çözümden diğerine büyük ölçüde farklılık göstermektedir.

Sağlık hizmeti sağlayıcıları, bir CDSS seçerken beş kriteri dikkate almalıdırlar:

1. Ansiklopedik tabanlı bir çözüme güvenmeyin.

Son on yıla kadar, tedavi protokolleri reaktif bir şekilde biriktirildi ve bu durum onların yayımlandığı zaman veya ondan kısa bir süre sonra güncel olmamaları durumunu doğurdu. Yeni çözümler daha iyi olsa da hala sorunları bulunmaktadır. Bilgilerin çoğu ayrıntılı bir şekilde incelenmemiştir. Üreticilerinin geleneksel ağrı kesicilere alternatif olarak Oxycontin öne sürmesi çok uzun zaman önce değildi ve ilacın bağımlılığa neden olma olasılığının düşük olduğunu belirttiler. Birçok sağlık kuruluşu hemfikir olarak opioid krizine katkıda bulundu.

Gerçekten etkili olabilmek için, tedavi yolları en kapsamlı, doğru ve güncel bilgilere dayanmalıdır. Sistemin sürekli öğrenmesi, kendini ayarlaması ve komorbiditeler ve ilaç etkinliği gibi yeni öngörüleri içerecek kadar bilgi tabanını genişletmesi gerekir ki bu son derece elzemdir.

2. Bilgiler sürekli güncellenmelidir.

Tedavi kararları, yalnızca dayandıkları bilgiler kadar iyidir. Ancak COVID-19 gibi koşullar için bu bilgi her geçen gün gelişmektedir. Araştırmacılar ve laboratuvarlar, hem etkili tedavi seçenekleri hem de bir aşı oluşturmak için 24 saat boyunca ve dünya çapında çalışmaya devam ediyorlar ve bu girişimler ilerledikçe her gün yeni bilgiler mevcut hale geliyor. Bu salgınla mücadele eden siperlerde bulunanlar her zaman mevcut en güncel bilgilere ihtiyaç duymaktadırlar. Etkili bir çözüm, birçok endüstri liderinden toplanan yeni bilgilerle güncellenen çözümdür.

3. Çözümün iş akışlarına uyduğundan ve bunları geliştirdiğinden emin olun.

Uzmanlık veya tesis türünden bağımsız olarak, tüm sağlayıcılar artan idari yüklerle uğraşmakta ve hasta bakımına ayırmak için daha az zaman kalmaktadır. Hekim uygulamaları özellikle etkilenmektedir; araştırmalar, tipik hekimin günlerinin yarısından fazlasını EHR’de çalışarak geçirdiğini ve günlerinin yüzde 20’sini hastalarla geçirmek için harcadığını gösteriyor. Bir hastanede, doktor muayenehanesinde veya acil bakım kliniğinde olmak fark etmeksizin, sağlık hizmeti sağlayıcıları, özellikle zamanın yaşam veya ölüm anlamına gelebileceği acil serviste, bilgileri takip etmek için harcayacak zamana sahip değillerdir. Sağlayıcıların, bir sistemden ayrılmalarını ve bilgi girmek için başka bir sistemde oturum açmalarını gerektirmeyen bir çözüme ihtiyaçları vardır. En iyi çözümler, dokümantasyonu kolaylaştırarak daha iyi bir klinik iş akışı sağlayan çözümlerdir.

4. Çözüm, yatak başındaki tüm hekimler için mevcut bulunmalıdır.

Bu salgın sırasında acil bakıma yönelik büyük talep, birçok yerde yatak kapasitesini aştı. Hasta bakımında, genellikle geleneksel bir acil serviste veya yoğun bakım ünitesinde kullanılabilecek bilgilere bu durumlarda kolayca erişilememektedir. Bu engel, herhangi bir yerde ve herhangi bir cihaz üzerinden temin edilebilen bir karar destek çözümü sağlanarak ele alınabilir. Bilgilerin bulunması kolay olacak şekilde arayüzde gezinmek basit olmalıdır; bu da ön saflardakiler için kritik olan hızlı karar verme ve yürütme becerisini mümkün kılar.

5. Herkese uyan tek bir yaklaşımın ötesinde düşünün.

Bu salgının sağlık çalışanlarını nasıl etkilediğini görmek için akşam haberlerini izleyebiliriz. Ailelerini korumak için onlardan uzakta kalarak uzun saatler çalışıyorlar. Tek bir kişi, her biri kendine özgü tıbbi durumları olan ve virüsün tüm aşamalarında bulunan birden fazla hastaya bakım yapıyor olabilir. Bu kişilerin riski hızla katmanlaştırma ve her hasta için uygun bakım yolunu belirleme yeteneğine ihtiyaçları vardır. Herkese uyan tek bir COVID-19 tedavisi yöntemi yoktur. En iyi çözüm, sağlık çalışanını her hasta için doğru bakım yoluna hızla yönlendiren çözümdür.

Hepsi bir arada.

Tıp uygulaması, sadece tedavi etkinliği bilgimiz açısından değil, aynı zamanda verimlilik ve sonuçları iyileştirmeye yardımcı olan yeni teknolojilerin oluşturulmasında da sürekli olarak gelişmektedir. Hastalar, sağlık hizmeti sağlayıcılarının ihtiyaçlarına göre doğru kararı vermesini beklemektedirler. Bunu yapmanın tek yolu, COVID-19’a özgü, düzenli olarak güncellenen ve herhangi bir yerden bir anda bildirimde bulunan kanıta dayalı bakım yollarıdır.

Bu çözüm bugün mevcuttur ve ücretsiz olarak tüm sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından kullanılabilir. Klinik karar destek çözümlerinin lider sağlayıcısı EvidenceCare, COVID-19’un triyajı ve tedavisi için en güncel klinik yolları iyileştirmek amacıyla EBSCO’nun DynaMed®, American College of Emergency Physicians, Elsevier ve diğerleri gibi sektör liderleri ve içerik uzmanlarıyla birlikte çalışmaktadır. Yeni bilgiler toplanır, dijitalleştitilir ve etkileşimli yollardan erişilebilir hale getirilir. Bakım sağlayanlar, bilgilere herhangi bir yerden herhangi bir masaüstü veya dijital cihazdan 30 saniye gibi kısa bir sürede erişebilirler.

Bilgiler tüm sağlık profesyonelleri için evidence.care/covid-19 üzerinde mevcuttur. Doğrudan erişim için covid19.evidence.care adresini ziyaret edebilirsiniz.